Zvětšení prsou vlastním tukem - Praha

Uvažujete o zvětšení poprsí? Máte ovšem strach ze silikonových implantátů? Hledáte jiné řešení, které Vašemu tělu nijak neublíží, a vyhnete se cizímu tělesu ve Vašem těle? Přečtěte si o zvětšení poprsí vlastním tukem.

Zvětšení prsou vlastním tukem - Praha

Zvětšení prsou vlastním tukem - Praha

Jedním z vynikajících pracovišť v České republice je** Diamond clinic,** která se zabývá mini invazivními metodami v oboru estetické chirurgie. Nabízím Vám výběr ne ze dvou ale z několika druhů metod, které Vám vybere přesně na míru! Každý člověk je jedinečný originál a proto potřebuje individuální přístup a zvolit vhodnou metodu, aby se dosáhlo nejlepších výsledků.

Metoda mini invazivní plastické chirurgie, kdy se jako výplňový materiál využije vlastní tuk, je technologií zvětšení prsou vlastním tukem. Klinikou, která se přednostně zabývá technologií přenosu tuku a zvětšení vlastním tukem je Diamond Clinic.

Najdete zde širokou nabídku služeb, vysoký standard i velmi vysokou úroveň prováděných zákroků. Každému klientovi je zde poskytnut** individuální přístup, maximální péče, komfort od počáteční konzultace až po pooperační péči s návazností na veškerá dostupná odborná vyšetření**, jejichž zajištění je pro estetickou chirurgii Diamond Clinic samozřejmostí.

DIAMOND CLINIC

Telefonní kontakt: 601 222 885

Emailové spojení: info@diamondclinic.cz

Více informací o zvětšení prsou vlastím tukem Praha naleznete zde:http://diamondclinic.cz/

Co je lipografting

Jde o metodu zvětšení poprsí vlastním tukem. V posledních několika let se do popředí stále častěji dostává možnost zvětšení nebo jiná úprava poprsí vlastním tukem. Taková operace spočívá v odběru vlastního tuku z určité tělesné partie, kde je ho nadbytek nebo minimálně dostatek a následně se aplikuje v upravené podobě do prsní tkáně.

Výhody zvětšení poprsí vlastním tukem

Tato metoda většinou klientce nabízí dvojí efekt. Zaprvé dojde k mírnému zvětšení jejích prsou, k jejich lehkému zvednutí, vyplnění nebo k úpravě tvaru poprsí,  a zadruhé dojde k liposukci, tedy k odsání tuku z tělesných partií, kde je tuku přebytek. U této metody se nemusíte obávat implantátu, tvorby kapsuly, nebo nutnosti výměny či úplného vyjmutí implantátu z důvodu infekce, apod. Navíc nedochází k hmatnému cizorodému materiálu v prsu.

Kdy zvětšit prsa tukem?

V některých případech je použití tukové tkáně jednoznačně výhodnější, než použití implantátu. Jde např. o případy, kdy si žena chce nechat prsa zvětšit pouze o trochu, jen je zvýraznit, nebo pokud chce zvětšením vyřešit malé odchylky velikosti nebo tvaru prsou, což se nazývá asymetrie.** Zvětšení tukem** je vhodné také v případě, kdy je třeba provést úpravu kontur nebo tvaru po zvětšení poprsí silikonovými implantáty, při rekonstrukcích po chirurgických výkonech na prsou ze zdravotních důvodů. Právě v těchto případech se doktoři nejvíce přiklánějí k této metodě úpravy poprsí.

Nevýhody zvětšení poprsí vlastním tukem

K nevýhodě zvětšení prsou vlastním tukem patří především poměrně dlouhá doba operačního výkonu. Je to dáno tím, že tuk se musí nejprve odebrat, následně připravit a aplikovat jej do prsou. Další nevýhodou je, že tento výkon je zpravidla neproveditelný u extrémně štíhlých žen, které nemají dostatek podkožního tuku. Také se zvětšení prsou tukem nedoporučuje pro výrazné zvětšení prsou o více než jedno číslo.

Kolik tuku je potřeba odsát pro zvětšení?

Zvětšení jednoho prsu o jedno číslo pojme zhruba** 200 ml tuku**, do obou prsou se tedy vpraví asi 400 ml. Aby se však získalo 400 ml upraveného zcela čistého tuku, je nutné odsát i dvojnásobek tuku. Navíc je třeba počítat i s tou možností, že se malá část tuku může do jednoho roku vstřebat. Což znamená, že se prsa zmenší a efekt není takový, jak jste možná očekávaly. V takových případech je někdy potřeba podobná operace. S ohledem na** individuální vstřebávání** přeneseného tuku se nedá tak jednoznačně říct, zda bude metodu možné provést pouze jednou, nebo ji opakovat. I přesto je tato metoda velmi žádanou, neboť umožnuje ženám zvětšit poprsí bez vložení cizího materiálu do těla.

Jak probíhá operační den?

Operace se zpravidla uskutečňuje v den přijetí na kliniku a trvá jednu až dvě hodiny. Zvětšení poprsí vlastním tukem je možné provést jak v celkové, tak i lokální anestezii. Na klice budete po zákroku hospitalizovány přibližně jeden den. Nejdříve dojde k šetrnému odsání tuku tenkou kanylou z místa, které Vám vadí, nebo kde je přebytek tuku. Nejčastěji se jedná o boky, stehna, hýždě, břicho, apod. Odsátý tuk se následně zbaví všech nežádoucích příměsí a čisté tukové buňky se poté vpraví tenkou jehlou v opravdu hodně malém množství prostorově do tkáně poprsí. Jak jsme již uvedli výše, nevýhodou je, že malá část tuku v průběhu prvního roku odumře a vstřebá se. V mnoha případech je nutné podstoupit několik aplikací, než se dostane požadovaného výsledku. Po zvětšení prsou tukem může být ztíženo následné vyšetření prsou.

Pro koho je zvětšení prsou vlastním tukem určeno?

Zcela jistě pro ženy, které mají komplexy ze svého plochého nebo nesouměrného hrudníku a zároveň se vyhýbají zvětšení poprsí silikonovými implantáty. Tato metoda je pro ty ženy, které se bojí zdravotních rizik, nechtějí mít v těle cizorodá tělesa, nebo kteří se obávají jizev, které po klasickém zvětšení implantáty vždy na těle zůstávají. Pro všechny tyto ženy je vhodné nechat si zvětšit prsa vlastní tukovou tkání, při které navíc dojde k úbytku tuku na nežádoucích partiích.

Jak vypadají prsa po augmentaci vlastním tukem?

Prsa jsou po zvětšení tukem příjemně měkká na pohmat a působí zcela přirozeným dojmem. Nikde nejsou vidět obrysy jako od implantátů, nikdo nebude mít ani podezření, že jste podstoupili augmentaci implantáty. Jde o naprosto přirozený vzhled prsou.

Příprava na augmentaci vlastním tukem

Co dělat, pokud jste se rozhodly vyzkoušet tuto jedinečnou a šetrnou metodu zvětšení poprsí? Je nutné se** objednat na kliniku**, kterou si pro výkon této operace vyberete. Zde proběhne konzultace s lékařem, který Vám bude výkon provádět. Doktor Vás vyšetří a na základě zjištěných poznatků a Vaších představ zhodnotí, zda je tento operační zákrok pro Vás vhodný či nikoliv. Podrobně Vám bude vysvětlen operační postup, pooperační režim a také samozřejmě** rizika operace,** která Vám hrozí, stejně jak je tomu u každé jiné operace. Po konzultaci se můžete rovnou domluvit na termínu zákroku, nebo si vše doma v klidu promyslíte a případně se dodatečně objednáte na zákrok. Ani opakované konzultace nejsou výjimkou, pokud chce mít žena skutečně jistotu, že zjistila o zákroku vše potřebné.

Rekonvalescence po zákroku

Vpichy se hojí několik dnů. Naštěstí se po nich netvoří vůbec žádné jizvy, tudíž se nemusíte bát žádného poškození kůže, jak je tomu u zvětšení prsou implantáty. Několik dnů po zákroku byste neměla ležet na břiše. Při tomto druhu zvětšení poprsí nemusíte nosit žádné speciální prádlo. Zhruba 20 procent tuku se po operaci vstřebá, ale celých 80 procent zůstává trvalou součástí nových prsou. Co se týká liposukce, tak ta může být doprovázena otokem, ovšem i mírnou bolestivostí. Jak otoky, tak i bolest odeznívá během jednoho až dvou týdnů a klientky v žádném případě neomezují v jejích každodenních činnostech. Klientka tak může po zákroku běžně vykonávat svou pracovní činnosti a není důvod být doma na neschopence.

Kdo může podstoupit zvětšení prsou vlastním tukem?

Zvětšení prsou vlastním tukem je možné provést zdravé ženě, která dovršila věku 18 let. Co je důležité, je, aby klientka měla určité tukové zásoby, ze kterých je možné odebrat tukovou tkáň potřebnou pro výplň prsou.

Cena za zvětšení prsou vlastním tukem

Cena se pohybuje zhruba mezi 80 až 100 tisíci korun. Můžete se však setkat s různými akčními nabídkami, kdy Vám bude nabídnuto provedení zákroku se slevou až 50 %, v některých případech i více.

Pokud Vás trápí povadlé nebo malé poprsí, či jeho asymetrie, pak máte konečně možnost s tím něco udělat, navíc bezpečně a bez použití cizích těles.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14291 (magazinpodnikani.cz#3268)


Přidat komentář