Počítačové kurzy - Kroměříž a okolí

Vzdělávat se v dnešní době je více než nutné. Zejména je nezbytné znát alespoň základní obsluhu počítače. Vybírat lze z různých počítačových kurzů. Těch úplně základních až po odborné.

Vzdělávací počítačové kurzy na Kroměřížsku

Před pár lety byly počítače pouze v různých organizacích, výzkumných ústavech a byly velmi velké. Vývoj počítačů však šel rychle dopředu. Snad ze všech možných oblastí nejrychleji. Dnes jsou počítače téměř úplně všude. Jsou zapotřebí v každém oboru, v každé práci, ve škole a nakonec najdeme je dnes skoro v každé domácnosti. Bohužel vývoj počítačů šel rychleji než jejich výuka. A tak někteří lidé počítač umějí ovládat pouze pro své potřeby. Aby mohli počítač využít také v práci, jsou pro ně určeny vzdělávací počítačové kurzy.

Jaké počítačové kurzy Kroměříž jsou nabízeny?

Nabídka počítačových kurzů je velmi široká. Některé kurzy jsou kvalitnější, některé jsou pouze povrchní, jiné jdou do hloubky. Co to znamená? Počítačové kurzy se dělí na odborné a základní. Základní kurzy mohou být pro ty, jež se chtějí s počítači pouze všeobecně seznámit a naučit se orientovat na internetu. Další typ základních počítačových kurzů může obsahovat například výuku práce s poštou. Základní výuka na počítačích může být také podle osnov ECDL, kdy se skládají zkoušky, a účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu. A pak jsou nabízeny počítačové odborné kurzy. Zde se mohou učit kancelářské programy, grafické programy, programy pro tvorbu webových prezentací a aplikací a mnoho dalších.

Jak vybrat počítačový kurz?

Nejdříve je nutné si ujasnit, co od takového** kurzu** očekáváte. Pak je dobré poohlédnout se v okolí, kdo jaké kurzy nabízí. Mohou to být různá školící střediska, kulturní domy, úřady práce, knihovny nebo i školy. Dobré je podívat se i na internetových stránkách. Zde bývají kurzy podrobně popsané a tak víte, co vás v kurzu čeká. Zapomenout byste rozhodně neměli na reference. Ty vám pomohou s orientací v nabídce kurzů nejvíce.

Nabídka počítačových kurzů Kroměříž a okolí

Počítačové kurzy jsou většinou nabízeny pro začátečníky, pokročilé a IT specialisty.

Kurzy počítačů pro začátečníky Kroměříž

Tyto kurzy jsou především určeny jednotlivcům z řad začínajících uživatelů. Pokud tedy začínáte s počítačem nebo notebookem, přecházíte na nový operační software, přicházíte poprvé do styku s kancelářskými aplikacemi či jste se rozhodli proniknout do tajů fungování multimédií, tyto kurzy jsou určené právě pro vás. Co se zde můžete naučit? Samozřejmě základní obsluhu počítače, orientaci na internetových stránkách, přijímání a odesílání pošty. Můžete si také vyzkoušet pracovat se základními programy, které nabízí přímo operační systém. V nabídce operačního systému najdete také jednoduché karetní hry. Jejich hrou si velmi dobře osvojíte práci s myší.

Základy práce na počítači Kroměříž

Sem patří kurzy, kde se učíte užívat programy Outlook, Word a Excel, využití datových schránek, psaní na počítači všemi deseti.

Testy ECDL

ECDL je vlastně evropský počítačový řidičák. Odborně řečeno ECDL - European Computer Driving Licence je mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Pomocí praktických testů zjišťuje, zda je testovaný člověk schopen využívat základní informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici počítačové gramotnosti, která se nazývá ECDL Sylabus.

ECDL Syllabus

Jde o přesně definovanou úroveň znalostí a dovedností práce s počítačem. ECDL Syllabusje rozvržen do sedmi základních modulů, z nichž každý je možné splnit samostatně. Přičemž test prvního modulu je teoretický, ostatní jsou pak praktické. Pokud uchazeč splní testy ze čtyř libovolných modulů, získá osvědčení** ECDL Start**. Složí-li testy ze všech sedmi modulů, získá ECDL Certifikát.

Rozdělení jednotlivých modulů

První modul má název Základní pojmy informačních a komunikačních technologií. Vyžaduje po uchazeči pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na obecné úrovni. Druhý modul s názvem Používání počítače a správa souborů, vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost pracovat s počítačem. Třetí modul se nazývá Zpracování textu, a jak již název napovídá, vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikaci pro zpracování textu pro každodenní korespondenci a tvorbu dokumentů. Čtvrtý modul se zabývá Tabulkovým procesorem. Uchazeč musí prokázat, že umí používat efektivně tabulkový procesor. Pátý modul s názvem Použití databází, žádá po uchazeči, aby předvedl, jak pochopil podstatu databáze a aby prokázal schopnost ji používat. V šestém modulu Prezentace jde o prokázání pochopení a umění práce s prezentacemi. Poslední sedmý modul Práce s Internetem a komunikace, je rozdělen na dvě části. V první uchazeč prokazuje, jak umí využít internetu a používat internetový prohlížeč a ve druhé části prokazuje, že umí používat elektronickou poštu a další formy komunikace.

Výuka kancelářských programů Kroměříž

Sem patří** MS Office, MS Publisher, Access** a další kancelářské programy. Jde o programy, kde se učí běžné kancelářské práce vykonávat v elektronické podobě. Naučíte se zde psát dopisy, vytvářet tabulky nebo třeba reklamu.

Výuka počítačové grafiky v Kroměříži

Pro zpracování grafiky na počítači se používá program Corel Draw. Většinou se výuka rozděluje na výuku pro začátečníky a pokročilé. Naučíte se zde používat vektorovou grafiku v počítači. Do výuky počítačové grafiky se často zařazuje také výuka zpracování digitální fotografie na počítači.

Výuka programování v Kroměříži

Výuka programování bývá rozdělena na několik částí. Většinou však již po absolvování základního kurzu umí účastník vytvořit vlastní internetovou prezentaci. Tvorba internetových stránek se dá také naučit formou rekvalifikačního počítačového kurzu. Zde probíhá výuka velmi intenzivně a kurz je ukončen zkouškou, na základě této zkoušky je pak vydáno potvrzení o rekvalifikaci.

Kroměříž výuka pro správce sítě

Toto je již odborný** počítačový kurz** pro začínající i zkušené administrátory serverů a správce sítí. Také tento kurz lze absolvovat jako rekvalifikační a získat doklad o úspěšné rekvalifikaci.

Počítačová výuka pro techniky Kroměříž

Specializovaná výuka na počítačích v programech AutoCAD, Architecture, Inventor, a Autodesk je určena zejména specialistům, z oborů jako je strojírenství, stavebnictví nebo doprava. Pomocí těchto programů se naučí vytvářet výkresy, modulace, vizualizace nebo filmy.

Další specifické počítačové programy

V nabídce počítačových kurzů najdeme také různé nejčastěji** rekvalifikační programy**, které učí pracovníky různých oborů vykonávat svou práci na počítači. Jsou to programy pro účetní, skladníky, ekonomy, manažery nebo zapisovatele.

Počítačové kurzy znamenají příležitost

Počítačové kurzy často mohou rozšířit možnosti uplatnit se na trhu práce. Mohou dokonce pomoci se zahájením vlastního podnikání. Chce to jen se nebát a co nejdříve se do vybraného kurzu přihlásit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13192 (magazinpodnikani.cz#1173)


Přidat komentář