Dopravní zdravotní služba

Dopravní zdravotní služba není zdravotnická záchranná služba, jak by se na první pohled mohlo zdát. Dopravní zdravotní služba není určena k převozu pacientů v ohrožení života, ale je určena k převozu pacientů především z nemocnice či do nemocnice.

Mnohdy si lidé nejsou jisti, jaký rozdíl je mezi zdravotnickou záchrannou službou, dopravní zdravotní službou, sanitkou či převozní sanitní službou. Někdo ani neví, že takové služby vůbec existují a jsou zvyklí ve všech případech volat linku 155. Základní rozdíl mezi nimi je ten, že dopravní zdravotní služba je určena pro pacienty v ohrožení života, či pro pacienty, kterým bezprostředně hrozí vážná újma na zdraví, vyžadující neprodlený zásah lékaře nebo bezodkladný** transport na zdravotnické zařízení**. Všechny ostatní jmenované služby využívají pacienti, kteří se v ohrožení života nenacházejí.

Dopravní zdravotní služby nebo také převozové služby jsou zajišťovány soukromými firmami a také mohou být zajišťovány vlastními nemocnicemi, které tak disponují vlastní sanitní službou. Nejde ovšem o zdravotní záchrannou službu, kterou zřizují jednotlivé kraje. To znamená, že na rozdíl od záchranné služby (žluté sanitky s reflexivními pruhy), dopravní zdravotní služby mohou využívat různé druhy vozidel a nebývají vybaveny sirénami a také nevyužívají služeb lékaře.

Dopravní zdravotní služba

Dopravní zdravotní služba využívá vozidel s jedním řidičem a někdy se také označuje jako převozová či transportní sanita. Sanita je vybavena minimálně základními zdravotnickými pomůckami. Využívají je také nemocnice v případě větších neštěstí, kdy není dostatek vozidel zdravotní záchranné služby.

Co dopravní zdravotní služby nabízejí?

 • Dopravní zdravotní služba zajišťuje dopravu raněných, nemocných a rodiček.
 • Převozy pacientů na odborná vyšetření.
 • Převozy pacientů na ošetření k odbornému lékaři.
 • Převozy pacientů do nemocnice.
 • Dále potom převozy pacientů z nemocnice domů po ukončení hospitalizace.
 • Převozy pacientů do rehabilitačních a lázeňských zařízení.
 • Převozy invalidních, imobilních a hůře pohyblivých pacientů.
 • Převozy ostatních za úhradu.

Dopravní zdravotní služby mají uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami, to znamená, že pokud jako pacient dostanete od svého lékaře vyplněný lístek k přepravě pacienta - který lékař vystavuje v případě zranění, úrazu, po lékařském zákroku, nebo pokud jde o invalidního, imobilního a hůře pohyblivého pacienta – za převoz dopravní zdravotní službou neplatíte. Dopravní zdravotní služby, ale také nabízejí převoz pacientů, kteří nemají na lístek k přepravě pacienta nárok, a to na jeho vlastní náklady. S objednáním dopravní zdravotní služby Vám může pomoci lékař či nemocnice, nebo si ji můžete objednat sami. Nezapomeňte ovšem, že v takovém případě si přepravu musíte hradit sami. Ve většině případů ovšem mají dopravní zdravotní služby nižší sazby než taxíky.

Zdravotnická záchranná služba

Zdravotnická záchranná služba zajišťuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči a její linka je 155. Zdravotnická záchranná služba je přivolána ve stavech bezprostředně ohrožujících život, v situacích, kdy dojde bez neodkladné první pomoci k trvalým zdravotním následkům postiženého, ve stavech, které mohou vést k náhlé smrti, ve stavech, které působí náhlé utrpení a bolest či ve stavech, které působí změny chování a jednání, ohrožující postiženého nebo jeho okolí.

Kdy volat zdravotnickou záchrannou službu?

V případech bezprostředního ohrožení života či bezprostředně hrozící vážné újmy na zdraví, vyžadující neprodlený zásah lékaře nebo bezodkladný transport na zdravotnické zařízení, volejte zdravotnickou záchrannou službu, tedy tísňovou linku 155. Tísňovou linku 155 lze volat z celé České republiky z jakéhokoli telefonu jakéhokoliv operátora, tedy i z telefonní budky zdarma volbou 155 (vždy bez předvolby). Telekomunikační operátoři směřují pak Váš hovor na územně příslušné operační středisko záchranné služby, které rozhodne o vyslání konkrétní posádky zdravotnické záchranné služby.

Kdy volat dopravní zdravotní službu?

Není-li z jakéhokoliv důvodu možno volat linku 155, nebo vyžaduje-li charakter zásahu součinnost ostatních složek integrovaného záchranného systému (jednotek policie nebo hasičů) a v případech očekávané jazykové bariéry (ohrožení zdraví či života cizinců), lze se dovolat pomoci na** tísňové lince integrovaného záchranného systému 112.** Operační středisko předá Vaši tísňovou výzvu všem potřebným složkám, v případě ohrožení života či zdraví tedy operačnímu středisku zdravotnické záchranné služby. Nezapomínejte ovšem na to, že v ohrožení života, kdy není potřeba zásahu ani jednotek policie ani jednotek hasičů, je mnohem rychlejší volání na linku 155.

Pokud jste propuštěn z nemocnice, nastupujete do nemocnice, nebo potřebujete převézt na vyšetření a máte nárok na dopravní zdravotní službu (posoudí to Váš ošetřující lékař), na základě lístku k přepravě pacienta Vám dopravní zdravotní službu buď objedná nemocnice, využije svou** dopravní zdravotní službu**, nebo Vám vystaví lístek a Vy poté si objednáte zdravotní přepravní službu. To znamená, že pokud nejste v ohrožení života, ale z nějakého důvodu je pro Vás obtížné dostat se na vyšetření, do nemocnice, z nemocnice domů nebo do rehabilitačního střediska, právě pro Vás fungují zdravotní přepravní služby.

Jak správně volat zdravotnickou záchrannou službu?

 • Sdělte co se stalo, jestli jde o náhlé zhoršení zdravotního stavu, či úraz. Jak, čím a na jaké části těla úraz vznikl.
 • Pokud jde o dopravní nehodu uveďte, kolik je zraněných a jestli je někdo zaklíněný.
 • Popište stav postiženého, jestli dýchá, je při vědomí, komunikuje, či reaguje.
 • Pokud jste schopni sdělit jméno zraněného a jeho přibližný věk, udělejte tak.
 • Oznamte, kde se to stalo, oznamte místo, ze kterého voláte, kde se postižený nachází, ulici a číslo popisné.
 • Je-li postižený v bytě, uveďte i patro a jméno na zvonku.
 • Pokud je postižený někde v terénu, snažte se co nejvíce upřesnit místo pomocí nejbližší vesnice, odbočky na vesnici, kilometrovníku či čísla silnice.
 • Sdělte kdo volá, oznamte operátorovi Vaše celé jméno. Telefon pokládejte jako poslední a odpovídejte na všechny otázky operátora, souběžně dává operátor vědět nejbližším výjezdovým skupinám záchranné služby.

Jak zajistit dopravní zdravotní službu

Pokud cestujete domů z nemocnice, nebo jste převáženi na odborné vyšetření převoz Vám zajistí nemocnice či Váš ošetřující lékař. Pokud jste v jiné situaci, například se potřebujete dostat do nemocnice, ale nemáte na sanitku nárok, můžete si dopravní zdravotní službu zajistit i sami. Například na internetu si jednoduše vyhledáte službu, která operuje ve Vašem místě bydliště či v místě kam se potřebujete přepravit. Musíte ale počítat s tím, že budete muset za přepravu zaplatit. Cena se pohybuje okolo 30 Kč za kilometr.

Vybavení sanity zdravotní dopravní služby

Dopravní zdravotní služba je něco jako taxi s tím rozdílem, že mnohdy vyjde levněji a sanita bývá vybavena pro převoz osob hůře pohyblivých. Samozřejmě, ne všechny dopravní zdravotní služby jsou stejné úrovně, některé využívají plně vybavené sanity, které se mnohdy vyrovnají i vozům zdravotnické záchranné služby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12749 (magazinpodnikani.cz#256)


Diskuze a zkušenosti

Lakota Bořivoj | 03.01.2013 03:28
Re: Dopravní zdravotní služba Dobré ráno, prosím, poraďte mi, jak postupovat. Dnes v 8,00 hodin mám být na vyšetření KOLOSKOPIE - ambulance Praha 2 Karl.náměstí. Jsem důchodce špatně pohyblivý, dostal jsem lék na vyprázdnění, takže to ze mne vychází a nevím jak se tam dopravit. Myslel jsem, že to zvládnu autem nebo tramvají, ale už teď vidím, že to nejde. Bydlím v Praze 12-Modřany ul.Sekorova 883/14, zajímalo-by mne, kolik to stojí a zda musí manželka někam pro potvrzení, že převoz potřebuji. telefon 732763967. Děkuji Lakota


Přidat komentář