Pomaturitní studium cizího jazyka

Pomaturitní studium je zaměřeno především na komunikaci. Proto vás lektoři povedou prostřednictvím zábavných komunikačních cvičení k přirozenému zvládnutí cizího jazyka jako prostředku komunikace.

Cílem pomaturitního studia je, abyste se naučili KOMUNIKOVAT cizím jazykem v praktickém životě. Nestanou se z vás věční začátečníci, frustrovaní z toho, že jste strávili mnoho hodin studiem, ale přesto cizincům nerozumíte. Pomaturitní studium vám pomůže dorozumět se v běžných civilních i pracovních situacích. Budete schopni nejen porozumět rodilým mluvčím i jiným uživatelům těchto jazyků, ale také dostatečně rychle a přesně reagovat a sdělovat informace.

Po absolvování jednoletého pomaturitního studia se budete chtít se znalostí cizího jazyka ucházet o prestižní pracovní místa. Proto je možno vybrat si také předmět PRACOVNÍ JAZYK, ve kterém získáte** schopnost používat cizí jazyk jako pracovní nástroj**.

Pomaturitní studium je zaměřeno především na komunikaci. Proto vás lektoři povedou prostřednictvím zábavných komunikačních cvičení k přirozenému zvládnutí cizího jazyka jako prostředku komunikace. Pryč jsou doby, kdy angličtina nebo němčina byly školní předměty. V pomaturitním studiu se pro vás stanou branou k dorozumívání, k bezproblémovému cestování a získání prestižního zaměstnání.

Kdo si vybírá jednoleté pomaturitní studium?

Pomaturitní jazykové studium je jednou z alternativ, kterou volí nejčastěji studenti, kteří se nedostali na státní vysokou školu. Pomaturitní studium jazyka je jednoleté a ukončené v mnoha případech jazykovou zkouškou.

Které jazyky lze po maturitě studovat?

 • angličtina
 • francouzština
 • němčina
 • ruština
 • španělština
 • italština
 • japonština a další

Čeští lektoři a rodilí mluvčí

V rámci každého kurzu by měli vyučovat čeští lektoři a rodilí mluvčí.** **

** Cílem českých lektorů** je srozumitelně vyložit a systematicky procvičovat gramatiku.

S rodilými mluvčími budete formou skupinové práce trénovat schopnost porozumění a komunikační dovednosti.

Všichni vyučující lektoři musí mít odborné jazykové vzdělání a minimálně dva roky pedagogické praxe. Před podáním přihlášky byste měli mít možnost si lektory prohlédnout a v tom lepším případě navštívit jejich zkušební hodinu.

Skladba a cíl pomaturitního studia cizího jazyka

4 hodiny denně, 5 dnů v týdnu, 4 týdny měsíčně, zkrátka celý školní rok můžete krok za krokem překonávat jazykové bariéry a nabývat plynulosti ve svém cizojazyčném projevu. Vybudujete si širokou slovní zásobu, získáte jistotu v praktickém používání gramatiky, rozmluvíte se v hodinách konverzace se zahraničním lektorem, proniknete do reality cizí země a osvojíte si základy profesního jazyka a obchodní korespondence. Na konci kurzu zjistíte, že cizí jazyk umíte aktivně používat a že už se vám při rozhovoru s cizincem neklepou kolena a čelo se nerosí kapkami nervózního potu.

Ukončení pomaturitního studia cizího jazyka

Na závěr kurzu získáte závěrečné jazykové osvědčení o absolvování kurzu, popřípadě vysvědčení o vykonaných jazykových zkouškách.

Můžete skládat základní či všeobecnou státní zkoušku z cizího jazyka nebo některou z mezinárodních jazykových zkoušek (z angličtiny PET, FCE, CAE, TOEFL; z němčiny ZD, ZMP, ZOP; z francouzštiny DELF, DALF; ze španělštiny DELE).

Předtesty a konzultace jsou mnohdy na těchto jazykových školách zajišťovány zdarma. Studenti bývají v průběhu studia motivováni bodovým hodnotícím systémem, díky čemuž mají u těchto zkoušek vysokou úspěšnost.

Výběr pomaturitního studia cizího jazyka

 • Vsaďte na školu, která má s pořádáním pomaturitních kurzů delší praxi a zkušenosti. Organizace těchto kurzů je poměrně náročná a  budete-li chtít v průběhu i po skončení studia s čímkoliv pomoci či poradit, škola, která má zkušenosti, bude velkou výhodou.
 • Akreditace Ministerstva školství (tedy zachování statutu studenta) je samozřejmostí, záruku kvality hledejte tedy i v dalších známkách - např. mnoho vypoví členství v** Asociaci jazykových škol ČR** (dává důraz na kvalitu členských škol).
 • Ujistěte se, že škola opravdu** dodržuje výuku v rámci klasického školního roku**, tedy od začátku září do konce června. V opačném případě (např. skrytým zkrácením výuky jako je studijní volno, testovací týden nebo rozdíl mezi zahájením výuky a „oficiálním“ zahájením výuky) se jedná o porušování vyhlášky MŠMT.
 • Všimněte si, zda škola na svých stránkách prezentuje zcela konkrétně své lektory a jaká je jejich praxe a vzdělání. Stabilní tým kmenových lektorů vypovídá hodně o celkové kvalitě školy a je jasné, že jakákoliv výuka vždy stojí a padá právě s lektory.
 • Ověřte si, jaký bude** maximální možný** (a tedy ne průměrný!)** počet studentů ve skupině**. Na efektivitu výuky a rychlost pokroku v učení má velikost studijních skupin zásadní vliv.
 • Je-li to jen trochu možné, neberte jako hlavní kritérium cenu kurzu. I ve vzdělávání většinou platí ono známé  „levně zaplacené – dvakrát zaplacené“ a najít kvalitu pod cenou opravdu nejde. Žádná škola na pomaturitním studiu příliš nevydělá (často je nabízí hlavně proto, aby byla nabídka kurzů úplná).** Je-li cena vyšší, je to dáno opravdu jen náklady na vysoce kvalitní lektory a služby při malém počtu studentů.**
 • Určitě se zajděte podívat na samotné místo výuky. Rok studia je velmi dlouhá doba a je důležité, abyste se ve škole cítili příjemně a v pohodě.

Cena pomaturitního studia cizího jazyka

Cena pomaturitního studia cizího jazyka není u všech škol stejná. Roční kurzovné se pohybuje od 17.000,-Kč. Celkovou cenu za kurz je potřeba zjistit si konkrétně u školy, kam se chcete zapsat vy sami. Můžete si ji zjistit na internetových stránkách každé konkrétní školy.

Jednoleté pomaturitní studium je možno také splácet. O této možnosti se informujte na své škole.

Cena se odvíjí od:

 • zázemí studoven (nájem za prostory,elektrická energie atd.)
 • technické vybavení studoven
 • cena výukových materiálů
 • platy lektorů

Pomaturitní studium cizího jazyka - závěrem

Co dodat na závěr? Pomaturitní studium cizího jazyka je dobrou volbou, neboť cizí jazyk je dnes téměř hlavním kritériem, které zaměstnavatelé mají. Umíte-li alespoň jeden cizí jazyk, máte vyšší šanci na získání lepšího pracovního místa. Cizí jazyk dnes upotřebíte také v soukromém životě, protože jsou hranice otevřeny, jezdí k nám spousta cizinců a pokud umíte cizí jazyk, domluvíte se s nimi bez problémů.

Také my cestujeme na** dovolené do zahraničí** a tak se nám výuka cizího jazyka vyplatí také zde. Není nic krásnějšího, než se domluvit v cizí zemi docela sám, aniž bychom byli nuceni spoléhat se na tlumočníka či slovník. Není nic lepšího, než začít s výukou cizích jazyků již od malička. Máte-li děti, neváhejte je učit cizímu jazyku již od školky.

Je všeobecně známo, že děti se učí rychle a rády. Na studium cizího jazyka není nikdy pozdě a tak není žádnou vyjímkou, když se jej chtějí učit také lidé v pokročilém věku. Ne nadarmo se říká, že kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.

Proto se učme cizím jazykům, abychom se mohli všude domluvit. Máme v tomto směru velký výběr, neboť** cizích jazyků je velká spousta**. Záleží jen a jen na nás, který z nich se nám líbí a je našemu srdci blíž.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12682 (magazinpodnikani.cz#157)


Přidat komentář