Zdravotní poradny, druhy a popis

Děje se Vám nějaké příkoří, bezpráví nebo máte strach? Nemáte-li nikoho, kdo by Vám ve Vašem okolí pomohl, můžete se obrátit například na Linku bezpečí. Jaké poradny jsou a k čemu slouží, si povíme v dnešním článku.

Jaké zdravotní poradny můžeme navštívit

V čase neduhů a problémů se zdravím máme dvě možnosti. Trpět a nic se svými strastmi nedělat, nebo se obrátit na odborníka – zdravotníka. Poradny fungují na systému povídání si o problému, nalezení příčin a nastolení nápravy. Buďte k sobě i k lékaři nebo poradci upřímní, protože to je úspěch každého rozboru. Zdravotní poradny najdeme v mnoha oborech, například:

 • Dietologické poradny
 • Kineziologické poradny
 • Linky důvěry
 • Psychologické poradny
 • Nutriční poradny
 • Poradny pro nemoc konečníku
 • Oční poradny
 • Protialkoholní poradny
 • Poradny odvykání kouření
 • Poradny o homeopatii
 • Poradny pro klienty s onemocněním jater a boreliozou
 • Poradny zaměřena na prevenci onemocnění civilizačními chorobami
 • Poradny pomoci s poruchami učení a po mozkových příhodách
 • Poradny dermatovenerologické a kosmetické
 • Laktační poradny
 • Gynekologické poradny
 • Zubní poradny
 • Oční poradny
 • Onkologické poradny
 • Poradny plastické a estetické chirurgie …

Dietologické poradny při problémech s váhou

Jsou buď samostatné subjekty, nebo jsou součástí nemocničních komplexů. Mohou se zabývat pouze dietologií a nebo jejich zaměstnanci pomáhají lidem s nadváhou či podváhou získávat naprosto nové životní přístupy a životní styl. Dietolog zjistí Vaše dosavadní stravovací návyky, míru pohybu ve Vašem životě, nahlásíte mu léky a zdravotní problémy.

Pak přijde na řadu měření, vážení a klasifikace Vašeho zdravotního stavu. Na základě komplexní analýzy Vám doporučí jak máte postupovat krok za krokem do nejmenšího detailu, aby se Vaše zdraví zpravilo.

Kineziologické poradny

Odborník v tomto sektoru se na první pohled může zdát něco jako kouzelník. Dokáže se napojit na Vaše podvědomí a pomocí svalového testu s ním komunikovat. Tímto způsobem najde blokaci, která přináší problémy, se kterými jste za kineziologem přišli. Ve většině případů je příčina naprosto jinde než by jste ji sami hledali. Protože existuje asi 12 druhů metod kineziologie, dnes se zaměříme na metodu One Brain.

Metoda One Brain

Metoda One Brain nazývaná systémem jednotného mozku. Terapeut Vám klade otázky, při kterých se Vás dotýká. Metoda je velmi jemná, časově i technicky nenáročná a pomocí jednoduchých cviků, doteků nebo pohybů dochází k odblokování. Co lze touto metodou odblokovat? Jednak je to například dislexie, depresa, fóbie, neuróza, alergie, bolesti, pomočování, závislost na kouření, workoholismus, různé druhy strachu...

Linky důvěry a kontakt na ně

Tyto poradny mají za úkol pomoci lidem v těch naprosto nejtěžších chvílích, kdy jim někdo ubližuje, nemají se na koho obrátit o pomoc ze svého okolí. Jsou zřízené pro lidi v nebezpečí, životní v krizi.

Mezi tyto poradny patří:

Modrá linka = 549 241 010 nebo 608 902 410

je linkou důvěry pro děti a mládež. Slouží i pro kontakt s dospělými, obracejí-li se na linku důvěry v zájmu svého dítěte nebo svěřené osoby, popřípadě jiného dítěte. Chtějí-li řešit výchovné nebo jiné problémy týkající se dítěte nebo svěřené osoby, popřípadě jiného dítěte. Ale neodmítnou je zde ani v případě, pokud se ocitli v situaci, ve které se chtějí obrátit na linku důvěry a nechtějí, nebo nemají možnost kontaktovat jinou linku důvěry.

Elphida = 800 200 007 – pomoc pro seniory

je bezplatná a anonymní telefonická služba pro seniory a osoby v krizi. Volající zde najde pomoc a podporu v náročných situacích, pomohou jim zde najít kontakty na služby i instituce, na lékaře a podporu aktivit pro důstojný život.

SOS centrum = 222 521 912

nevíte si rady jak už dál? Zde Vám poradí, nasměrují, pomohou vyřešit obtížnou situaci, nemusíte se obávat – zůstanete v anonymitě. Budete-li mít zájem, můžete se však dostavit i osobně.

Linka Dětského krizového centra = 241 484 149

pro děti i dospělé, pro týrané osoby. Formy kde se lze setkat s týráním je obrovská řada. Může se jednat o násilí na dítěti páchané, ale zrovna tak nezabránění tomu aby bylo pácháno. Jmenujme je alespoň ve zkratce

 • nepřiměřené bití pohlavky, facky, vařečka, řemen...
 • kopání do dítěte, údery pěstí …
 • popáleniny , opařeniny, vytrhávání vlasů, odhození, škrcení, svazování, silné třesení,
 • týrání bez jídla, pití nebo spánku
 • časté nadávky, ponižování, zesměšňování, opovrhování
 • výhrůžky, cílené vyvolávání strachu u dítěte
 • odmítání dítěte, citové vydírání
 • permanentní srovnávání s úspěšnějším sourozencem
 • nepřiměřené zatěžování dítěte domácími povinnostmi či péčí o sourozence
 • násilná izolace, nepřiměřené oddělení dítěte od vrstevníků či ostatních osob
 • bránění ve styku dítěte s druhým rodičem
 • obnažování se před dítětem, masturbace před dítětem, setkání s exhibicionistou
 • pozorování nahého dítěte za účelem vlastního sexuálního vzrušení, uspokojení
 • vystavení dítěte sledování porno časopisů, pornofilmů
 • přinucení dítěte sledovat soulož
 • osahávání či líbání dítěte na intimních místech, laskání prsou, genitálií
 • nedostatečná lékařská péče, zanedbávání prevence
 • zanedbávání výchovy a vzdělání = neustálá neodůvodněná absence ve škole
 • zanedbávání dozoru = ponechání zejména malých dětí bez adekvátního dohledu...

těchto center je celá řada, některé jsou celorepublikové, jiné oblastní, některé mají internetové poradny jiné telefonické, skypové… všechny však Vám poradí kam se obrátit pro pomoc, jak postupovat v těžké životní situaci atd.

Laktační poradny, pomoc při problémech s kojením

V těchto poradnách se zabývají řešením problémů s kojením a radami co dělat, aby miminko prospívalo. Osvěta maminek – co vlastně kojení pro miminko znamená, že to není jen obyčejné naplnění bříška, ale že souvisí i s láskou, něhou, klidem a zdravím dítěte. Jsou případy, kdy maminka v dobré víře touží své dítě kojit, ale nastanou nepředvídatelné okolnosti, které zapříčiní problémy, zoufalství a následné přeřazení dítěte na umělou stravu.

Od toho jsou právě laktační poradny, aby odborníci pozvou maminku do centra, nebo přijedou za ní domů a vhodným rozborem nastalé situace najdou řešení jak postupovat dále, zda je nutné přikrmování nebo zcela přechod na umělou stravu. Dejte maminky svým dětem šanci dostat od Vás vše pro jejich vývoj důležité a nespokojujte se s příliš brzo nasazenou náhradní stravou pro Vaše děťátko.

Onkologické poradny

Pro lidi, kteří mají onkologické onemocnění fungují poradny se zaměřením na více oblastí.

 • Zdravotně-sociální
 • Psychologické
 • Arteterapeutické
 • Duchovní

Nač se specializují jednotlivá odvětví? Zdravotně-sociální pracovnice mají pomáhat a informovat o nárocích na zdravotní pomůcky, vypisují žádosti o místo v LDN, hospicech nebo informují o možnosti rehabilitačních půjčoven.

Psychologická péče pomáhá nemocným i jejich rodinám zvládnout nelehké chvíle v průběhu nemoci.

Arteterapeuté se snaží o rozptýlení a lepší naladění nemocných, zapojení je do různých činností, aby zapomněli na strach a zoufalství, které je skličuje. Mívají k dispozici keramické dílny, malířské ateliéry...

Duchovní služby vychází vstříc potřebám taktéž jak nemocných tak jejich rodinám.

To byl jen malý výčet z mnoha nejrozmanitějších zdravotních poraden. A jaké poradna je ve Vašem městě? Slyšeli jste například o nějaké speciální? Podělte se s námi o informace.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12725 (magazinpodnikani.cz#215)


Přidat komentář