Monitor zdraví

Mít doma v šuplíku přístroj, který Vám poví jak jste na tom se zdravím, už není žádný problém. Jaké funkce má přístroj s názvem Monitor zdraví, co říkají naměřené hodnoty a kolik lidí jej může využívat Vám poví dnešní článek.

Monitor zdraví

Život a zdraví představuji pro člověka ty nejcennější hodnoty. Jak vypadá Váš život, za to si může každý člověk sám. Zdraví neznamená jenom nepřítomnost nemoci, ale celkový stav tělesné a duševní pohody. Protože až tu nemoci budou, bude "pozdě Bycha honit".

Proto se pojďme podívat na jeden skoro kouzelný přístroj, který na první pohled vypadá jako malý volat k nějaké PC hře, ale jakmile jej vezmete do ruky prozradí Vám jak jste na tom se zdravím – je to monitor zdraví. Konkrétně se zaměříme na přístroj Monitor zdraví Y-2009.

Monitor zdraví Y-2009

Cena tohoto přístroje se pohybuje přibližně kolem 500 Kč ovšem investice je to ve srovnáním s výsledkem zanedbatelná, navíc, když si představíte, že bude pomáhat vlastně celé rodině. Jaké má funkce? Jeho hlavním úkolem je měření podílu tělesného tuku. Přístroj provádí měření podle zadaných informací o osobě a podle bio-elektrické impedance lidského těla - BI metoda. Před prvním měřením je tedy nutné zadat výšku, váhu, věk a pohlaví testované osoby.

Po nastavení požadovaných informací stačí stisknout tlačítko start a uchopit přístroj oběma rukama v místě kovových elektrod. Přístroj sám pozná, že jsou ruce přiložené a poté spustí se. Přibližně po 7 vteřinách se na displeji objeví výsledek testu. Podíl tuku je uváděn v procentech a také se na displeji zobrazí také symbol a název typu postavy.

 • příliš hubená = Emaciated
 • normální = Standard
 • skrytě obézní = Hide Corpulent
 • obézní s vysokým podílem svalové hmoty = Muscle Corpulent
 • obézní = Corpulent

Přístroj může používat současně až 10 osob, neboť lze do něj uložit 10 osobních profilů, z toho je 9 stálých a 1 dočasný, jehož parametry se vymazají po každém vypnutí přístroje. V každém tomto profilu se před prvním měřením zadají potřebné informace a poté je možné provádět měření bez dalších nastavování. Takže celá rodina i přátelé se k Vám mohou přidat v hlídání svého zdraví a opakovaně si jej kontrolovat.

Výpočet hodnoty BMI pomocí Monitoru zdraví

Nyní Vám již přístroj prozradil, že jste například skrytě obézní - Hide Corpulent a změřil také hodnotu BMI. Tato hodnota indexu tělesné hmotnosti = Body Mass Index, je celosvětově uznávaný standard pro hodnocení míry obezity lidského těla. BMI se vypočítává podle vzorce, jehož vstupními parametry jsou výška a hmotnost osoby. Dále je uvedena tabulka rozdělení obezity podle BMI. Pro Vás je ale důležité, že přístroj Vaší míru obezity nahlásí sám

 • Podváha - 18,5 ≤
 • Normální váha - 18,6 ~ 25
 • Lehce obézní - 25,1 ~ 30
 • Výrazně obézní - 30,1 ≥

Výpočet hodnoty základního metabolismu

Nyní se dostáváme k výpočtu - bazální metabolismus, ten udává hodnotu energie v kilokaloriích, která je nutná pro udržení základních životních funkcí organismu ve stavu absolutního klidu, kdy nervy, svaly a trávící systém jsou nečinné. Z hodnoty bazálního metabolismu lze vycházet při sestavování redukční diety založené na počítání kalorií. Bazální metabolismus může mít u jedince hodnoty cca 1700 kJ =400 kcal u subtilního seniora až třeba 5000 kJ =1200 kcal u stokilového padesátníka. Tato hodnota nám napoví kolik kJ stačí našemu organismu aby fungoval bez ukládání tuků. Všechny hodnoty, které jsou navíc naše tělo nepotřebuje. Všechny hodnoty, které tělu ubereme – naopak povedou k úbytku váhy.

Displej a ovládání na Monitoru zdraví

Displej není podsvícen, ale všechny hodnoty, které zobrazuje jsou dostatečně velké a dobře čitelné, takže by s jejich čtením neměli mít problémy ani starší lidé. Pod displejem jsou umístěna ovládací tlačítka, která jsou gumová a dostatečně velká, jejich stisk je jistý. Na zadní straně je umístěn bzučák a kryt na 2 mikrotužkové baterie.

Ovládání přístroje se provádí pomocí 5 tlačítek umístěných do oválu pod displejem. Po stranách jsou šipky pro pohyb v postupu, pod nimi jsou tlačítka POWER = vypnutí a zapnutí přístroje a START = spuštění měření. Uprostřed je velké žluté tlačítko SET = nastavování požadovaných informací. Každý stisk tlačítka a stejně tak průběh měření je pro lepší orientaci spuštěn s pípáním, které nelze vypnout. Menu přístroje je sice v angličtině, ale je tak jednoduché, že s pomocí českého návodu ji zvládne naprosto každý. Přístroj má funkci automatické vypnutí, kdy se po 2 minutách bez práce se vypne automaticky sám.

Monitor zdraví zdarma

Vojenská zdravotní pojišťovna pro Vás připravila monitor zdraví zdarma. Místa, kde se můžete bezplatně zvážit, změřit, zjistit tlak krve a množství tuku v těle, najdete na pobočkách VoZP ČR v těchto městech

 1. Brno, Banskobystrická 40
 2. České Budějovice, Česká 24
 3. Hradec Králové, Malé náměstí 11
 4. Olomouc, U Botanické zahrady 11
 5. Praha 2, Bělehradská 130
 6. Praha 9 – Ústředí, Drahobejlova 4
 7. Plzeň, Koterovská 34
 8. Ústí nad Labem, W.Churchilla 7

Obezita je nemoc!

Obezita má svoje číslo v mezinárodním seznamu diagnóz = Dg: E 66. Je to nejčastější metabolické celoživotní onemocnění, v principu nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie. Přebytek energie se ukládá ve formě tukových zásob, což je ovlivněno mnoha dalšími faktory, včetně genetické predispozice a sociálně – ekonomických vlivů konzumní společnosti.

Jenom několik, málo procent obezity je způsobeno vrozenou či získanou hormonální poruchou. Dle údajů WHO výskyt obezity roste epidemicky, ve světě trpí více lidí nemocemi z nadbytku energetického příjmu než z podvýživy.

Jaká jsou zdravotní rizika obezity?

Těžká obezita prokazatelně zkracuje život a snižuje jeho kvalitu zejména tím, že vede k mnoha dalším nemocem, zejména k cukrovce II. typu, kardiovaskulárním nemocem, hypertenzi, metabolickému syndromu, syndromu spánkové apnoe, ale i ke kloubním a nádorovým onemocněním. Otylost neboli tloušťka není jenom problém váhy, ale tuky které se množí negativně působí na metabolismus a snižují až znemožňují funkci některých vnitřních orgánů.

Dá se obezita léčit?

Ano, dá. Prevence obezity by byla sice nejlepší metoda, ale k tomu ještě lidstvo nejspíš není dostatečně připraveno.  Svízelnost a neuspokojivé dlouhodobé efekty léčby spočívají v podceňování obezity a nevědomosti, lehkomyslnosti a neúctě k vlastnímu zdraví a životu. Řeči jako "tělo má jít do hrobu zhuntované" nebo "Umře tlustý jako hubený" a podobně rozhodně nejsou k smíchu. Také znám jedno přísloví - tuším švédské " Nemocnému nepomůže, že leží ve zlaté posteli" nemocnice a ústavy LDN jsou plné obézních lidí, kteří se o sebe nedokáží postarat a jsou odkázáni na každodenní péči sester a lékařů. Přitom dobrá polovina z nich by včasnou péčí o své zdraví takovému konci mohla předejít. Úspěšné léčebné postupy a nastolení zdravého životního stylu, úprava metabolismu a komplexní přístup ke svému zdraví mohl těmto lidem zabezpečit šťastné stáří.

Mohli by aktivně cestovat, zabývat se nejrůznějšími činnostmi s přáteli - rodinou...Kdyby hleděli do budoucna, nemuseli by nyní hořekovat nad nespravedlností světa a nad ubohostí konce života. Chraňte si své zdraví -dokud máte možnost.

Chraňte zdraví dětí

Přesto, že všude kolem slýcháme, jakým nebezpečím je obézní člověk vystaven, stále rodiče své děti dostatečně nechrání před tímto nebezpečím. Proč rodiče – a hlavně Ti, kteří sami nadváhou trpí, přehlížejí jak svým dětem ubližují? Zakazují dětem alkohol, cigarety, drogy, chrání je před dopravní nehodou. Bojí se, aby někam nespadly, nekouslo je zvíře, neutrpěly popáleniny. Na druhou stranu jim však dopřávají přemíru cholesterolu. Napájejí je přeslazenými nápoji, krmí kalorickými bombami a nestarají se, aby měly dostatek pohybu.

No řekněte sami není to stejné? Když je jedinec dospělí a je si vědom, že svým chováním sám sobě ubližuje – je to sice tristní, ovšem je to jeho život. Když však takto systematicky ubližuje dítěti – mělo by to být trestné, stejně tak jako každé jiné odsouzení hodné skutky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12709 (magazinpodnikani.cz#192)


Přidat komentář