Lékařské ordinace a pracoviště

Návštěva lékaře je zcela běžnou záležitostí. Nikdo z nás se nedokáže vyšetřit sám a i kdyby to někdo uměl, stejně je potřeba stanovit přesnou diagnózu a patřičně naordinovat léky. K tomuto všemu potřebujeme navštívit lékaře, laboratoř či jiné pracoviště.

Každý člověk ví, že pokud je nemocný, musí prostě navštívit lékaře. Když jste již u lékaře byli, pošle Vás na odběr krve či na některý jiný z odběrů do laboratoře. Pro každý z těchto případů jsou tady lékařské ordinace a jiná pracoviště. Pro všechna z těchto míst platí jedna zásada. Musí být zcela sterilní.

Lékařské ordinace, kde všude lze najít ordinaci lékaře

V každém městě sídlí několik lékařů, které zde mají své ordinace. Schválně se porozhlédněte po svém bydlišti a pokuste se napočítat, kolik lékařských ordinací zde naleznete. A kde všude můžete lékaře najít?

 • Nemocnice
 • Polikliniky
 • Zdravotní střediska
 • Soukromé ordinace

V dnešní době jsou nejrozšířenější** soukromé lékařské ordinace.** Lékaři, kteří mají dost velkou odvahu a dostatek zkušeností, udělají nejlépe, otevřou-li si svou soukromou ordinaci. Lékařů u nás stále ubývá, ti nejlepší odcházejí za penězi do zahraničí, kde berou vyšší platy. Na oplátku přicházejí zase lékaři ze zahraničí, především z východu k nám. Říká se tomu pracovní migrace.

Jdete-li dnes k lékaři, musíte si připravit poplatek 30,-Kč, který je nutno zaplatit. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny pouze děti a senioři. Ve výjimečných případech také lidé v hmotné nouzi. U dětského lékaře tedy tento poplatek nehradíte a jdete-li s dítětem k jinému lékaři, neplatíte také.

Lékařské laboratoře, vyšetření v lékařských laboratořích

Každé město má v zásobě alespoň jednu laboratoř, do které posílají lékaři z okolí vzorky od lidí. Mít lékařskou laboratoř je doslova nutností každého města. Pokud by v některém městě chyběla, znamenalo by to riziko toho, že by si lidé museli daleko déle čekat na výsledky svých testů. A to by také vedlo ke vzniku depresí u mnoha z nich, neboť nejhorší pro potenciálně nemocného je čekat na výsledky toho, jakou že to vlastně mají nemoc. V lékařských laboratořích se provádějí mnohá vyšetření. Mezi ta nejznámější patří:

 • Vyšetření moči
 • Vyšetření krve
 • Testy na HIV
 • Testy na alkohol
 • Testy na drogy atd.

Všechna pracoviště, na kterých se provádí odběry krve a všech ostatních biologických materiálů musí mít tzv. certifikaci ISO a další akreditace, které je opravňují k tomu, aby mohla odebírat různé vzorky od lidí a zpracovávat je. V laboratořích mohou pracovat pouze lidé, mající alespoň atestaci z hematologie či laboranti, nebo odběrové sestry. V laboratořích se pracuje s citlivými materiály, a proto zde mohou pracovat pouze lidé spolehliví.

Laboratorní vyšetření se nehradí.


Nemocnice a nemocniční oddělení

Každé větší město má svou vlastní nemocnici. Je to místo, kam chodí všichni lidé bez výjimky, když jsou nemocní nebo po úrazu.

Nejoblíbenější částí nemocnic je pro nemocné většinou ta část, kde se nachází občerstvení. Pokud jsme nuceni v nemocnici dokonce ležet, čekáme na návštěvní hodiny, které jsou pro nás doslova vysvobozením. Je-li nemocnice opravdu velká, jsou v jejich areálu také prostory, ve kterých se nacházejí služby, jakými mohou být např. kadeřnictví, knihkupectví, optika a jiné.

Na chodbách jsou většinou vystaveny obrazy a výrobky lidí a dětí ležících na lůžku a čekajících na uzdravení. Některé nemocnice dokonce tyto výrobky prodávají, a tímto způsobem získávají prostředky na různé přístroje a pomůcky, které nemocní potřebují.

Nemocnice se obvykle dělí na různá oddělení. Nejznámější z nich jsou tato:

 • Dětské oddělení
 • Chirurgické oddělení
 • Porodnické oddělení
 • Oddělení ARO
 • Interna
 • Kardiologie atd.

Oddělení je v nemocnicích mnoho, jejich počet záleží na tom, jak velká nemocnice je. Nemocnice máme např. městské, fakultní, krajské, vojenské, všeobecné fakultní, oblastní atd. Většinou se jmenují podle toho, kdo tyto nemocnice zřizuje.

Je-li nemocnice většího typu, může se skládat z několika klinik a jiných komplexů, jako například nemocnice fakultní. Jejich součástí mohou také být mimo jiné také: domov sester, poliklinika, krevní centrum, ústav soudního lékařství, onkologická klinika, pavilon péče o matku a dítě, dětský pavilon, ústav patologie a další.

Pobyt v nemocnici se hradí. A to tak, že za každý den v tomto zařízení zaplatíte 60,-Kč. A to platí pro všechny z nás, výjimku zde nemají ani děti. Další platba, která Vás v nemocnici čeká, je platba za pohotovost a to platí také pro všechny bez výjimky a tato částka činí 90,-Kč.

Zpoplatněny jsou také recepty, respektive položky na něm. Za každou položku na receptu, kterou nám lékař vypíše, zaplatíme v lékárně 30,-Kč.

Kdy vyhledat lékařskou pomoc - návštěva lékaře

Každý z nás jednou onemocní, a pokud se tak stane, bude nucen navštívit některé z míst, která jsme si výše představili. ** ** Není rozdíl mezi tím, jestli onemocní dítě nebo dospělý. Pokud onemocní dítě, je to daleko horší, neboť je-li malinké a neumí říci, co ho bolí nebo co mu je. Malé děti, pokud onemocní pouze pláčou a záleží jen na jejich mamince, jak moc dobře jej znají a dokážou rozpoznat co, který pláč znamená.

Jisté je, že zaznamenáte-li u dítěte jakousi změnu v chování a pokud se Vám zdá, že u něj není něco v pořádku a může být nemocné, navštivte co nejdříve lékaře. Nic se nesmí podcenit, neboť dítě je to nejcennější co máme a je potřeba o něj neustále pečovat. Proto je potřeba ihned, když zjistíme, že je naše dítě nemocné, s ním zajít k lékaři. V žádném případě není na místě šetřit, pokud se jedná o zdraví.

Dospělí jsou na tom o mnoho lépe. Sami vědí, co je bolí, dokážou popsat co jim je a říci to také doktorovi, ke kterému si mohou také sami zajít. I když jsou recepty a návštěvy u lékařů zpoplatněny, neměli bychom na nic čekat a vyhledat pomoc co nejdříve, trpíme-li nemocí, se kterou si sami nemůžeme pomoci (nachlazení, rýma atd.).

Čekárny jsou místem bakterií a virů

Na všech lékařských pracovištích je čisto a prostředí je sterilní. Můžeme tak mít jistotu, že se v tomto prostředí nenakazíme ničím jiným. Největší strašák je pro nás při návštěvách lékařských ordinací, laboratoří a jiných podobných míst čekárna. Je to místo, kde se scházejí hlavně lidé nemocní a proto se zde kumulují bakterie a viry všech možných chorob.

Pokud nemusíte, vůbec k lékaři nechoďte. Nejlepší by bylo, kdyby byli všichni lidé pouze zdraví, ale to by zase na druhou stranu nebylo potřeba lékařů, nemocnic, laboratoří a jiných míst, kam chodíme, jsme-li nemocní. Všem bych moc přála, aby nemocí kolem nás pouze ubývalo a aby byl život pouze plný zdraví, štěstí a smíchu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12738 (magazinpodnikani.cz#237)


Přidat komentář