Křečové žíly, metody léčby

Křečové žíly se řadí mezi rozšířenou civilizační chorobu, která postihne více než padesát procent populace. Nepracují-li žilní chlopně dostatečně, můžeme si být jisti, že se zanedlouho objeví. Metod, jak odstranit křečové žíly, je hned několik.

Míváte pocit těžkých nohou? Pobolívají Vás dolní končetiny? Trápí Vás navíc i otoky, a to kolem kotníků? Může se s největší pravděpodobností jednat o příznaky existence křečových žil.

Typy křečových žil

 • Metličky – jedná se rozšířené kožní žilky, které mohou mít rozličný tvar, od větvených až po pavoučkovité. Jejich barva je červená či tmavomodrá.
 • Atletické žíly – nejedná se o varixy, jsou to v podstatě normální žíly, které jsou však vystouplé u hubených lidí, nebo kulturistů a celkově svalnatých osob.
 • Nekmenové varixy – tyto varixy jsou rozšířené vedlejší větve hlavních kmenů. Varixy se u Vás mohou objevit jednotlivě nebo v kombinaci s kmenovými varixy.
 • Kmenové varixy – varixy, jenž mohou vést i ke vzniku bércových vředů. Jejich vzhled může být ve formě uzlů, tubulárních varixů, ale také tzv. konvolutů.
 • Insuficientní perforáty – tak jako kmenové varixy, i tyto velmi často vedou ke vzniku bércových vředů. Kromě toho je zde nebezpečí přetížení hlubokých žil.

Jak lze léčit křečové žíly?

Na výběr máte hned z několika metod, které Vám níže uvádíme. Jednotlivé metody se liší nejen způsobem léčby, ale také možností, jaký typ křečových žil mohou léčit.

Sklerotizace, léčba křečových žil

Co si představit pod sklerotizací? Odborný lékař Vám za pomoci jehly a injekční stříkačky do rozšířených žil, aplikuje speciální látku, jenž vyvolá lokální zánět a chemické poškození. Možná to zní nebezpečně, ovšem díky tomuto zákroku dojde k následnému slepení žilních stěn a uzavření varixu. Sklerotizace jako taková neřeší příčinu křečových žil, ale poradí si, jak již je výše zmíněno s metličkami a retikulárními křečovými žílami.

Co lze léčit sklerotizací

 • Drobné žilky
 • Metličky

Kdy je možné podstoupit sklerotizaci

Odstranění metliček a rozšířených žilek je možné podstoupit prakticky po celý rok. Ovšem, rozhodnete-li se pro zákrok v letních měsících, počítejte s tím, že součástí rekonvalescence je nošení kompresivních punčoch, což by pro Vás mohlo být v létě nepříjemné.

Rekonvalescence po sklerotizaci

Po provedené sklerotizaci Vám lékař přiloží kompresivní bandáže, které je vhodné mít na nohou po dobu několika týdnů. Přesnou dobu, po kterou je budete nosit, Vám sdělí lékař. Po pár týdnech od provedeného zákroku, se zašlý varix změní na vazivový pruh a plně se vstřebá.

Proč se rozhodnout pro sklerotizaci

 • Minimální zátěž
 • Časová nenáročnost pro provedení zákroku
 • Není nutná hospitalizace ani pracovní neschopnost, jedná se o ambulantní zákrok
 • Zákrok je možné opakovat, a to především i s ohledem na to, že žilky jsou často v několika vrstvách nad sebou
 • Můžete s těšit na významné estetické zlepšení vzhledu dolních končetin

Kompresní léčba, léčba křečových žil

Léčba, při které se využívají jednak obinadla a kompresivní punčochy. Principem této léčby je stlačení křečových žil, aplikace chladu, ale také ukládání dolních končetin do zvýšené polohy. K tomu však, aby Vám punčochy pomohly, je zapotřebí, aby se jednalo o punčochy II. kompresní třídy.

Je však třeba poznamenat, že kompresní léčba Vám vzniklé varixy neodstraní.

Proč se rozhodnout pro kompresní léčbu

 • Zmínění bolestí
 • Zabránění dalšímu rozšiřování žil
 • Urychlení odtoku žilní krve
 • Urychlení odtoky lymfy z dolních končetin
 • Punčochy jsou prodyšné, příjemné vůči pokožce
 • Punčochy se mohou prát, sterilizovat

Farmakologická léčba, léčba křečových žil

Léčba za pomoci léčiv nám pomůže zabránit dalšímu poškozování žilního systému a zmírnit, nebo i odstranit v některých případech, průvodní obtíže onemocnění křečových žil. Na trhu je k dostání hned několik produktů, jenž se odlišují svoji účinností, a to dle koncentrace heparinu. Některá léčiva spočívají v prevenci vzniku křečových žil.

Příklady léčiv – kožní tonikum; koňská mast; rakytníkový olej; Rutinol; Varixan; Venoceutical a další.

Proč se rozhodnout pro farmakologickou léčbu

 • Zmírnění bolestivosti
 • Zmírnění zánětů
 • Odstranění pocitu těžkých nohou
 • Působení proti otokům

Léčba křečových žil laserem

Princip** léčby laserem** spočívá v tom, že světlo laseru je absorbováno v krvi ošetřované žíle a postupně se mění na teplo. Následně dojde k zatavení žíly a poté jejímu smrštění. Léčbou laserem je možné odstranit povrchové žilky, které mají maximální průměr zhruba do jednoho milimetru. Ošetření je možné provést lokálním umrtvením bez narkózy. Chcete-li, aby pro Vás byl zákrok co nejméně bolestivý? Pak právě odstranění křečových žil laserem představuje minimální bolestivost a navíc i pooperační bolest je výrazně menší. Samotný zákrok trvá zhruba šedesát až devadesát minut. Na konci zákroku jsou Vaše nohy zabandážovány elastickým obinadlem, a to po dobu cca deseti dnů. Ovšem nic nebrání tomu, abyste již druhý den po léčbě šli do práce.

Co lze léčit laserem

 • Pavoučkové cévky
 • Metličky
 • Rozšířené žilky v obličeji

Proč se rozhodnout pro léčbu laserem

 • Přesné zaměření na postižené místo
 • Bez nutnosti hospitalizace a pracovní neschopnosti
 • Ambulantní zákrok
 • Velmi krátká doba rekonvalescence
 • Minimální bolestivost

Endovaskulární léčba křečových žil

Druh léčby, jenž se řadí mezi moderní metodu, u které je do povrchového žilního kmene zavedena sonda, jenž vysílá laserové záření či bipolární radiofrekvenční proud. Díky tomu dojde k zatavení a také celkovému smrštění žíly. Během rekonvalescence dojde k zániku žil. Léčba se především provádí v místní anestezii.

Co lze léčit endovaskulární léčbou

Touto léčbou je možné použít při zúžení či krátkých uzávěrů tepen dolních končetin.

Proč se rozhodnout pro endovaskulární léčbu

 • Cílené zaměření
 • Neviditelné postižené žíly
 • Šetrná, bezpečná metoda
 • Velmi rychlá rekonvalescence, kdy již za pár dnů můžete dělat běžné činnosti, na které jste zvyklí
 • Jedná se o minimálně invazní ambulantní provedení

Chirurgická léčba křečových žil

Jedná se o nejstarší metodu léčby křečových žil. Tak jako po většině jiných léčebných metod, je i v tomto případě po provedeném zákroku využito kompresivní bandáže, jenž by měla být na Vašich nohou několik týdnů po zákroku. Léčba se provádí povětšinou ambulantně. V případě, že je u Vás větší výskyt varixů, je vhodná hospitalizace, a to většinou dva až tři dny. Žíly jsou operovány v místní, nebo celkové anestezii, opět záleží na rozsahu. Zákroku předchází klinické vyšetření, a to včetně ultrazvuku dolních končetin. Před samotným zákrokem Vám chirurg potře příslušné, tj. ošetřované varixy barvou, neboť během výkony, kdy se žíly vyprazdňují, nejsou tolik zřetelné.

Princip chirurgické léčby spočívá v podvazu stěžejního povrchového žilního kmene v třísle s odstraněním veškerých jejích větví a také odstranění celého kmene příslušné žíly, za pomocí dlouhého vodiče, jenž je zasunut do žíly.

Co lze léčit chirurgickým zákrokem

Tato léčba je vhodná především pro výskyt větších žil, kmenových varixů

Slovníček týkající se křečových žil

Varix – jedná se o žilní městek, jenž vznikne důsledkem dlouhodobého přetěžování žíly, a to nadměrným množstvím krve. Postupně žilní stěna ochabne, rozšíří se a dojde k poškození chlopní. Následkem je zhoršený odtok krve z dané žíly.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12729 (magazinpodnikani.cz#222)


Přidat komentář