Soukromé doučování

Pokud má Vaše dítě špatné výsledky ve škole nebo prostě jen potřebujete někoho, kdo by s ním probral problematickou látku, případně potřebuje pomoci s přípravou na maturitu nebo přijímací zkoušky je dobré najít mu soukromé doučování.

Soukromé doučování

dnes nabízí nejen celá řada studentů, ale i učitelů. Je možné si vybrat doučující ke kterým se musíme dopravit sami nebo ty jež přijedou za námi domů. Další možností  soukromého  doučování  je doučování přes internet – tzv. e-learningové kurzy. Tady ovšem využijeme především jazykové přípravy, případně výuky na počítači

Dobrý soukromý vyučující

Jak najdeme dobrého soukromého doučujícího? Úplně nejlépe uděláme pokud se zeptáme na reference. To je největší jistota, že doučující bude poskytovat kvalitní výuku, bude se nám plně věnovat a vysvětlí vše, co potřebujeme doplnit či procvičit. Pokud nenajdeme nikoho ve svém okolí je dobré podívat se na** inzeráty** nabízející soukromé doučování v jednotlivých školách. Ať již na informační nástěnce nebo ve školních novinách. Nabídky jsou i v místních novinách a na internetových stránkách města, kde žák či student studuje. Hledat soukromého doučujícího můžeme i na internetu. Zadáme si do vyhledávače doučování a nabídne se nám celá řada možností. Pak jen stačí dohledat místo, kde potřebujeme doučovat a soukromého doučujícího daného předmětu, ve kterém máme nedostatky. Dnes však existují již i soukromá studia, soukromé agentury a soukromé firmy, které nabízejí doučování. Mají působnost v jednotlivých městech, ale i po celé České republice. Doučují jednotlivce a velký důraz kladou na kvalitní služby a individuální přístup. V případě zájmu je možné dohodnout si doučování i pro skupinu zájemců. Další výhodou je i to, že se nejdříve seznámí s potřebami klienta a potom sestaví individuální doučovací plán na míru.Doučování se nabízí pro děti základních škol od první třídy až po studenty škol vysokých.

Doučování na základních školách

 • Pro prvňáčky je to zejména anglický jazyk. Zde je většinou nabízen speciální přístup, poněvadž malý školáček začíná i s českým jazykem a ještě neumí řádně číst.
 • Pro žáky druhé až páté třídy je to především opět** jazyk anglický,** přidává se německý jazyk, potom matematika a český jazyk, ale také prvouka nebo vlastivěda.
 • Druhý stupeň základní školy má již některé** odborné předměty**. Zde kromě anglického a německého jazyka se nabízí doučování jazyka českého. Většinou se jedná především o gramatické jevy a větné rozbory. Další cizí jazyky -francouzština, španělština, italština. Z odborných předmětů je to pak fyzika, chemie a přírodopis.
 • Dále se nabízí možnost přípravy k přijímacím zkouškám na střední školu. Základní nabídka je matematika, český jazyk a všeobecný přehled. Rozšířit se může o odborné předměty, ale i o přípravu na** talentové zkoušky**. Ty se konají na střední umělecké školy a také na střední školy jako je například střední škola pedagogická. Některé soukromé agentury nabízejí i možnost simulace zkoušky a přijímací zkoušky na nečisto.

Doučování na středních školách

Soukromé doučování pro střední školy je již mnohem širší. Záleží na typu střední školy, kterou žák navštěvuje. Je možné zajistit si doučování téměř ze všech vyučovaných předmětů. Často doučování nabízejí přímo na školách starší studenti nebo bývalí absoloventi.

 • Na gymnáziích se především vyhledává doučování předmětů jako je informatika, matematika, chemie, biologie a také jazyky. Jazyků se na gymnáziích učí více. Mezi základ patří především jazyk anglický, německý, dále pak francouzský, ruský, někdy španělský a latina. Největší zájem i nabídka bývá o doučování právě z jazyka anglického.
 • Střední školy s ekonomickým zaměřením mají celou řadu odborných předmětů. Pro studenty jsou tyto předměty nové a stává se, že ne všemu hned porozumějí. Nejčastěji je zájem o doučování účetnictví, finance a daně, hospodářské výpočty a také jazyky.
 • Odborné střední školy, zde je opět největší zájem o doučování cizích jazyků, odborných předmětů, ale i předmětů ze kterých se na dané škole skládá maturitní zkouška. Můžeme najít kromě již zmíněných předmětů doučování z elektroniky, elektrotechniky, deskriptivní geometrie, strojírenských předmětů, technického kreslení.
 • Často nehledě na typ střední školy je zájem o přípravu na maturitní zkoušky a o přípravu na přijímací zkoušky na vysokou školu. Příprava na maturitní zkoušku může mít i podobu simulované maturity. Je možná příprava jen na některé předměty nebo na všechny, které maturita obsahuje.
 • Přijímací zkoušky na vysokou školu jsou samozřejmě podle typu vysoké školy, ale velká část vysokých škol pořádá přijímací zkoušky formou scio testů a testů studijních předpokladů. Přestože jsou na trhu publikace, které umožňují přípravu na tyto přijímací zkoušky doma, vyhledávají často studenti soukromé doučování – soukromou přípravu. Ta se často řídí právě těmito testy, ale protože doučující poskytne vysvětlení a informace, které samotná kniha nepodá, je příprava na přijímací zkoušky na vysokou školu se soukromým doučujícím velmi žádaná. Některé soukromé agentury připravují k přijímacím zkouškám podle daných témat jednotlivých fakult.

Doučování na vysokých školách

Vysoká škola - dalo by se říci, že zde již nebude soukromé doučování potřeba, ale opak je pravdou. Studenti vyhledávají opět doučování cizích jazyků a pak odborných předmětů. Často student po zvolení závěrečné bakalářské práceD zjistí, že mu chybí informace a i znalosti, aby práci úspěšně zpracoval. Zde pak student hledá nejen soukromého doučujícího, ale i člověka, který mu pomůže s podklady pro bakalářskou práci. I zde jde samozřejmě o určitou pomoc při studiu a ta je poplatná.

Doučování v hudebních oborech

Soukromé doučování je nabízeno i v hudebních oborech a to od základů až po hudebníky připravující se na absolutorium. V nabídce nalezneme doučování od dechových nástrojů přes smyčcové, klávesové, strunové, bicí, zpěv až po hudební teorii. Cena za jednu hodinu se zde pohybuje od 220 korun výše. O ceně rozhoduje nejen pokročilost studenta, ale i ke komu na soukromou hodinu chodí. Nejvíce zaplatí za soukromé hodiny u známých interpretů.

Jakou cenu zaplatíme za soukromé doučování při vyučovací hodině 60 minut?

Doučování ZŠ

 • standardní předměty od 140 do 190 korun
 • jazyk německý a anglický od 170 do 250 korun
 • ostatní cizí jazyky od 190 do 250 korun

Doučování SŠ

 • standardní předměty od 160 do 200 korun
 • jazyk německý a anglický od 170 do 250 korun
 • ostatní cizí jazyky od 200 do 250 korun

Doučování VŠ

 • standardní předměty od 200 do 300 korun
 • odborné předměty od 250 korun
 • jazyk německý a anglický od 250 korun
 • ostatní cizí jazyky od 250 korun

Příprava k maturitě

 • standardní předměty od 160 do 200 korun
 • jazyk německý a anglický od 170 do 250 korun
 • odborné předměty od 200 do 250 korun

Přijímací zkoušky

 • ** ** na SŠ od 200 korun
 • na VŠ od 220 korun

Jak je vidět možností soukromého doučování je opravdu velký výběr. Záleží na každém pro jakou formu doučování se rozhodne. Je ale velmi nutné uvědomit si, že důležitý není jen správný výběr doučujícího, ale také snaha a píle s jakou ke studiu přistupujeme. Pak je úspěch zaručen.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12575 (magazinpodnikani.cz#4)


Diskuze a zkušenosti

Veronika jurinova | 22.05.2015 12:16
Re: Soukromé doučování Potrebuju nitnr doucovani z podbikovych financi,dekuji za brzskou odpoved


Přidat komentář