Studium v zahraničí - výběr, cena, kvalita

Jak jistě všichni víme, nejlépe se naučíme cizí jazyk tak, že jej používáme! Proč tedy za tím účelem nenavštívit zemi, ve které je jazyk, který se učíme doma? Možná některé z vás překvapí, že v zahraničí se můžete naučit cizí jazyk již za tři měsíce!

## Výhody studia v zahraničí

Výhody studia v zahraničí jsou nesporné. Součástí pobytu není jen studium s knihou v ruce, ale také jakoby mimovolné vstřebávání jazyka konstantně po celý den; učíme se při každodenních činnostech jako je nakupování nebo komunikace s ostatními lidmi.

Studujete jazyk již několik let a stále se vám to nedaří?

 • Nejčastějším důvodem tohoto neúspěchu bývá prostředí. Jakmile opustíme učebny, začneme opět mluvit a uvažovat česky. Pokud se účastníme kurzu v zahraničí, přijde nám za několik dní zcela přirozené nejen mluvit, ale i uvažovat anglicky, německy, francouzsky atd.
 • Jako další má vliv na naučení jazyka pravidelnost. Ačkoli jsou lekce pořádány několikrát týdně, mnohdy hodiny vynecháme, z důvodu důležitějších povinností. A tím naše šance na kvalitní výuku a rychlejší vstřebávání vědomostí klesá.
 • Pokud studujeme  cizí jazyk doma, chodíme při tom do práce, staráme se o rodinu atd., takže studiu můžeme věnovat pouze několik hodin týdně. Vycestujeme-li do zahraničí, je jazyk prioritou. Používáte jej 24 hodin denně a co ne nejdůležitější, v daném jazyce také přemýšlíme!

Jaké jsou hlavní výhody pobytu v zahraničí***


 • klid a soustředění na výuku
 • vysoká intenzita výuky - 20 až 40 lekcí týdně
 • flexibilní délka pobytu
 • profesionální vyučující - rodilí mluvčí
 • široké spektrum kurzů - obecné i odborné
 • mezinárodní skupinky studentů
 • kurzy pro jakoukoliv pokročilost
 • maximální kontakt s jazykem i mimo výuku
 • rychlý pokrok díky soustavnosti
 • poznáte nejen jazyk, ale i zemi a její kulturu

Jak vybrat místo pobytu v zahraničí

Jazykové pobyty probíhající v zahraničí bychom si měli vybírat velmi pečlivě, už jen proto, že v cizí zemi budeme trávit určitou etapu svého života. Daná země by nás tedy měla něčím oslovit. Budete mít zaručeno, že cizí jazyk uslyšíte na každém kroku a budete nuceni jej neustále používat. Efektivita výuky se tak nesmírně zvýší, nové poznatky se snáze zapamatují a navíc máte čistou hlavu na studium jazyka, nezatíženou zaměstnáním či rodinou.

Jak vybrat termín pobytu v zahraničí** **

Standardní kurzy probíhají po celý rok a nástupní termíny jsou často každý týden. Speciální programy, jako např. kurzy zakončené zkouškou, mají obvykle pevně dané nástupní termíny a délku studia.

Kouzlo pobytů v zahraničí mimo letní sezónu

Proč je výhodné vycestovat na jazykový pobyt mimo léto? Důvodů je hned několik. Jednak jazykové školy poskytují své služby v období od září do června podstatně levněji a jednak nejsou tak plné studentů, jak tomu bývá v létě. To znamená, že počet klientů v jednotlivých třídách je nižší a efektivita výuky tudíž podstatně vzroste.

Krátkodobý pobyt v zahraničí**

**

Aby jazykový pobyt skutečně splnil vaše očekávání a přinesl požadované zdokonalení v jazyce, doporučuje se studium v délce alespoň tří až čtyř týdnů. Pokud plánujete krátkodobý pobyt v délce dvou až šesti týdnů, doporučujeme rozhodně zvolit intenzivní variantu kurzu, abyste byli spokojeni s dosaženými výsledky.** **

Dlouhodobý pobyt v zahraničí**

**

Plánujete-li pobyt delší, doporučujeme vybrat si z volnějších a cenově zvýhodněných komplexních studijních programů s pevně určeným datem nástupu a délkou pobytu.

Jaký typ jazykového kurzu v zahraničí je pro vás vhodný?

Před odjezdem do zahraničí je důležité zvolit vhodný typ jazykového kurzu a jeho intenzitu. Intenzita je u všech škol uvedena v lekcích, ale délka jednotlivých lekcí je v různých školách odlišná. Například kurz o intenzitě 20 lekcí po 45 minutách je identický s kurzem o intenzitě 15 lekcí po 60 minutách.

Standardní jazykový kurz

je zaměřený na** zdokonalení jazyka pro každodenní použití**. Jeho náplní je prohloubení všech aspektů jazyka s důrazem na konverzační schopnosti. Prohlubovány jsou také znalosti gramatiky, slovní zásoba, poslech a psaný projev. Intenzita kurzu je 15, 20, 30 nebo i více lekcí týdně. Pro krátkodobé pobyty doporučujeme zvolit vyšší intenzitu výuky. Nástupní termíny jsou na většině škol každý týden. Délka pobytu 2 – 52 týdnů.** **

Privátní výuka jazyka

znamená nejefektivnější způsob výuky, kdy si klient sám stanoví náplň, tempo a intenzitu výuky podle svých potřeb. Privátní lekce nabízejí téměř všechny školy a jsou ideální pro ty, kteří chtějí v co nejkratším čase udělat co největší pokrok v jazyce.** **

Jazykové kurzy zakončené zkouškou

jsou speciálně vytvořené kurzy, připravující klienty na úspěšné složení některé z mezinárodně uznávaných zkoušek. Nástupní termíny i délka pobytu jsou většinoéu pevně stanoveny.** **

Kurz zakončený stáží (Intership)

je vhodný pro ty, kdo chtějí své zahraniční studium zúročit v profesním životě. Po několika týdnech výuky následuje stáž u firmy v oblasti vaší specializace. V mnoha zemích jsou v nabídce stáže placené i neplacené. Většinou jde o pracovní pozice s vyšší specializací a kvalifikací.** **

Kurzy zakončené certifikátem/diplomem

jsou dlouhodobé studijní programy zaměřené na získání trvalých jazykových znalostí, popř. určité specializace. V průběhu kurzu máte rovněž možnost složit mezinárodní jazykové zkoušky nebo se věnovat určitému volitelnému předmětu. Nástupní termíny a délka pobytu jsou pevně dány.

Jazykový kurz pro manažery

jsou určeny náročným a časově vytíženým klientům. Pod tímto označením se skrývá poměrně široké spektrum programů, kterým je společná vysoká intenzita, malé studijní skupinky a profesionální péče o klienta. Rozvíjí se především schopnost komunikace v pracovním prostředí, výuka zkoumá použití jazyka při obchodním jednání, prezentacích a také ve společenském životě. Výuku je možno specializovat na určitou oblast popř. kombinovat s privátními lekcemi. Tyto speciální a velmi intenzivní kurzy je možné objednat už od jednoho týdne.** **

Jazykové kurzy 50+

speciální kurzy pro klienty nad 50 let. Kromě jazykového kurzu je pro vás připraven bohatý kulturní program, výlety, exkurze a jiné aktivity, které vám umožní poznat mentalitu zvolené země a jejích obyvatel.** **

Jazykové kurzy pro děti a mládež

prázdninové jazykové pobyty pro klienty ve věku 5 – 20 let. V některých agenturách nabízejí také širokou nabídku pobytů s průvodcem i pobytů individuálních. Klienti ve věku 16 – 20 let mohou vybírat jak z nabídky kurzů pro děti a mládež (cena zahrnuje dozor, transfery, plnou penzi a aktivity), tak  z pobytů  pro dospělé, u nichž se však již předpokládá větší zralost a samostatnost studentů.

Vybírejte podle jazykové pokročilosti i věku

Na jazykový pobyt v zahraničí se může přihlásit kdokoli, kdo má zájem zdokonalit se v cizím jazyce. Neexistuje zde omezení věkové – jazykové pobyty pro dospělé jsou určeny klientům ve věku od 16 let výše, horní věková hranice není dána. Na kurz do zahraničí mohou vycestovat jak klienti bez předchozí jazykové znalosti, tak klienti s dobrou znalostí daného jazyka. Pro začátečníky existují speciální kurzy, které jim umožní rychle a efektivně získat základy jazyka; pro pokročilé studenty je jazykový kurz vhodný nejen pro rozšíření znalostí, ale také pro osvěžení vědomostí.

A co finance za jazykové kurzy?

Zjednodušeně platí, že čím prestižnější je škola, na které se chystáme kurz cizího jazyka uskutečnit, tím dražší bude. A v zásadě to neznamená, že na levnější škole se naučíte cizí jazyk hůř!** **

Mezinárodní prostředí jazykových škol

Na jazykové školy jezdí klienti nejrůznějších národností a z různých jazykových prostředí, takže skupiny pro výuku jazyka jsou vždy mezinárodní.  Pokud chcete mít zaručeno minimum česky hovořících spolužáků, doporučujeme zvolit dražší školu.

Celkové náklady na pobyt v zahraničí a jazykový kurz

Kromě ceny za jazykový pobyt samotný (školné, ubytování a strava) je nutno počítat také s finančními prostředky vynaloženými navíc. Zvažte, zda je výhodnější cestovat do zahraničí autobusem, nebo letecky. Do celkových nákladů je třeba připočítat také poplatek za vízum do dané země a cestovní pojištění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12595 (magazinpodnikani.cz#35)


Přidat komentář