Univerzita třetího věku

Cílem kurzů Univerzity třetího věku je poskytnout seniorům v důchodovém věku možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod.

Z historie - Univerzita třetího věku

První Univerzita třetího věku vznikla ve Francii s cílem nabídnout seniorům specifický vzdělávací program.

Odtud se tento typ vzdělávání rozšířil do ostatních zemí Evropy a do zámoří. V roce 1986 vznikla první Univerzita třetího věku na území tehdejšího Československa. U jejího zrodu stála pobočka Československého červeného kříže v Olomouci. O rok později byla založena první Univerzita třetího věku v akademickém prostředí (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy).

Brzy se přidaly další vysoké školy a v současné době nabízí studium pro seniory prakticky každá vysoká škola v České republice. Patří mezi ně rovněž Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, která organizuje vzdělávání seniorů od první poloviny 90. let minulého století. V současné době navštěvuje Univerzitu třetího věku více než 600 posluchačů.

Rostoucí počet Univerzit třetího věku vyvolal potřebu koordinovat jejich aktivity na mezinárodní úrovni. V roce 1977 vzniklo Mezinárodní sdružení U3V – AIUTA se sídlem v Toulouse ve Francii. V roce 1993 byla založena Asociace Univerzit třetího věku České republiky, která sídlí v Brně a je členem Mezinárodního sdružení U3V - AIUTA.
## Jak mohou senioři kvalitně vyplnit svůj volný čas?

** ** Podporuje aktivizaci, zpřístupňuje jim vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a dovednosti, které mohou studenti-senioři využívat nejen pro svůj osobní rozvoj. Významnou roli sehrává také možnost sociálního kontaktu s podobně smýšlejícími a věkově blízkými lidmi, navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti, vědomé zpomalování procesu stárnutí a udržování psychické svěžesti. Působí jako prevence nemocí typických ve vyšším věku, podporuje autonomii seniorů, eliminuje jejich sociální exkluzi a do jisté míry je zárukou jejich sociální integrace.

Univerzita třetího věku - rozvinutí zájmu seniorů o nové poznatky

U3V připravuje nejrůznější edukační aktivity pro seniory – od klasických forem informálního vzdělávání, až přes animační a aktivizační aktivity a programy zaměřené na zdravý životní styl ve vyšším věku. Konkrétně se jedná např. o kurzy počítačové gramotnosti, aquaaerobicu, nordicwalkingu, cvičení s flexibary, H.E.A.T. program, petanque, bubnování na africké bubny či Letní školu aktivního stárnutí apod.

Univerzita třetího věku je součástí koncepce nazývané celoživotní vzdělávání, v jejímž rámci se každoročně otevírá několik desítek kurzů. Cílem kurzů Univerzity třetího věku je poskytnout seniorům v důchodovém věku možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Posluchačem Univerzity třetího věku se může stát každý občan, který dosáhl důchodového věku. U většiny kurzů je podmínkou pro přijetí středoškolské vzdělání s maturitou. V některých případech může být podmínka středoškolského vzdělání prominuta.


Seniorské vzdělávání

vznikalo v ČR na humanitních univerzitách již v osmdesátých letech minulého století. První přednášky a kurzy se většinou týkaly vztahu člověka k přírodě (Člověk a příroda, Zdravé potraviny, Problémy stárnutí apod.)

Kurzy na nový akademický rok

** na jednotlivých fakultách vyhlašují na přelomu března a dubna.** Přihlášky se podávají kontaktním osobám příslušných fakult. Termíny podání přihlášky se liší podle jednotlivých fakult.

Cena kurzu pro seniory

Poplatek za kurz se pohybuje od 100,- Kč do 500,- Kč za semestr. Výši poplatku stanovují pořádající fakulty samy. Absolventi získají osvědčení a pro sebe dobrý pocit ze zvládnutého oboru a větší chuť do života. A to je k nezaplacení.

Charakter studia univerzity třetího věku

Univerzita třetího věku je neprofesním zájmovým studiem občanů České republiky, zejména v seniorském věku. Univerzita třetího věku je součástí systému celoživotního vzdělávání a tvoří jeden z modulů Centra vzdělávání a poradenství (CEVAPO). Účastníci Univerzity třetího věku mají statut posluchačů univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení. Univerzita třetího věku** přispívá k popularizaci vědy a nových objevů, s cílem zejména přiblížit nové technologie a moderní inženýrství široké veřejnosti.**

Základní kurz je koncipován jako tříletý cyklus přednášek a seminářů

nabízených v tematických blocích. Přednášky a semináře probíhají v akademickém roce s frekvencí jedné přednášky neb semináře týdně (tj. obvykle 26 přednášek ročně). První dva ročníky obsahují tématické bloky z klíčových oborů fakult, třetí ročník je specializovaný podle zaměření jednotlivých fakult a posluchači si obor vybírají z předložené nabídky podle svého zájmu.

Druhy kurzů pro seniory

 • jazykové kurzy
 • práce z počítačem
 • zpracování digitální fotografie

 • Historické proměny umění

 • Základy umělecké grafiky
 • Vybrané otázky občanského práva
 • Fotografie
 • Využívání knihoven MU a základy vyhledávání informací
 • Globální problémy lidstva
 • Kurz první pomoci
 • Česká literatura: historie a dnešek
 • Mýty a realita Evropské unie

 • Aquaaerobic

 • Cvičení pro zdravé kosti a klouby
 • Pohybové aktivity
 • Zdravá výživa

A další a další kurzy. Každá vysoká škola si určuje druhy kurzů sama. Pokud ještě nevíte, čemu přesně se chcete na univerzitě třetího věku věnovat, není na škodu, navštívit danou vysokou školu, ve které se chcete vzdělávat. Také je možno informovat se na internetových stránkách vysokých škol, které již každá škola má. A poslední možnost je také navštívit dny otevřených dveří, které školy pořádají pro své potenciální studenty. Tam se dozvíte vše potřebné, nebo si tam dokonce můžete ihned podat přihlášku a těšit se na první školní den.

Vzdělání v důchodovém věku

Všichni máme ve své rodině někoho, kdo je již v důchodovém věku. Mnozí z nich jen nečinně sedí doma a naříkají nad tím, že se jim málo věnujete. Ti šťastnější z nich mají různé seniorské kluby, se kterými jezdí na zájezdy. Někteří se scházejí se známými jen tak pro radost. Mnohé by jistě potěšilo, kdyby jim někdo nabídl možnost navštěvovat Univerzitu třetího věku. A stále mnoho z nich tuto alternativu vůbec nezná. Není proto na škodu, abychom my mladší ovlivňovali život svým blízkým, kteří jsou již v důchodovém věku a strádají. Zajděte tedy za svými prarodiči a popovídejte s nimi o alternativě Univerzity třetího věku.

Třeba budete zaskočeni reakcí nadšených babiček a dědečků. Je daleko lepší, když budou navštěvovat studium spolu s ostatními. Dostanou se mezi lidi a poznají nové přátele. Budou se cítit daleko lépe či užitečněji, chcete-li. Jejich život bude o něco kvalitnější a co je nejdůležitější, opět dostanou chuť do života a nebudou se cítit sami, i když je nebudete navštěvovat třeba každý týden.

Na univerzitách třetího věku vůbec nezáleží na tom, kolik Vám je let. Nejdůležitější totiž je, jakou máte chuť do života!

Tak neváhejte! Vyberte si ten nejvhodnější kurz pro Vás, kupte si školní potřeby a vzhůru do studia! Ukažte těm mladým, že na to taky máte a, že ještě nepatříte do starého železa.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12635 (magazinpodnikani.cz#85)


Diskuze a zkušenosti

Kosinski Čestmír cestakos@seznam | 19.02.2013 02:13
Re: Univerzita třetího věku Rád bych seznal zda se mohu zůčastnit studia v letošním roce2013 aneb musím čekat až do záři ? Zajímalo by mne studium literatůry na ostravské univerzitě Čím je studium podmíněno a výšku poplatku za rok? Za odpověď děkuje cestakos@seznam.cz

kosces | 21.05.2014 07:10
Re: Univerzita třetího věku Jak vidmo nevybyl prostor odpověďí na mé podněty tedy ,nezbývá nic než li jsi vše ohmatat svým poznáním s větším rizikem,že rozhodnutí bylo ochuzeno o podmínky osvěty ,na jejichž podkladech by byla zakotvena oprávněnost rozhodnutí

katerina J. | 19.06.2015 14:23
Re: Univerzita třetího věku tAKÉ BYCH MĚLA ZÁJEM ? MOHU POŽADAT O DOPORUČENÍ ?? DĚKUJI


Přidat komentář