Manželské poradny

Když začnete cítit, že váš vztah už není to, co bývalo, máte několik možností, jak to řešit. Jednou z nich je návštěva manželské (partnerské) poradny. Zde je ještě možno na vašem vztahu pracovat.

Jak probíhá konzultace v manželské poradně?

Lidé moudře vědí, že zodpovědnost za životní rozhodnutí si v důsledku nesou sami. Návštěvu poradny obvykle nepovažují za nutnou. Pokud se však situace v osobním životě či mezilidských vztazích** vyhrotí** tak, že už ji ** sami nezvládají**, začnou hledat pomoc. Po nejčastěji telefonickém nebo osobním objednání se klientovi v konzultaci o jeho potížích věnuje ** odborný poradce psycholog**, který mu pomáhá orientovat se lépe v problémové situaci a pomáhá mu ji řešit.

A jak to vlastně dělá? Není třeba se obávat náročných testových metod - hlavní metodou je řízený rozhovor s klientem. Od běžného povídání např. s kamarádem se však výrazně liší. Při tomto setkání nabízí psycholog emočně neutrální a nezaujatý prostor, své odborné znalosti a současně takový vztah, který často nikdo jiný nabídnout ani nemůže.

Jaký vztah nabízí psycholog svému klientovi?

 • otevřený
 • respektující
 • nezávislý
 • trpělivý

To vše je nápomocno klientovi k tomu, aby lépe využil svůj potenciál k dobrému řešení svých záležitostí.

Kdy vyhledat pomoc v manželské poradně?

Za poradci chodíme proto, abychom se mohli rozhodnout co nejlépe a také, abychom v průběhu rozhodování nebyli v tomto procesu sami. Abychom si pod vedením poradce uvědomili, co všechno prožíváme, co má vliv na naše chování a myšlení, jak na nás reagují druzí lidé, v čem se můžeme změnit nebo co můžeme ovlivnit či naopak co už nemůžeme.

Nezaujatý profesionál objektivně pomáhá najít možnosti vhodné pro řešení problému.

Vytváří společně s klientem** prostor pro změnu** jeho prožívání, chování, získání náhledu na potíž, na vlastní život a v důsledku toho všeho i úpravu potíží, které jej na poradnu přivedly. Lze tedy doporučit návštěvu v duchu pořekadla čím dříve, tím lépe, ale i lépe pozdě, nežli později. Někdo může namítnout, že poradenství nedokáže vše. Ano, nesmíme zapomenout, že to není všelék na život. Může nám však posloužit jako vodítko k tomu, abychom si se svým životem poradili sami.

Nejčastější příčiny manželských krizí

 • poruchy komunikace
 • neshody v sexuální oblasti
 • nedostatek společně tráveného času.
 • nevěra
 • ** problémy s dětmi - převážně dospívajícími**

Co ohrožuje manželství?

 • narození dítěte - MD
 • nástup ženy do práce po MD
 • generační soužití
 • dospívání dětí
 • soužití v rodinách s vlastními i nevlastními dětmi
 • nezaměstnanost
 • špatná finanční situace

Kdo vyhledává manželskou poradnu nejčastěji?

Pokud jde o věk, pak jsou klienty manželských poraden téměř** všechny věkové kategorie**. Dá se říci, že velmi** mírně mají převahu páry mladší** a věkově střední nad staršími. Prvotními klienty manželských poraden bývají ženy, i když muži přicházejí také často.

Musí navštívit manželskou poradnu oba partneři?

V praxi se poměrně často setkáváme se situací, kdy se na poradnu s manželským či vztahovým problémem** obrátí jen jeden z partnerů**. Sděluje, že partner do terapie nepřijde, nebo ani nebyl o tomto setkání informován. Při prvním setkání by se klient společně s terapeutem měli rozhodnout, zda je schůdné pracovat na daném problému jen se samotným klientem, nebo zda se pokusí zapojit nepřítomného partnera do následujících sezení.

Pozvání partnera do terapie lze provést různým způsobem. Často přichází první z partnerů jako průzkumník jménem dvojice. Poté, co se ujistí, že může terapeutovi důvěřovat, přizve i druhého partnera a manželé mohou začít pracovat na změnách ve vztahu společně. Někteří terapeuti jsou ochotni, po dohodě s klientem, telefonicky či písemně nepřítomného partnera pozvat se sdělením, že jeho přítomnost je důležitá pro řešení daného problému.

Pokud se však druhý partner, přes nabízenou příležitost, nemíní terapie účastnit, je možné pracovat i s jedním klientem. Využívány jsou metody z oblasti manželské terapie i psychoterapie individuální. Navzdory tomu, že terapeut pracuje jen s jedním partnerem, je vysoká pravděpodobnost, že změna chování či osobnosti klienta povede k pozitivní změně ve vztahu obou partnerů a tím následně i ke změně druhého partnera.

Kdy je pozdě na záchranu vztahu?

Najít odpověď na otázku o perspektivách vztahu nebývá jednoduché.** Úkolem terapeuta není určovat, zda má cenu vztah zachraňovat, nebo je lepší přiklonit se k rozchodu.** Tato výsada náleží klientům. Terapeut by jim měl pomoci nalézt vlastní žádoucí východisko z problémové situace.

Za pozitivní lze ovšem považovat už pouhou skutečnost, že partneři terapeuta vyhledali. Návštěva poradny bývá signálem toho, že jim (resp. jednomu z nich) na vztahu záleží a jsou ochotni na zlepšení vztahu pracovat.

Co trápí lidi po rozvodu nejčastěji?

Ano, součástí práce manželských poraden je i porozvodové poradenství. V této životní situaci se jako nejpalčivější jeví jak** ztráta partnera a vyrovnání se s jeho odchodem ze vztahu, tak uspořádání péče o děti.** V této oblasti se pomoc poradenského zařízení jeví jako mnohdy nezbytná a leckdy účinná.

Jsou bohužel velmi časté situace, kdy se** bývalí partneři chopí svých dětí jako nástroje pro boj s partnerem či vyvíjení nátlaku na něj**. Maminka i tatínek se v těchto situacích začínají chovat tak, jak by je to v průběhu vztahu ani nenapadlo. Vždyť ubližovat dítěti je přece nepřijatelné… a ejhle najednou to je činěno.

Manželské poradny tedy vedou rodiče k tomu, aby i přes ukončení vztahu partnerského byli schopni pokračovat ve svých rolích rodičů, mj. proto, že se jimi chtěli stát.

Kurzy partnerské komunikace

 • role muže a ženy v partnerském vztahu - rozdíly pohlaví x emancipace
 • jaké jsou a jak si poskytovat základní partnerské hodnoty
 • podmínky dobrého partnerského vztahu, co musí tento vztah naplňovat
 • jak v partnerské vztahu správně komunikovat
 • jak řešit konfliktní situace
 • jak čelit "partnerské kritice"
 • jak se s partnerem dohodnout na zásadních věcech i na maličkostech
 • jak komunikovat v oblasti sexu, jak řešit případná "ochladnutí"
 • jak společně postupovat při výchově dětí

Délka terapeutické činnosti

Délka poradenské chvilky bývá nejčastěji 45 - 90 minut. Vše je potřeba dohodnout si při první návštěvě.

Cena manželské poradny

Cena této** partnerské či manželské terapie se pohybuje okolo 500,-Kč za jedno sezení**. Cenu je také potřeba konzultovat při** první informační návštěvě, která je většinou zdarma.**

Návštěva partnerské či manželské poradny není žádnou potupou

Je to důkaz toho, že lidem na vztahu, který právě prochází krizí ještě pořád záleží a jsou ochotni na něm pracovat. Vyhledat tento druh poradny bychom měli co nejdříve, neboť potom bude problém vyřešen rychleji. A také nás to bude stát méně peněz.

Vyhledáte-li odbornou pomoc,** nečekejte však zázraky a nebo, že snad poradna vyřeší vše za vás.** Návštěva odborné pomoci je pouze stupínek k tomu, abyste vy sami udělali něco pro svůj spokojený život ve dvou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12684 (magazinpodnikani.cz#159)


Přidat komentář