EFT a reflexní terapie - okres Beroun, Praha

Máte jakékoliv psychické nebo i fyzické obtíže, se kterými si nevíte rady? Metoda EFT vychází z poznání, že za různými problémy mohou stát energetické bloky, které je možné odstranit poklepáváním na specifické body na těle.

Zatímco moderní západní medicína se při léčbě nejrůznějších nemocí fyzického i psychického rázu většinou uchyluje ke zmírňování následků nemoci pomocí různých léků, východní nauky se snaží poznat příčinu nemoci a tu odstranit. Východní medicína na Evropana může působit jako něco neskutečného, protože často pracuje s energetickým systémem těla. Pakliže byste rádi poznali způsob, při němž není třeba užívat žádné speciální léky a který nezpůsobuje žádné vedlejší účinky, pak vyzkoušejte EFT a reflexní terapii.

Tyto metody navazují na staré tradiční metody harmonizace fyzického těla a psychiky. Vychází z předpokladu, že bolest, nemoc, fyzické nepohodlí je důsledkem nevyrovnaného toku životní energie – v její cestě se nachází blokáda. Příčina těchto blokád je v nás samých, pramení z našich strachů a negativních emocí vůči okolí i nám samým. Chceme-li tedy změnit svůj zdravotní stav, je nezbytné změnit i své myšlení. Pomocí EFT lze najít a uvolnit emoční bloky a reflexní masáží se stimulují plošky odpovídající daným energetickým drahám a orgánům.

Co je to EFT?

Metoda EFT znamená ve svém původním názvu „Emotionally freedom techniques“ a v češtině je známa jako „Techniky emoční svobody“. Za autora metody je považován Američan Gary Craig, který svou práci založil na poznatcích renomovaného amerického psychologa dr. Rogera Callahana.

Metoda EFT se řadí do oboru energetické psychologie a popularitu si získává jak díky svým pozitivním výsledkům, tak i svou jednoduchostí a absencí vedlejších příznaků. Rovněž je tak oblíbená proto, že nevyžaduje užívání žádných léků. Metoda EFT se rozšířila především i díky tomu, že při správném použití může účinkovat velice rychle.

Co je podstatou metody EFT?

Metoda EFT má své základy ve východních medicínách, které pracují s energetickým systémem těla. Metoda EFT vychází z poznatku, že příčinou všech nemocí nebo problémů a to jak fyzických, tak i psychických je porucha v energetickém systému našeho těla.

Na určitém místě nebo místech energetického systému se může vytvořit překážka, energetický blok, který začne dříve nebo později způsobovat problémy různého rázu. Abychom zablokovanou energii znovu rozproudili, je třeba příčinu problémů – energetický blok nebo bloky – odstranit.

Jak pracuje metoda EFT?

Mnohé léčebné metody v západní medicíně jsou velmi zdlouhavé a často i nepříjemné. A když léčba nefunguje, přistupuje se často k operaci, což znamená vážný a nevratný zásah do našeho těla s trvalým poškozením tkání a poté dlouhé hojení a rekonvalescenci. Oproti tomu metoda EFT pracuje rychle, bezbolestně, nemá žádné vedlejší účinky a nezanechává trvalé následky v podobě jizev apod.

Při metodě EFT se využívá jak psychologie, tak i jemná akupresura. Při akupresuře se působí tlakem na určité energetické body. EFT působí na energetické body jemným poklepáváním konečky prstů. Specifické body využívané při EFT se nacházejí na obličeji, horní části těla a ruce. Mysl se mezitím soustředí na problém nebo chorobu, kterou chceme vyléčit.

Jak postupovat při EFT?

Někdy je nám jasné, v čem je problém a co nás tíží, ale mnohem častěji se stává, že je obtížné svůj problém nebo problémy jasně specifikovat, plně si je uvědomit a jasně je vyjádřit. Aby mohla metoda EFT problém vyřešit a vyléčit, musí pacient nejprve přijít na to, co je zdrojem problému, co jej způsobuje. K tomu mu pomáhá terapeut EFT, který ví, jak postupovat, aby se společně s pacientem dobrali k podstatě problému.

EFT tedy pracuje nejen s energetickým systémem těla, ale do značné míry i s psychikou pacienta. Terapeut EFT pomáhá pacientovi postupně odkrýt jednotlivé aspekty problému a poté je zpracovat svou myslí.

Kdo se naučí metodu EFT správně aplikovat a zároveň dokáže být sám sobě dobrým psychologem, může metodu EFT využívat na sobě i sám.

Metoda EFT, emoce a jejich energetická podoba

Proč se někdo bojí určitých situací, má z nich nepřekonatelný strach a snaží se jim všemi možnými způsoby vyhnout, zatímco jiný člověk na stejné situace reaguje v klidu a nevzrušeně, nijak se jich neobává, anebo je má dokonce rád? Příčinu musíme většinou hledat ve svém podvědomí, ve vzorcích chování a reakcí na určité podněty, které jsme si vypěstovali během života většinou již během dětství. S těmito podvědomými vzorci lze pracovat pomocí klasické psychologie, avšak ta mnohdy působí pomalu, zdlouhavě a často způsobuje i obnovení zapomenutých traumat. Oproti tomu EFT pracuje jinak – snaží se najít emoční a myšlenkové vzorce, které stojí za energetickými bloky v těle a jsou příčinou psychických i fyzických problémů, a tyto bloky jednoduchým, snadno naučitelným postupem odstranit.

Jak již bylo řečeno výše, metoda EFT se řadí do oboru energetické psychologie. Z toho vyplývá, že EFT pracuje s myšlenkami a emocemi. A leccos napovídá i název EFT: „Techniky emoční svobody“.

Aby byla metoda EFT skutečně funkční, je třeba přijít na to, jaké emoce způsobily vznik bloků v energetickém systému. Toho lze docílit správně formulovanými frázemi, které se vztahují k našemu problému a kterými jej co nejlépe a hlavně pravdivě popíšeme. Obvykle se jedná o emoce z dětství, na něž si již dávno nepamatujeme, avšak které mohou mít velký vliv na celý náš život.

Protože ne každý se dokáže k podstatě problému dostat, je velmi přínosné absolvovat sezení EFT se školeným a zkušeným terapeutem, který ví jak na to – podstatou terapie EFT je být bdělý ke svým problémům, správně a účelně pokládat otázky, zformulovávat a pojmenovávat to, co nás tíží, nebát se odhalit své soukromí a podívat se hluboko do svého nitra, s čímž Vám může zkušený terapeut EFT pomoci.

Jaké problémy a nemoci lze léčit použitím metody EFT?

Lidé se často ptají, co lze s pomocí EFT vyléčit, jakých problémů se lze díky EFT zbavit. A odpověď na tuto otázku může být pro někoho odrazující, protože zní až nereálně – EFT lze totiž použít na všechno!

Většinou se největší úspěchy, respektive nejrychlejší účinnost EFT objevuje v případě různých psychických problémů, strachů, úzkostí anebo také zlozvyků a závislostí. Ty jsou totiž těmi nejprvnějšími příznaky emočních bloků v energetickém systému těla.

Mnoho lidí zjišťuje, že jejich letité problémy a zlozvyky se po terapii EFT náhle zmírnily nebo zcela zmizely. Stejných pozitivních výsledků si všímá i okolí osoby, která léčbu metodou EFT podstoupila.

Kromě psychických problémů, strachů, závislostí nebo zlozvyků jsou zde i nejrůznější nemoci a choroby projevující se na našem fyzickém těle. Východní medicína i EFT vnímá fyzické nemoci jako důsledek celá léta i desetiletí přehlížených emočních bloků. Fyzická nemoc je tedy jakýmsi vyvrcholením, vykrystalizováním těchto bloků v energetickém systému, které se zprvu projevovaly na psychické úrovni a když jsme s nimi dlouhá léta nic nedělali, naše tělo nám fyzickou nemocí dalo najevo, že řešení problému již nelze dále odkládat. U fyzických nemocí většinou EFT neúčinkuje tak rychle jako v případě psychických potíží, strachů, závislostí apod., avšak i zde lze podle charakteru nemoci použít metodu EFT jako léčbu anebo podporu léčby.

Technika EFT Vám může pomoci s následujícími potížemi:

 • častá únava
 • nadváha
 • strach, že něco nezvládnu
 • fobie
 • snížené sebevědomí
 • nerozhodnost
 • pocit viny
 • stud
 • ztráta motivace
 • dětské problémy
 • neplodnost
 • nespavost
 • vznětlivost
 • vztahové problémy
 • migrény
 • bolesti zad apod.
 • závislost na cigaretách

Reflexní masáž chodidel

Reflexní terapie je účinná, šetrná a ověřená metoda s dlouhou tradicí. Je to jedna z nejstarších přírodních léčebných a nejúčinnějších metod alternativní medicíny využívající skutečnosti, že všechny orgány nebo části těla mají své reflexní místo na chodidle. Její pomocí se dá velice dobře ovlivnit činnost imunitního systému, látkové výměny, lymfatického systému a zmírnit či odstranit bolesti krční páteře, zad a migrény. Má výborné účiny i při uvolnění svalové dysfunkce v oblasti krční páteře a SI skloubení. Vymačkáváním či vyhlazováním těchto bodů lze dosáhnout velmi účinné a rychlé pomoci. Stimulací reflexních bodů se obnovuje tok životní energie, uvolňují se energetické bloky v daných oblastech.

Základní reflexní projekce na nohách vypadá následovně - palce představují hlavu, vnitřní hrany chodidel páteř, oblast kolem hlavních kloubů prstů ramenní pásy, pod nimi hrudník a horní část břicha. Noha na skloubení nártních kostí s kostmi klínovými a krychlovou je linie pasu, pod ní dolní část břicha a pata představuje pánevní oblast.

Nohy vypovídají o jejich nositeli mnohé už na první pohled a pohmat, a to nejen po zdravotní, ale i psychické a duchovní stránce. Reflexní terapie je velmi účinná pro diagnostiku zdravotního stavu i pro vlastní terapii.

Zdravotní stav klienta se vyhodnotí postupným promačkáním všech reflexních plošek důležitých orgánů a zaznamenáním reakce klienta na jejich bolestivost do reflexního formuláře využívajícího čínský pentagram.

Reflexní masáž čaker

Reflexní masáž čaker je jednoduchou, ale velmi účinnou harmonizační terapií jemnohmotného i fyzického těla, jejíž pomocí lze aktivovat silová centra v lidském organismu. Jedná se o masírování míst na chodidlech, které odpovídají umístění čaker na těle. Čakry jsou energetická centra rozmístěna v lidském těle, která zabezpečují komunikaci hmotného těla s jemnohmotným tělem (např. tzv. aurou). Skrze tato centra proudí energie mezi energetickou soustavou člověka a okolím oběma směry. Pokud je tok energie menší nebo je nějak pozměněn, necítíme se dobře. Trvá-li porucha proudění delší dobu, onemocníme.

Kromě toho, že všechny orgány nebo části těla mají svoji reflexní plošku na chodidle, na ruce, na obličeji nebo jinde na těle, má také každá ze 7 čaker na chodidle svoji vlastní zónu. Pomocí reflexní terapie čaker je můžeme ovlivňovat, harmonizovat a výrazně v nich změnit stav energie.

Terapeut může při metodách reflexní masáže stimulovat nebo naopak tlumit energii čaker, a tím harmonizovat tělesný stav i emocionální rozpoložení člověka. V průběhu masáže se využívá i léčivého působení kamenů, vonných esencí, zvuků a barev, energií.

Reflexní masáže a EFT lze bezpečně kombinovat i s jinými  metodami terapií jako jsou např. tělové svíce, Reiky/WWE, aromaterapie a rozšířit tak jejich působení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14303 (magazinpodnikani.cz#3280)


Přidat komentář