Soukromé školy a jejich výběr

Pro své děti chce každý rodič vždy to nejlepší vzdělání, protože si je vědom toho, že s ním mají větší možnosti a snazší uplatnění v budoucím životě. 20 let je v naší republice také možnost studia na soukromých školách. Co o nich víme?

Soukromé školy základní, střední, vysoké

V soukromých rukách jsou jak školy základní, střední tak vysoké. Hlavní rozdíl mezistátní školou a soukromou je nutnost platit školné, které se pohybuje od několik tisíc, do několika desítek tisíc za školní rok, podle zaměření školy, prestiže atd.

Co mohou soukromé školy studentům poskytnout?

Soukromé školy však mohou právě proto, že mají lepší příjmy poskytnout studentům také lepší zázemí.

 • nižší počet žáků ve třídě - obvykle 10 až 15 studentů, učitel se tedy může více věnovat jednotlivým studentům osobně.
 • rodinné prostředí školy – výjimkou není ani volný vstup rodičů do výuky.
 • aktivnější spolupráce školy s rodiči.
 • rozšířená výuka jazyků - širší spektrum nabízených jazyků, často žáci v průběhu studia na škole získají některý z mezinárodně uznávaných certifikátů, osvědčujících jazykové znalosti a tím budou mít větší šanci pro přijetí na vysokou školu, studium v zahraničí či při uplatnění v praxi.
 • širší nabídka doplňkových aktivit - školy v přírodě, sportovní kurzy, lyžařské výcviky, zájezdy k moři.
 • alternativní metody výuky - Někteří rodičové by se mohli obávat toho, že děti se ve škole, kde se žáci a učitelé oslovují křestními jmény, kde se sedí na koberci i při matematice a kde se učí skupinově a také jinak alternativně děti nenaučí takové množství látky. Tyto obavy jsou liché, protože každá soukromá škola musí mít ministerstvem školství schválený učební plán se všemi výjimkami. Každá hodina navíc i jakákoliv jiná odchylka oproti vyhlášce ministerstva podléhá schvalování. Škola také samozřejmě podléhá dozoru ze strany školské inspekce.
 • lépe vybavené učebny – soukromé školy mají často lepší počítačové vybavení, třídy bývají vybaveny moderními interaktivními tabulemi nebo kvalitními dataprojektory.

Soukromé střední školy s maturitou, odborné soukromé školy

Střední školství zahrnuje také učební obory už s maturitou nebo bez, gymnázia nebo specializované odborné školy. Pokud váháte, kam dítě umístit ze základní školy, nejprve přihlédněte společně s budoucím studentem k jeho zájmům, pak podle toho vyberte státní školu a soukromou můžete volit jako alternativu při neúspěchu. Pokud máte dojem, že** soukromá škola** lépe vyhovuje potřebám, které budoucí student očekává, obětujte finanční prostředky pro jeho vzdělání. Příklad

Váš syn je velký malířský talent – jako zájmový kroužek navštěvoval základní uměleckou školu, proč tedy nezvolit soukromou uměleckou průmyslovku, kde je malba hlavním předmětem. Práce na tomto studiu jej bude těšit a do budoucna se koníčku může věnovat profesionálně.

Dcera obdivuje práci tety, která je kadeřnice? Proč ji tedy nepředstavit střední školu obchodu a služeb s maturitou, kde k povolání kadeřnice navíc získá také managerské dovednosti a jednou může otevřít vlastní kadeřnický salon s několika zaměstnanci.

Má Vaše dcera základy několika světových jazyků a ráda cestuje? Zkuste jí nabídnout Vyšší odbornou školu cestovního ruchu, kde jejími studijními předměty bude například - technika služeb cestovního ruchu, ekonomie, účetnictví, činnost cestovní kanceláře, metodika práce průvodce, hotelnictví, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, právo pro cestovní ruch, aplikovaná psychologie, marketing pro cestovní ruch, management cestovního ruchu...a má posléze možnost otevřít si vlastní cestovní kancelář, nebo najít zaměstnání v nějaké stávající prestižní kanceláři u nás či v zahraničí.

Soukromé vysoké školy

Vysokoškolské studium je v ohledu soukromého sektoru velice vstřícné k přijímacím řízení. Své studenty zpravidla neodmítá, přijímačky jsou otevřeny až do podzimu a jejich programy jsou schváleny po pečlivém zkoumáním akreditační komise ministerstva školství. Máte-li zájem o aktuální seznam soukromých škol s akreditovanými programy, najdete jej internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Studium na střední škole v zahraničí

Možnost vyjet za studiem a za zkušenostmi do zahraničí mají i studenti středních škol. Existuje několik cest, jak takovou šanci získat.

 • student může získat stipendium na zahraniční střední školu - buď krátkodobé (od 1 týdne) nebo delší a to až na dva roky
 • student může absolvovat v zahraničí celé studium - je možné získat stipendium (většinou jen ze zahraniční strany a pokud jej škola nabízí), nebo si náklady platí sám
 • student může vyjet do zahraničí s agenturou, která takovéto pobyty na středních školách organizuje - tento typ je samozřejmě také placen samotným studentem
 • speciální možností, hlavně pro studenty z příhraničí, je studovat nějakou školu blízko hranic - student bydlí v Čechách do ciziny dojíždí

Kdo Vám pomůže vybrat podrobné informace o jednotlivých možnostech studia a způsobu vycestování.

 • Stipendijních možností nemají středoškoláci tolik, jako studenti vysokých škol, ale přece jen se nějaké najdou. Mezi nejvýznamnější patří nadace Open Society Fund, pak je to UWC (United World College) a ASF Mezikulturní programy. Kromě těchto nadací a velkých organizací poskytují stipendia i některé zahraniční školy. Například Gymnázium Friedricha Schillera (v rámci česko-saského vzdělávacího projektu), nebo lycea v Dijonu a Nimes, či na turistických školách v Bad Leonfeldenu. Bližší informace najdete pod „Střední školy v zahraničí"
 • Občané české republiky, jakožto členské země Evropské unie, mají právo studovat na škole v jiné členské zemi za stejných podmínek, jaké mají místní obyvatelé. To v praxi znamená, že pokud budete chtít studovat kdekoli v zemích EU, pokud je tamní školství bezplatné, je zdarma i pro Vás. Pokud se za školy platí vy budete platit také. Ale jen to, co za vzdělání zaplatí místní studenti. Můžete zkusit obrátit se přímo na školu a zjistit, zda ona sama neposkytuje svým studentům nějaká stipendia či jiné výhody. Přesto počítejte minimálně s náklady na živobytí a ubytování.
 • Pokud se Vám nepodaří získat stipendium, nebo si nechcete shánět školu sami, pomohou Vám agentury. Organizace, které zprostředkovávají studijní pobyty pro středoškoláky. A to v zemích celého světa. Jen počítejte s tím, že za zajímavou zkušenost z ciziny také zaplatíte.
 • Bydlíte-li blízko hranic, můžete chodit na zahraniční školu třeba do Německa a bydlet doma. Platí zde stejné podmínky jako v bodě 2. Některé školy navíc nabízejí i speciální programy pro české studenty - jako třeba přípravný jazykový ročník a podobně. České školství umožňuje přerušit studium, respektive odjet na rok do zahraničí, tam chodit do školy a vrátit se zpět do příslušného ročníku. Tedy bez opakování roku.

 • Vše je jen v pravomoci ředitele školy, se kterým je nutné se domluvit. V takovém případě, skládá student jen nějakou rozdílovou zkoušku, aby dokázal své znalosti nutné pro postup do dalšího ročníku. Závisí to pouze na Vás a vedení Vaší školy. Pokud odjedete přes agenturu, většinou dostanete potvrzení o docházce na tamní školu (s výpisem absolvovaných předmětů). Pokud už do zahraničí vyjedete, měla by Vás zajímat také nostrifikace místního vysvědčení. Tedy osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení, aby Vaše studium za hranicemi bylo platné i tady.

Studium v cizině a státní podpora

Žáci a studenti, kteří se vzdělávají v cizině, mohou požádat o posouzení studia podle §12 odst. 1 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 21 písm. a) zákona č.č.155/1995Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává rozhodnutí o postavení studia na střední škole v cizině na úroveň studia na střední škole v České republice a rozhodnutí o postavení studia na vysoké škole v cizině na roveň studia na vysoké škole v ČR.

Rozhodnutí vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako doklad pro posuzování nároků vyplývajících z výše citovaných zákonů, případně i dle dalších právních předpisů jako jeden z dokladů o nezaopatřenosti dítěte, např. pro zdravotní pojištění. Žádost se podává na přiloženém formuláři. Pokyny pro podání žádosti jsou součástí formuláře.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12668 (magazinpodnikani.cz#139)


Diskuze a zkušenosti

Anna | 08.08.2016 16:53
Mně docela lákají i střední školy v zahraničí a navíc se mi zdá, že tam se studenti i o hodně víc naučí, hlavně jazyky a samostatnost atd.


Přidat komentář