Praxe během školy

Těšíte se jak již během střední nebo vysoké školy, budete mít možnost praxe pro své budoucí povolání? Přinášíme ukázky z několika oborů - kde lze praxi podstoupit při studiu. Také Vás seznámíme s organizacemi, které zajišťující praxe v zahraničí.

Praxe během školy

Jakmile student opustí bránu školy, snaží se najít si zaměstnání. Mnohdy však nastává problém, že firmy chtějí od uchazečů praxi. Tu však mnoho čerstvých absolventů během školy nemá. Jak ji má ale získat, když jej nikdo nezaměstná?

Jak je to na různých školách zařízeno, aby studenti již během školy nashromáždili informace a uměli je využít v praktickém životě? Podíváme se dnes do několika škol, jakou praxi zde studenti mají – někdy již od prvního ročníku. Nebo jak jiným způsobem získat tolik potřebnou praxi.

Praxe ve studijních oborech

 • Speciální pedagogika předškolního věku
 • Pedagogika - sociální práce
 • Vychovatelství
 • Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ
 • Speciální pedagogika
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika.

Z výše vyjmenovaných oborů mohou studenti v centrech integrace dětí a mládeže, kde pracují jak s dětmi - tak s jejich rodinami, pomáhají matkám na mateřské dovolené nebo nezaměstnaným najít práci, získat praxi již při škole. Náplní práce studentů jako praxe je zajišťování, organizování klubových činností a administrace těchto akcí. Získají tak zkušenosti v práci s dětmi, které mají speciální potřeby, seznámí se s chodem organizace a ze života tak nastudují problematiku práce pod odborným vedením.

Praxe v humanitární a sociální oblasti

 • Sociální Práce
 • Humanitární práce

Cílem praxí v 1. ročníku sociální a humanitární práce je seznámit se s různými zařízeními, kde se poskytují sociální služby. Studenti v těchto oborech se budou po sléze orientovat na sociální práci, která se týká migrantů, uprchlíků a národnostních menšin, organizací zabývajících se krizovou a humanitární pomocí, nízko-prahová zařízení, diagnostické ústavy, obchod s lidmi.

Je však nutné, aby poznali i jiný druh sociální práce, jako je práce se seniory, dětmi, handicapovanými, různé druhy poradenství, azylová zařízení, apod. Na praxi tak získají praktické kompetence sociálního pracovníka – v prvním ročníku je to zejména získání schopnosti přizpůsobit komunikaci klientům a prostředí, umět navázat kontakt a být schopen také komunikace. Měl by se naučit chápat a respektovat odlišnosti menšin, a umět identifikovat u sebe i u druhých předsudky a stereotypy. Což je pro tuto práci velmi důležité.

Praxe během 2. ročníku by sice byla nejideálnější v krizových oblastech při likvidaci humanitárních katastrof nebo ve fázích následné rehabilitace. Vzhledem k věku studentů a jejich zkušenostem je možnost práce na takovém projektu velmi nepravděpodobná. Proto se praxe zakládá hlavně na seznámení se se sociální a kulturní realitou zemí a komunit, kde se zpravidla humanitární pomoc poskytuje a kde by studenti měli v budoucnu pracovat. Praxe probíhají po větší část doby v zahraničí – není to však pravidlem a ještě před odjezdem na zahraniční praxe lze doplnit znalosti z projektů z  oblasti sociální práce ještě u nás tak, aby byla zajištěna potřebná návaznost

Praxe v hotelnictví, podnikání, společném stravování

 • Studijní obor - Hotelnictví a turismus
 • Studijní obor - Podnikání
 • Studijní obor - Společné stravování

Studenti těchto oborů mají dva druhy praxe- první je učební a druhá odborná. Studenti jsou během praxe konfrontováni s realitou a ověřují si odborné teoretické poznatky, jak z odborných předmětů z hotelnictví, tak i z odborných předmětů z oblasti cestovního ruchu. Některé praxe jsou organizovány přímo školami, jiné si studenti mohou sehnat sami. Tímto tahem školy prohlubují u svých studentů další důležitou vlastnost a to uplatnit se sami svými schopnostmi na trhu práce. Praxe je známkována na vysvědčení částečně pedagogy a částečně spolupracujícími organizacemi.

Kde tedy mohou studenti od třetího ročníku získat praxi?

 1. V hotelu jako manažer, administrativa, správce, recepční...
 2. Jako kuchař v domově důchodců, školních jídelnách, vývařovnách, pizzeriích
 3. V restauraci jako servírka, číšník, pokojská, barman...
 4. V penzionu například v kanceláři
 5. V golfových klubech
 6. V cestovní kanceláři
 7. V turistických střediscích
 8. V muzeích nebo na zámku, hradu
 9. V lázeňských centrech
 10. Jako turistický průvodce...

Praxe ve zdravotnictví

 • ošetřovatelka
 • zdravotnický asistent
 • všeobecná sestra
 • porodní asistentka
 • fyzioterapeut
 • ergoterapeut
 • zdravotní laborant
 • radiologický asistent

Jedno z nejnáročnějších budoucích povolání je práce budoucích zdravotnických asistentů, sestřiček a lékařů. Pro získání praxe navštěvují níže uvedená střediska již od prvního ročníku, kdy postupně získávají potřebné základy až po naprostou dokonalost provádění svého budoucího zaměstnání.

 1. Všeobecné nemocnice
 2. Kliniky plastické chirurgie
 3. Léčebny pro dlouhodobě nemocné
 4. Orthopedické protetiky
 5. Kojenecké ústavy
 6. Domovy pro seniory
 7. Agentury zajišťující péči o lidi v soukromí jejich domovů
 8. Lázně
 9. Léčebny

Tréningové programy pro vysokoškoláky

Některé velké společnosti nabízejí trainee programy, které jsou určeny absolventům vysokých škol, kteří mají díky nim šanci začít kariéru u zavedené a perspektivní firmy. Jsou jednoroční a za tuto dobu absolvent má šanci ukázat co v něm je. Zaměstnavatelé si tím vychovávají schopné a odborně vzdělané zaměstnance. Mladí lidé uzavřou s firmou pracovní smlouvu a je jim vyplácena mzda.

Po celou dobu pracují pod vedením zkušeného manažera a jsou kontrolováni. Nejlepším sžitím s firmou je projít si stupínek po stupínku od té poslední pozice až po nejvyšší možnou – tím každý získá maximální přehled o chodu a životu v každé firmě.

Firma si mladou generaci neustále školí, aby je za rok zdokonalila ke své spokojenosti. Je jen na nich samých, jak se k práci postaví a zda si po uplynutí pracovní smlouvy připraví cestu pro její prodloužení nebo nikoliv.

Praxe pro studenty z oborů

 • Zemědělských škol
 • Obory ekologické
 • Agronomie
 • Lesnictví
 • Zahradnictví
 • Včelařství

Tito studenti mohou žádat o praxi v zemědělských družstvech, na soukromých farmách, v zahradnických centrech nebo na městských úřadech, kde své znalosti mohou uplatnit pro práci s městskou zelení. V lesnických podnicích nebo na farních úřadech, kde bývají často vítanými pomocníky.

Zahraniční stáže a praxe pro studenty

Zahraniční stáže pro studenty organizují různé studentské organizace

AIESEC -  organizace umožňující vzdělání svým členům

AIESEC je mezinárodní studentská organizace, která působí po celém světě. Umožňuje vzdělávání a rozvoj svým členům a zároveň zprostředkovává zahraniční praxe studentů VŠ. Studenti mají možnost prostřednictvím AIESEC vyjet na odbornou stáž do zahraničí. Naproti tomu nabízí plzeňským firmám možnost získat zahraniční praktikanty.

Cílem mezinárodního výměnného programu je umožnit studentům získat mezinárodní manažerské zkušenosti.. Pro firmy je to možnost zaměstnat mladé ambiciózní studenty, někdy i potenciální zaměstnance a přispět k získávání mezinárodního přehledu. AIESEC je řízen pouze studenty, kteří zde mají příležitost si vyzkoušet své vědomosti v praxi při vedení pobočky. Dále se členové organizace vzdělávají formou tréninků.

IAESTE - organizace pro získání odborných stáží v zahraničí

IAESTE je studentská nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je umožnit studentům absolvovat odbornou stáž v zahraničí. Je součástí celosvětové organizace Iaeste International, která současně sdružuje přes 80 zemí. Hlavními projekty jsou zahraniční praxe – několika měsíční zahraniční pobyt ve firmě, jež hradí nutné náklady = zisk cenných zkušeností pro budoucí povolání.

Veletrh Pracovních příležitostí – veletrh firem, jež takto získávají cennou příležitost na půdě univerzity zaujmout potenciální zaměstnance. Katalog Pracovních příležitostí – souhrn všech firem nabízející pro absolventy uplatnění i s podrobnými návody jak uspět v přijímacím řízení (jak napsat životopis, motivační dopis, jak vystupovat u pohovoru, atd.) Tyto publikace jsou v tištěné i elektronické podobě zdarma všude na půdě univerzity.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12706 (magazinpodnikani.cz#189)


Diskuze a zkušenosti

Michaela Nepustilová | 12.02.2013 17:54
Re: Praxe během školy Dobrý den, jsem studentkou 3. ročníku SŠ Purkyňova 97, obor sociálně-správní činnost a mám povinnost absolvovat 2 týdenní praxi v jakémkoli zařízení které si sama vyberu. Praxe by se měla konat 1. týden zhruba od 17.5 do 23.5 a 2. týden od 3.6 do 9.6. Termín bych ještě upřesnila podle toho co nám řeknou ve škole. Sami to přesně nevíme ale mělo by to být v těhle měsících jen přesně nevíme kdy. Děkuji za odpověď. Nepustilová.


Přidat komentář