Počítačové a internetové kurzy - Brno

Dnes se s výpočetní technikou setkáme opravdu všude. Pro někoho však počítač může být velkou neznámou, přestože jeho obsluha není nijak složitá. Základy i specializované kurzy zaměřené na programování nebo správu sítě se můžeme naučit na mnoha místech.

Počítač je součástí každodenního života

Počítač se stal nezbytnou součástí našeho života. Používáme ho k práci, jako zdroj informací, komunikační prostředek a k mnoha jiným účelům. Abychom jsme ho však mohli plnohodnotně používat, potřebujeme se s ním nejprve naučit pracovat, protože jeho ovládání  není jednoduché. Zvláště v dnešní době máme množství programů, jejichž základy si musíme nejprve osvojit, abychom jsme mohli s nimi efektivně pracovat. Mnozí z nás by se také rádi naučili tvořit vlastní programy stavěné přímo na míru svým potřebám, a proto by se rádi naučili některou z databází nebo přímo nějaký programovací jazyk. Rovněž správcovství sítě je vyhledávané mezi lidmi zabezpečujícími správný chod informačních systémů na nejrůznějších pracovištích. Naštěstí máme možnosti tyto znalosti získat v různých specializovaných kurzech Brno.

Nabídka počítačových kurzů v Brně

Mnoho školících středisek pořádá nejrůznější kurzy počítačových dovedností. Mohou být věnované základní** obsluze počítače**, obsluze jednotlivých programů anebo přímo jednotlivým programovacím jazykům a databázím.

Kurzy jsou ukončeny zkouškou na jejímž základě získáváme mezinárodně uznávané certifikáty Microsoftu nebo tzv. počítačového řidičáku ECDL, který nám dokládá absolvování nejčastěji používaného balíčku kancelářských programů Microsoft Office. Nezaměstnání mohou získat finanční podporu ve formě úhrady celého kurzu ze strany Úřadů práce. O úspěšné absolventy tohoto rekvalifikačního kurzu je velký zájem ze strany předních ostravských počítačových firem jako je Tieto Czech nebo Okin Group. Kurzy mají různou intenzitu a délku, aby si mohl vybrat opravdu každý. Zvolit si můžeme od několikadenních po šestiměsíční.

Kurz MS Word Brno

Tento nejužívanější textový procesor je používaný prakticky kdekoliv a téměř každý, kdo pracuje s počítačem jej již použil. Je jedním z nejvhodnějších nástrojů pro psaní dokumentů. Kromě této jeho základní funkce můžeme text v něm napsaný formátovat, zařazovat do bloku a barevně nebo pomocí druhů písma rozlišovat. Rovněž lze v něm vytvářet záhlaví a zápatí textu, automaticky číslovat jednotlivé stránky. Slouží nám i k vkládání obrázků, které můžeme zvýraznit pomocí obtékání nebo různých ohraničení. Také tvorba tabulek je v něm možná. Nastavením** kontroly pravopisu** si můžeme být jisti správností námi napsaného dokumentu, které lze využít při hromadné korespondenci.

Kurz MS Excel Brno

Tento tabulkový procesor nám kromě tvorby tabulek slouží k výpočtům a to i složitějším pomocí maker. Práce v něm je dána zápisem do buňky, kterou lze ohraničit při tvorbě tabulek nebo z níž pomocí matematické funkce můžeme získat jednotlivé výpočty. Také tady si lze navolit druhy písma, díky kterým můžeme zvýraznit text podle naší potřeby. Rovněž tabulky lze různě graficky upravovat. Vkládané data pomocí filtrování třídíme a tento procesor nám umožňuje tvorbu mnoha typů grafů.

Kurz MS Access Brno

Jedná se o relační databázi, která nám umožňuje tvorbu a generování sestav. Jejich výstupy mohou být různě graficky řešené formuláře.

Kurz MS Power Point Brno

Ten využíváme především při tvorbě reklamního oznámení. Vhodný je také při prezentacích nebo přáních k různým výročím. Power Point využívá souslednost při obměně jednotlivých stránek, které se mění v nám zadaném intervalu. Jednotlivé stránky také lze upravit jinými grafickými prvky například pohyblivými texty, obtékáním obrázků nebo různě se měnícími barvami.

Kurz programování v Brně

Běžně dostupné programy nejsou pro použití ve všech oblastech a proto je dobré naučit se aspoň základy programovacích jazyků. Nejjednodušším z nich se jeví Visual Basic, na kterém se můžeme seznámit se základními cykly a příkazy ,které jsou si podobné i v jiných programovacích jazycích. Z něj pak můžeme pokračovat ve složitějších věcech v C a jeho obměně C+ nebo Javě, které jsou více rozšířené.

Databáze

Nejpoužívanějším jazykem relačních databází je dnes SQL. Ta je vhodná na tvorbu tabulek a složitějších výpočtů na něž nepostačuje MS Excel.

Tvorba webových stránek - kurz Brno

Mnozí z nás by si rádi udělali prezentaci své společnosti nebo prostě svou vlastní stránku sami. K tomu je zapotřebí se seznámit s nějakým nástrojem určeným k tomuto účelu. HTML je jedním z více používaných způsobů. Umožňuje nám formátování textu, začleňování obrázků a tvorbu formulářů. Dalšími možnostmi jsou XHTML, CSS, PHP a Java Script.

Počítačová grafika - kurz Brno

Ta se bude hodit všem, kteří rádi fotografují a proto by si také rádi** upravovali své fotky**. Důležitá je pro designéry a všechny, kteří tvoří obrázkové tiskoviny. Tady se setkáváme nejčastěji s programy Fotoshop a Corel Draw. Pro ty jenž se zabývají technikou je určen program Auto Cad, který umožňuje technické kreslení.

Správa sítě, údržba sítě

Každý podnik využívá** síť počítačů** a proto je nutná její údržba. Ta spočívá v přiřazování uživatelských práv jednotlivým uživatelům, nastavování periférií a přidávání nebo odebírání uživatelů. Setkáváme se s servery** Windows** a to nejčastěji 2003 a XP a se systémem LINUX.

Hardware, orientace v počítačových komponentech

Pro** správce sítě** je důležitá rovněž dobrá orientace v počítačových komponentech a to tak, aby mohl zajistit funkčnost počítačů všech uživatelů výpočetní techniky. Měl by se dobře vyznat v jeho základních částech, jako je základní deska, procesor, paměť RAM, pevný disk a grafická, zvuková či případně síťová karta. Vědomosti o počítačových perifériích jako jsou klávesnice, tiskárny, myši a dobrá orientace v monitorech jsou také nezbytným požadavkem na dobrého správce sítě.

Kurzy počítačů pro seniory a maminky na mateřské dovolené Brno

Kurzy jsou věnovány často i lidem, kteří nepřišli moc do styku s počítačem a stačí jim pouze základy obsluhy. Mezi ně patří třeba senioři nebo maminky na mateřské dovolené, kteří takto mohou využít svůj volný čas a osvojit si aspoň základy potřebné pro běžné uživatele počítačů. Pro ně jsou určeny základy práce s internetem, elektronickou poštou a seznámení s levným telefonováním Skype.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13119 (magazinpodnikani.cz#1014)


Přidat komentář