Studentská půjčka

Studujete na vysoké, vyšší odborné nebo jazykové škole? Potřebujete financovat Vaše studium? Sjednejte si půjčku pro studenty. Banky v České republice Vám nabízí půjčku v různých podobách, variantách. Vyberte si tu nejvhodnější s ohledem na Vaše možnosti.

Komu je určena studentská půjčka

Studentská půjčka, jak již název napovídá, je určena studentům denního studia na vysokých školách, vyšších odborných školách, jazykových školách, ve věku 18 až 30 let, k financování studijních potřeb.

V čem spočívají výhody studentské půjčky

 • Finanční nezávislost
 • Žadatel o půjčku nemusí mít vlastní příjmy
 • Peníze je možné obvykle vybrat ihned, nebo je čerpat postupně
 • Nulový poplatek za sjednání úvěru
 • Nízká úroková sazba
 • Možnost úvěru kdykoli bez sankcí předčasně splatit, a to zcela nebo částečně
 • Možnost odkladu splátek jistiny úvěru, a to až na dobu po skončení studia

Účel využití studentské půjčky

 • Platba školného
 • Platba zahraničního studijního pobytu
 • Pořízení pomůcek do školy aj.

Možnost získání studentské půjčky

 • On-line
 • Na pobočce příslušné banky

Parametry studentské půjčky

 • Minimální částka půjčky
 • Maximální částka půjčky
 • Zajištění úvěru – zástavní právo k termínovanému vkladu; ručitelské prohlášení třetí osoby
 • Doba splatnosti úvěru
 • Způsob čerpání úvěru
 • Možnost odkladu splátek
 • Slevové programy

Potřebné doklady k získání studentské půjčky

 • Občanský průkaz
 • Doklad o přijetí ke studiu

Možné nevýhody studentských půjček

Při výběru sjednání studentských půjček vybírejte pečlivě. U některých bank mohou být určité parametry studentských půjček k Vašemu neprospěchu, například:

 • Měsíční poplatek za správu účtu
 • Různá výše úrokových sazeb
 • Různé doplňkové poplatky
 • Nutnost zřízení běžného účtu u příslušné banky

Limity studentských půjček

Některé banky si limitují využití studentské půjčky, kupříkladu, budete-li studentem vysoké školy nebo vyšší odborné školy, můžete úvěr použít na vše, v případě, že ne, tak pouze na úhradu školného.

Finanční výše studentské půjčky

Většinou banky poskytují studenům účelový i bezúčelný úvěr od 20 000 Kč do 500 000 Kč.

Typy studentských půjček

Úvěr na studium – půjčka se může pohybovat do výše několik set tisíc korun. Během čerpání úvěru se hradí úroky pouze ze skutečně čerpané částky.  Po ukončení čerpání se přechází na anuitní splácení, při kterém se první splátkou začíná snižovat dlužná částka půjčky. Výše anuitní splátky je pak neměnná po celou dobu trvání půjčky.

Kontokorentní úvěru – půjčka může dosahovat částky až několika desítek tisíc korun. Úvěr vám poskytne trvale dostupnou finanční rezervu, jenž máte okamžitě k dispozici, a to jednoduše pomocí výběru z běžného účtu, bez nutnosti zajištění. Kontokorentní úvěr je součástí nabídky u studentského účtu. Kontokorentní úvěr Vám může vyřešit krátkodobý nedostatek finančních prostředků přečerpáním Vašeho běžného účtu.

Vládní studentská půjčka – studenti, kteří studují vysokou školu si budou moci od státu půjčit částku až 54 tisíc korun ročně. Mimo to bude zaveden i systém studentských grantů či spoření, které by měly alespoň částečně pomoci zejména těm studentům, kterým nepostačují finance z vlastních zdrojů či rodinných půjček. Tento nový systém by měl začít platit od roku 2012. Splácením státní půjčky budou studenti moci začít až po dokončení školy, a to za relativně výhodných úrokových podmínek. Minimální měsíční splátka by měla činit asi 500 Kč. Obdržený grant budou muset vrátit pouze ti, kteří studium nedokončí. Nově zavedené studentské půjčky by měly představovat jakýsi předstupeň přechodu na systém povinného školného. Školné bude na veřejných vysokých školách zavedeno pravděpodobně od roku 2013.

Příklady poskytnutí úvěrů finančními ústavy v ČR

Příklady:

Hotovostní úvěr pro studenty VŠ

Jedná se o hotovostní úvěr, kdy nemusíte jako student prokazovat účelovost čerpání prostředků z úvěru. Můžete jej využít dle Vašich vlastních potřeb, jako je například úhrada nákladů spojených se studiem, zahraniční studijní pobyt aj.

Maximální výše úvěru činí 300 000 Kč.

Doba splatnosti úvěru je od 1 roku do 10 let.

O úvěr můžete požádat, jste-li starší 18 let, máte trvalý pobyt v ČR, jste studentem řádného denního studia na VŠ v České republice i v zahraničí nebo navazujícího magisterského nebo interního doktorandského studia, studentem víceleté odborné školy v ČR i v zahraničí, studentem kombinovaného studia i studia MBA.

Potřebné doklady pro zažádání o půjčku – doklad o přijetí ke studiu; občanský průkaz.

Účelová půjčka od Raiffeisenbank

Doba splácení půjčky se pohybuje od 6 do 120 měsíců, kdy během čerpání budete hradit úroky pouze ze skutečně čerpané částky. Po ukončení čerpání se přejde na tzv. anuitní splácení, při kterém se první splátkou začíná snižovat příslušná dlužná částka půjčky.

Maximální výše úvěru činí 1 000 000 Kč.

Minimální výše úvěru činí 50 000 Kč.

O úvěr můžete požádat, jste-li občan ČR, potřebujete finanční prostředky pro studium na VŠ, VOŠ, MBA, DBA, jazykové vzdělávání, zahraniční studium.

Potřebné doklady pro zažádání o půjčku – doklad o přijetí ke studiu; občanský průkaz.

Co je úvěr

Jedná se o jakýsi druh dluhu. Úvěr znamená přerozdělování finančních aktivit v čase, a to mezi věřitelem a dlužníkem. Bankovní úvěr poskytují bankovní instituce. Banky poskytují půjčky obchodní-podnikatelské a soukromé-osobní. Soukromé, nebo-li osobní úvěry jsou pro Vás, jenž půjčené peníze uplatníte na privátní účely. Můžete si zažádat o dlouhodobý úvěr nebo krátkodobý úvěr. Dlouhodobý úvěr je určený pro delší časový horizont, kdy splatnost úvěru je v horizontu několika letech, na rozdíl od krátkodobého typu úvěrování, jenž má rozpětí od několika dnů až řádově po měsíce.

Co je kontokorent

Kontokorent, nebo-li kontokorentní úvěr je bankovní službou, jenž znamená povolené přečerpání běžného účtu, a to až do určeného limitu. Kontokorent je příslušnému klientovi banky poskytován jako doplňková úvěrová služba k běžnému účtu. Kontokorent se tzv. spouští až s překročením Vašich vlastních finančních prostředků na účtu. Banka poté počítá úroky z poskytnuté částky. Úroková sazba je však u každé finanční instituce, banky, jiná, z toho důvodu věnujte úrokové sazbě pozornost. Kontokorentní úvěr patří mezi jednou z nejběžnějších forem poskytovaného úvěru.

Co je RPSN

RPSN představuje roční procentní sazbu nákladů, jenž má umožnit spotřebiteli lépe výhodnost výhodnost nebo naopak nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentní podíl z dlužné částky, jenž musíte zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou i dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. RPSN se nemusí uvádět u úvěru nižších než 5 000 Kč, nebo naopak vyšších než 800 000 Kč, také u úvěrů splatných nejdéle do tří měsíců apod. RPSN je důležitým vodítkem pro Vaši představu o nákladech spojených s úvěrem. Z toho důvodu si všímejte RPSN ve smlouvě.

Co je anuita

Jedná se o platbu obsahující splátku i úrok v jedné částce. Částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka, úrok. Nejprve tvoří většinu částky úrok, kdy poměr se posunuje ve prospěch splátek a na samotném konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek je úrok.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12642 (magazinpodnikani.cz#97)


Diskuze a zkušenosti

rebeca | 15.07.2015 15:08
Celkově fonance ahoj Pan a paní hledáte úvěr k oživení své aktivity na realizaci projektu, aby vám koupit byt, nebo budete potřebovat kapitál na investice, ale běda vám Banka stanovuje podmínky, za kterých jste schopni splnit. Nyní více starostí na vás, protože to je soukromá organizace, která vám může pomoci tím, že vám peníze z úvěrů 1000 na € 40 milionů EUR v poměru 2% ročně. Ale neváhejte kontaktovat na následující e-mail k řešení vašich finančních problémů email: robertfinanz@hotmail.com

ana | 15.07.2015 15:10
finanční pomoc Dostal jsem štědrý a čestný Robert sumu 6300 eur. Ve skutečnosti jsem navázal kontakt a po 72 hodinách jsem mohl dostat můj úvěr. Já publikovat tento příspěvek, protože jsem šťastný a chci, abyste vy, kdo jsou v nouzi užívat. Zde je jeho email: robertfinanz@hotmail.com


Přidat komentář