Zdravotnické laboratoře

Součástí každé nemocnice i většího zdravotnického zařízení je laboratoř. Laboratorní vyšetření se dnes podílejí až v 80 % na stanovení diagnózy. Co vše a z jakých vzorků v ní specialisté dokážou zjistit, bychom vám chtěli přiblížit v tomto článku.

Služby zdravotnické laboratoře jsou základem péče o pacienta, a laboratoř proto musí být připravena splnit požadavky všech pacientů i klinického personálu odpovědného za péči o pacienty. Tyto služby zahrnují organizaci příjmu, identifikaci a přípravu pacienta, odběr, dopravu, skladování, zpracování a vyšetřování klinických vzorků, následné ověření, interpretaci, předkládání zpráv a poradenskou činnost, a navíc hodnocení bezpečnosti a etiky práce zdravotnické laboratoře.

Většina laboratoří je dnes hodně automatizována a robotizována, vše je řízeno velkým centrálním počítačem. Pouze velmi náročné speciální vyšetření se zpracovávají ručně. Obsluhu přístrojů provádí vysoce kvalifikovaný personál - lékaři, chemici, přírodovědci, elektrotechnici, IT profesionálové a odborné laboratorní pracovnice. K zdravotnickému týmu dále patří zdravotní laboranti, laboranti se specializací v oboru klinické biochemie. Dále zde patří pomocní zdravotničtí pracovníci.

Druhy zdravotnických laboratoří

V důsledku specializovaných a rozsáhlých laboratorních vyšetření existují v současnosti laboratoře biochemické,** hematologické**, genetické, imunologické a alergologické, mikrobiotické, stomatologické, laboratoře pro** molekulární biologii** a další, které se v některých nemocnicích nebo zdravotnických zařízeních sdružují do větších celků tzv. laboratorní diagnostiky.

Služby poskytované akreditovanými zdravotnickými laboratořemi

Akreditací zdravotnické laboratoře se rozumí posouzení shody zavedeného systému managementu kvality laboratoře se všemi kritérii mezinárodní normy ISO 15189, resp. ISO/IEC 17025. Akreditace zdravotnické laboratoře se provádí podle ČSN EN ISO 15189: 2007 Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost a MPA 10-02-08 Metodické pokyny pro akreditaci k aplikaci normy ČSN EN ISO 15189: 2007 v akreditačním systému České republiky.** **

Pro pojištěné i samoplátce zajišťují** zdravotnické laboratoře** široký rozsah služeb a druhů laboratorních vyšetření v oborech biochemie, hematologie, imunologie, klinické bakteriologie, virologie a parazitologie.

Jedná se například o vyšetření krve a moče pro spádové obvodní a odborné lékaře, vyšetření fyzických osob za přímou úhradu, odběry žilní a kapilární krve, svoz biologického materiálu z ordinací, bakteriologické vyšetření veškerého biologického materiálu, imunologická a sérologická vyšetření, mykologická vyšetření, virologická vyšetření, diagnostiku virových hepatitid a HIV, parazitologická vyšetření včetně tropických nemocí, diagnostika TBC nákaz, molekulárně-genetické metody (PCR, vyšetření genovou sondou), vyšetření hladin léků v krvi - v případě nežádoucích účinků nebo pokud je lék méně účinný, analýzu veterinárních vzorků atd.

Výsledky laboratorních vyšetření a komu je sdělit

Všechna** laboratorní vyšetřen**í jsou prováděna podle příslušných norem a postupů a s takovou mírou odborných znalostí a způsobilosti, jaké se od laboratorní profese očekává.

Běžná laboratorní vyšetření** popisují funkci ledvin, jater, slinivky, imunity, štítné žlázy, svalů, metabolismus cukrů, tuků a bílkovin, ale také třeba reakci organismu na bakteriální** nebo** virovou infekci** i stav červených a bílých krvinek. Výsledky díky moderním technologiím v laboratořích vykazují vysokou kvalitu a spolehlivost.

Výsledky laboratorních vyšetření, které mohou být přiřazeny určitému pacientovi jsou důvěrné. Jsou předávány žádajícímu lékaři nebo lékaři podílejícímu se na péči o pacienta, případně reviznímu lékaři. Třetí straně mohou být výsledky poskytnuty pouze s písemným souhlasem pacienta nebo vyžaduje-li to zákon.

Výsledky laboratorních vyšetření mohou být použity pro účely, jako jsou epidemiologické, demografické, statistické nebo kontrolní, až poté, co byly zbaveny jakékoli možnosti identifikace pacienta.

Vyšetření lze provést i bez žádanky od lékaře (např. pokud si přejete další nebo častější vyšetření) - obvykle jako tzv. samoplátce. Lze využít tzv. odběrová centra zřizovaná u laboratoří, kde je možné si vyžádat jakékoliv dostupné vyšetření. Výsledky je vhodné vždy konzultovat se svým nebo specializovaným lékařem.

Jak dlouho se čeká na laboratorní výsledek ?

Výsledky většiny vyšetření včetně specializovaných (hormony, nádorové markery a jiné) jsou obvykle k dispozici velmi rychle, zpravidla týž den. U některých komplikovaných a finančně nákladných vyšetření, u kterých je vhodné provádět analýzu od několika pacientů najednou, je doba čekání na výsledek delší - neměla by ale překročit 5 pracovních dnů.

Nejžádanější laboratorní vyšetření

Mezi nejžádanější vyšetření patří** testy na AIDS** pro samoplátce i pro vydávání certifikátů při výjezdech do zahraničí, těhotenské testy, testy** na pohl. nemoci**, imunologie, vrozené vývojové vady v I. i II. trimestru těhotenství, OK - krev ve stolici, biochemie - moč, cukr, bílkovina, cholesterol, diabetologie.

** **

Většina laboratorních testů se dělá z krve, ale k testování se používají všechny možné** tělní tekutiny -** především moč, mozkomíšní mok, různé výpotky (plicní, břišní), kloubní tekutina, ejakulát a kousky tkání, močové kameny, vlasy a jiný materiál.

Do jaké laboratoře chodit na vyšetření?

Protože se výsledky laboratoř od laboratoře mohou podstatně lišit (u většiny vyšetření není zajištěna návaznost - různé analyzátory apod.), měl by být pacient vyšetřován pokud možno stále v jedné laboratoři, aby byly následné výsledky porovnatelné.

Jak se chovat před odběrem krve?

Mezi vlivy, které silně zkreslují hodnoty laboratorních vyšetření patří  například fyzická námaha, únava z** nedostatku spánku** nebo z pracovního stresu, požití alkoholu v předcházejících 24 hodinách. Účinky** ** různých stimulačních drog (extáze, marihuana) na metabolismus přetrvávají několik dní.

Pacient by sice před odběrem krve od večera neměl jíst, měl by se však ráno napít, např. slabého čaje či vody. Jestliže nepije, stoupá v krvi počet červených krvinek, hladina bílkovin i tuků, které jsou na bílkoviny vázány, může stoupnout i koncentrace močoviny v krvi.

Nejčastější výrazy v laboratorních testech a jejich význam

 • Funkce ledvin, dehydratace - urea (močovina) a kreatin.
 • Vnitřní prostředí - ionty Na, K, Cl, osmolalita.
 • Kostní metabolismus - Ca, fosfáty, ALP, osteokalcin, CTx, PTH (parathormon), kalcitonin, PINP.
 • Funkce jater - AST, ALT, GMT, CHE (cholinesteráza), ALP, bilirubin, albumin.
 • Funkce štítné žlázy - TSH, volný T4 (thyroxin), volný T3, antiTPO, antiTG.
 • Metabolismus tuků - cholesterol, triacylglyceroly, HDL, LDL - cholesterol, apolipoproteiny A a B, lipoprotein (a).
 • Metabolismus cukrů - glukóza, glykovaný hemoglobin, C peptid, inzulin.
 • Funkce slinivky - amyláza, lipáza, elastáza ve stolici.
 • Vyšetření imunity a zánětu - prealbumin, CRP, prokalcitonin, imunoglobuliny IgG, M, A, interleukin 6 (IL-6).
 • Poškození svalů a/nebo myokardu - AST, CK, CK - MB, troponin I, myoglobin.
 • Alergie - celkové IgE a specifické imunoglobuliny IgE.
 • Nádorové markery - PSA (prostata), CEA (plíce, tračník a konečník), CA 72-4 (žaludek), CA 125 (vaječníky), CA 19-9 (slinivka, vaječníky), AFP (játra), CA 15-3 (prsní žláza) a další.

Cena laboratorních vyšetření

Cena za jedno běžné biochemické vyšetření se pohybuje od** několika korun** do několika desítek korun. Dražší jsou** běžná vyšetření** vyžadující** inkubaci s protilátkou**. Zde mohou náklady za jednu analýzu činit několik desítek300 Kč. U specializovaných laboratorních  vyšetření se cena za jedno vyšetření pohybuje od 1000 Kč po 25 000 Kč. Soubor nejčastěji požadovaných laboratorních vyšetření stojí přibližně 5001500 Kč.

Laboratorní vyšetření přinášejí asi 70 – 80 % informací o pacientovi v nemocnici (klinicko-biochemické testy tvoří 60 – 70 % všech laboratorních vyšetření). Jejich význam neustále roste, jsou zaváděny nové, stále citlivější a specifičtější testy, které se podílejí na stanovení diagnózy a prognózy onemocnění a mohou být úspěšně využity i při určování a sledování léčby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12800 (magazinpodnikani.cz#333)


Přidat komentář