Léčebny - výběr, druhy, péče

Domácí péče je od roku 1990 nedílnou součástí moderního systému zdravotní i sociální péče také u nás, ale co když nemocného nelze nechat samotného doma, co když potřebuje celodenní péči? Potom je třeba se obrátit na léčebny a sanatoria.

Léčebny v České republice

Léčebna je lůžkové zdravotnické zařízení specializované na léčbu určitých skupin chronických nemocí se stanovenou diagnózou - léčebna tuberkulózní, psychiatrická, lázeňská... Poskytuje intenzívní a komplexní léčbu v trvání několika týdnů, popřípadě měsíců. Známe několik druhů léčebných zařízení, a to:

 • Dětské léčebny
 • Psychiatrické léčebny
 • Léčebny, sanatoria a ozdravovny
 • Léčebny dlouhodobě nemocných

Nemocná osoba v domácí péči

Mnoho lidí má to štěstí, že se o něho má kdo postarat, rodiče o děti, děti o rodiče. Ale co když není zbytí a nemocného musíme umístit do léčebny, jednak kvůli jeho zdravotnímu stavu, nebo z důvodu, že se o něho nemá kdo postarat.

Jak zajistit pobyt v léčebně?

Váš praktický lékař vypíše „Návrh na pobyt odborné léčebný“ a tento návrh musí následně schválit revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. Během vyřizování těchto nezbytných formalit si můžete zamluvit termín pobytu. Potom by už přijetí nemělo nic bránit, pokud mají volná místa. Jedná-li se o soukromé zařízení, máte také možnost zaplatit si pobyt z vlastních prostředků.

Co vzít s sebou při přijetí k hospitalizaci?

 • Doklady - občanský průkaz nebo cestovní pas průkaz pojištěnce
 • Oblečení - domácí obuv na přezutí noční košile/pyžamo, spodní prádlo na převlečení, župan pohodlné domácí oblečení, plášť nebo zástěru pro pracovní terapii
 • Hygienické potřeby- zubní kartáček + zubní pasta, sprchový gel, šampón, toaletní papír papírové kapesníky, holení, hygienické vložky, hřeben
 • Ostatní - mince či karta na telefon, osobní potřeby jako jsou brýle, naslouchátko apod.
 • Některé ústavy vyžadují více, některé méně – je nutno se předem informovat.

Dětské léčebny

Jednotlivá zdravotnická zařízení se specializují na určité nemoci

 • Lázeňská léčebna - provádí léčení cukrovky, obezity, nemocí žaludku a střev, nemocí jater, žlučových cest a slinivky břišní a stavů po operacích zažívacího traktu ... Lázně pro dospělé, dorost a děti od 2 let i s doprovodem. Kromě hotelových služeb nabízí například relaxační, rekondiční, wellness a…
 • Dětská lázeňská léčebna - Léčí úspěšně děti ve věku od 2 do 15 let s onemocněním dýchacích cest a kůže, včetně všech alergií a dále s onemocněním močových cest, ledvin a obezitou léčí děti i dorost.
 • Ozdravovny poskytující celoroční ozdravné pobyty v délce od 3 do 6 týdnů ve věku od 3 do 15 let. Součástí těchto zařízeních jsou také ZŠ a MŠ s řádnou výukou.
 • Léčebny a předškolní vzdělávání dětí s alergiemi, respiračními infekcemi, bronchiálním astmatem či sníženou imunitu.
 • Denní stacionáře pro mentálně a tělesně postižené děti.
 • Centra pro pediatrickou, neurologickou, léčebně rehabilitační a sociální péči ohroženým a postiženým dětem a jejich rodinám.
 • Stacionáře pro poskytování rehabilitační péče o děti s poruchami hybnosti a opožděným psychomotorickým vývojem, nabídka poradenství.
 • Různá integrační centra – pro poskytování pedagogických, rehabilitačních a sociálních služeb dětem s kombinovaným postižením a jejich rodinám.
 • Péče o chronicky nemocné děti. Specializace na poruchy a onemocnění centrálního i periferního nervového systému.
 • Specializovaná péče dětem ve věku od 3 do 15 let s chorobami nervové, oběhové a dýchací soustavy či pohybového ústrojí.
 • Dětská léčby respiračních nemocí - alternativní léčebná metoda speleoterapie pro pacienty s nejrůznějšími typy onemocnění. Často se jedná o onemocnění a vady dýchací soustavy a využívání jeskynního klimatu k léčení těchto problémů. Pro speleoterapii nejsou příznačné jen krasové jeskyně, ale jakékoliv podzemní prostory, kde se dá vypracovat léčebná metodologie.
 • Provoz denního stacionáře pro velmi těžce handicapované děti.
 • Zdravotnického zařízení zaměřené na léčení tupozrakosti a šilhání u dětí předškolního a školního věku.
 • Léčebna zrakových vad - zajišťuje komplexní péči, tj. péči léčebnou, výchovnou i pedagogickou pro děti od 3 do 10 let, v prázdninových turnusech jsou přijímány i starší děti k docvičování binokulárních funkcí očí.

Psychiatrické léčebny

Tyto ústavy poskytují ústavní péči v oblasti psychiatrie, klinické psychologie a ambulantní péče v oblasti psychiatrie, někdy i sexuologie.

 • pro děti a mladistvé
 • pro dospělé

Léčebny zaměřené na konkrétní problémy nebo nemoci

Léčebny pro dospělé pacienty zaměřené dle své odbornosti

 • Léčí stavy pohybových poruch a onemocnění neurologického typu, včetně stavů poúrazových a pooperačních. V oddělení Ortopedické protetiky je například zajištěna výroba protetických pomůcek.
 • Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí.
 • Odborné léčebné ústavy neurologicko-geriatrické zaměřující se na léčbu dlouhodobě nemocných pacientů po odeznění akutního stádia nemoci.
 • Protialkoholické léčebny
 • Sanatoria pro léčbu například - pohybové ústrojí, neurologické, gynekologické nemoci u dospělých i u dětí. Poúrazová léčba, roztroušená skleróza, neplodnost, bolesti kloubů, skolióza, Parkinsonova choroba
 • Léčebna nebo ústav, kde pečují o lidi s alzheimerovou chorobou.
 • Integračí centra, kde se lidem dostane služeb pedagogických, rehabilitačních a sociálních, dětem s kombinovaným postižením a jejich rodinám.
 • Sanatoria, která poskytující služby z oblasti rehabilitace, akupunktury, elektroakupunktury, celostní medicíny a lázeňství.
 • Sanatoria pro osoby v krizi, s psychotickým onemocněním, trpící depresemi, problémy s drogami.
 • Rehabilitační ústavy poskytující léčebnou péči zejména po úrazech a operacích pohybového či nervového ústrojí.
 • Pobyty v jeskyních jako součást léčebných procedur při onemocnění plic.

Léčebny dlouhodobě nemocných

Když člověka potká nějaká nehoda, úraz či má vrozenou vadu, nebo jeho věk dozrál do doby, kdy se hlásí stárnutí a přibývá bolestivých stavů a je třeba vyhledat dlouhodobou lékařskou pomoc, jsou tu pro nás léčebny dlouhodobě nemocných. Taková péče poskytuje lůžkovou ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Ve skladbě pacientů převažují starší pacienti s interními diagnózami s komplikacemi stárnutí, ale jsou léčebny i pro děti i pro všechny ostatní dlouhodobě upoutané na lůžko.

V severní Americe žijí v léčebnách pro dlouhodobě nemocné pouze 2 procenta lidí ve věku 64 až 75 let. Teprve po 85. roce života se toto číslo zvyšuje až na 20 procent. Podle dostupných statistik rovněž v České republice pouze 2,4 procenta lidí starších 60 let žije v domovech důchodců.

Tato zdravotnická zařízení dopomáhají lidem – pacientům získávat ztracenou soběstačnost a to v běžných činnostech. Tam, kde dlouhodobé a závažné onemocnění nedovoluje pacientům pobývat mezi svými blízkými, jsou takové ústavy jediným místem, kdo jim na sklonku života poskytnou ohleduplnou, citlivou a profesionální péči.

Hospic, hospicová péče

Hospicová péče je vlastně – důstojná reakce na nevyhnutelný konec života, pomáhá umírajícímu i jeho rodině, která se musí vyrovnat se ztrátou. Obecně uznávaná kriteria pro typ lůžkového zařízení, které se nazývá hospic.

 • Hospice jsou určeny těm nevyléčitelně nemocným u nichž jsou sociální podmínky takové, že očekávaná smrt by byla nedůstojná člověka.
 • Přijetí nevyléčitelně nemocného do hospicového programu je podmíněno jeho právoplatným informovaným souhlasem.
 • Do hospicu jsou přijímáni pouze ti nevyléčitelně nemocní u nichž je smrt očekávána v časovém horizontu maximálně 6 měsíců.
 • Režim hospice je orientován na zajištění psychické podpory, materiálního a sociálního komfortu umírajícím. Prioritou je mírnit utrpení fyzické, psychické i sociální.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12623 (magazinpodnikani.cz#70)


Přidat komentář