Měření zraku Rakovník

Měření zraku by mělo patřit k samozřejmým pravidelným kontrolám. Jen tak si můžete být jisti, že váš zrak je v pořádku a v případě jeho zhoršení budete mít možnost včas situaci řešit vhodnou korekční pomůckou.

Chodíte na pravidelné měření zraku?

Poslední průzkum jasně ukázal, že lidé mají nejen málo znalostí o možnostech péče o svůj zrak, ale ani neznají některé pojmy se zrakem spojené. Přestože 90% dotázaných uvedlo, že se bojí ztráty zraku, tak až 87% také odpovědělo, že měření zraku by absolvovali, pokud by věděli, že odhalí zdravotní problémy. Co se týká měření zraku, které by mělo proběhnout nejlépe** jedenkrát za dva roky,** tak pouze 2 lidé ze tří ho absolvovali v posledních dvou letech a dokonce každý desátý člověk měření zraku neabsolvoval vůbec. Mnoho lidí dokonce nezná ani co znamená slovo optometrista. Přitom zrak je jeden z nejcennějších smyslů. Jeho ztráta každého citelně poznamená. A proto by se měření zraku mělo stát samozřejmou součástí preventivní péče o zrak a vaše vidění. Péče, kterou si však musí hlídat každý sám.

Co odhalí měření zraku?

Především korekční vady. Jde tedy o vady, které znamenají poškození vašeho vidění, ale nepatří mezi klasická onemocnění. Jejich léčba, spíše úprava se provádí korekčními pomůckami, tedy brýlemi a kontaktními čočkami. V zásadě jde jen o 4 korekční vady, které mohou být již vrozené, nebo získané.

Presbyopie, čili vetchozrakost

Velké procento populace má takzvanou presbyopii, čili vetchozrakost, která se projevuje se stárnutím organizmu, nejčastěji po 40 roce života. Oční čočka začíná ztrácet pružnost, nedostatečně se vyklenuje a oplošťuje, a akomodace je tak velmi obtížná. Zásluhou toho se vidění na blízko stále zhoršuje. Zhoršení zraku se pak může projevovat bolestmi hlavy, slzením a únavou očí, problémy se čtením, kdy oko není schopné zaostřit a text je rozmazaný. Často se této vadě říká krátké ruce. Kdo nenosí korekční pomůcky, snaží se text přečíst oddalováním a přibližováním.

Myopie, čili krátkozrakost

Pro myopii -** krátkozrakost** je charakteristické, že je oko fyziologicky příliš dlouhé. Zásluhou toho se ostrý obraz vytváří před sítnicí a na sítnici vzniká obraz neostrý. Ten, kdo má krátkozrakost,** vidí špatně na dálku,** ale dobře na blízko. Časem se vzdálenost, na kterou oko dobře vidí, zkracuje, a myopie se tak zvyšuje. Vznik krátkozrakosti oka dodnes nebyl přesně vysvětlen. Často se vysvětluje dědičností, nadměrnou zátěží očí, ale i infekčním onemocněním. Bez korekce vady se objevují problémy jako je bolest hlavy, očí, mhouření očí, slzení očí, a typický znak, kterým je mhouření očí při dívání se do dálky. Děti, které mají tuto vadu, často píší takzvaně nosem. Krátkozrakost postihuje asi 30 % populace.

Hypermetropie, čili dalekozrakost

Hypermetropie, jinak dalekozrakost, je opakem krátkozrakého oka. Dala by se charakterizovat jako vada, kde je oko fyziologicky příliš krátké. Ostrý obraz se tedy vytváří za sítnicí a na sítnici vzniká obraz neostrý. Ten, kdo trpí dalekozrakostí, vidí špatně na blízko i na dálku. Ani u této korekční vady nejsou dosud příčiny jasné.Velmi často se však dalekozrakost vyskytuje již od narození. Právě proto se považuje za dědičnou vadu. Hypermetropie se objevuje také v pozdějším věku. Nazývá se** indexová hypermetropie** a vzniká v důsledku snížení indexu lomu tkání čočky. Toto se však se stoupajícím věkem považuje za běžný projev stárnutí. Bez korekce se oční vada nejen zhoršuje, ale provází ji problémy jako je únava, bolest hlavy, problémy při řízení auta večer, za šera a při snížené viditelnosti. Dalekozrakost se objevuje asi u 20 % populace.

Astigmatismus, kombinace s dalšími očními vadami

Ten, koho postihne tato vada, vidí neostře jak na blízko, tak i do dálky. Nevidí jasně kontrasty mezi horizontálními, vertikálními nebo zešikmenými řádky. Problémem je časté zaměňování podobných znaků a číslic a rozdvojená písmena při čtení. Ten, kdo nepoužívá korekční pomůcky, velmi často trpí bolestmi hlavy a únavou očí. Nevýhodou této oční vady je, že se velmi často kombinuje s dalšími očními vadami. Vyskytuje se až u 65% populace.

Optometrista Rakovník

Se všemi jmenovanými vadami vám poradí nejlépe právě optometrista Rakovník. Pokud při měření vašeho zraku najde i jinou než korekční vadu, pak vás odešle k očnímu lékaři. Máte-li jen vadu korekční, tak na základě vašich informací a přesného měření zraku vybere nejvhodnější korekční pomůcku a odešle vás k očnímu optikovi. Což nebudete mít daleko, neboť optometristu nejčastěji najdete právě v oční optice.

Jak se měří zrak?

Samotné vyšetření trvá nejčastěji 20 až 30 minut. Někdy i déle. To pokud je vada problematická, nebo je problematický výběr korekční pomůcky. S delší dobou je vždy nutné počítat u volby kontaktních čoček. Ovšem více než hodinu u optometristy nestrávíte ani v tomto případě. Po příchodu se vás optometrista vyptá na potřebné údaje, které ovlivní volbu korekční pomůcky. Jde o to, zda již nosíte brýle, jaký je váš zdravotní stav, jaké máte koníčky a záliby, kde pracujete a jak náročné jsou tam podmínky na váš zrak. Pak, pokud máte brýle, přeměří vaše vidění s nimi. Následně změří váš zrak na přístroji zvaném automatický refraktometr, který poskytne všeobecné údaje o vašem zraku. Následuje vyšetření s pomocí mikroskopu, který ukáže stav předního segmentu vašich očí. Nakonec se zjišťují dioptrie pomocí sklíčkování. Zde je nezbytná spolupráce. Všechny výsledky pomohou ke stanovení nejvhodnější korekční pomůcky.

Brýlové obruby, brýlová skla, brýlové čočky

Moderní brýle poskytují nejen ostré vidění za všech možných podmínek, ale jsou i krásným doplňkem. Právě proto existují brýlové obruby v nespočetných variantách, tvarech, barvách, se zajímavým zdobením, nebo jen strohé. Prostě designéři se činí, aby si vybral každý takové brýle, které mu padnou. Co se výběru skel, nebo také brýlových čoček týká, tak i zde je velký výběr, který ještě rozšiřuje celá řada možných úprav.

Jedny brýle pro všechny vady?

Ano i to je možné. Multifokální čočky umožňují korekci zraku na všechny vzdálenosti v jedné čočce. Hodnoty korekce se vzájemně překrývají, tím se odstraňuje nepohodlí, které provází náhlý skok obrazu známý z bifokálních čoček. Multifokální čočky poskytují maximální komfort při používání. I ty je možné doplnit o další úpravy.

Úpravy skel brýlí Rakovník

Objednat si můžete antireflexní úpravu, UV filtr, zabarvování brýlí při svitu slunce, ošetření proti poškrábání a mlžení. Můžete si objednat i speciální brýle pro sport, anebo pro práci v rizikovém a speciálním prostředí.

Kontaktní čočky Rakovník

Po změření zraku vám je vybere optometrista a naučí vás je nandávat i vyndávat z oka a také o ně pečovat. Nejčastěji se začíná s jednodenními kontaktními čočkami. Později je možné vyzkoušet i dvoutýdenní a měsíční. I kontaktní čočky mohou mít různé úpravy. Dokonce s jejich pomocí můžete změnit barvu očí. Velmi důležité je dodržovat hygienické podmínky a o čočky se správně starat.

Brýle nebo kontaktní čočky?

Nejlépe obojí. Pro každou příležitost se vám může hodit jiná varianta. A tak bude nejlépe, když si vyberete svého optometristu a poradíte se s ním právě při měření vašeho zraku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14038 (magazinpodnikani.cz#3015)


Přidat komentář