Počítačová školení

V současnosti se člověk alespoň bez základních znalostí ovládání počítačů neobejde. Ať už jste naprostý začátečník či běžný uživatel počítače a internetu, jistě neodmítnete příležitost zdokonalit se v ovládání počítače.

Počítačová školení, nabídka počítačových kurzů

Pokud patříte mezi nové uživatele počítače, nebo pokud se chcete z běžného uživatele stát pokročilým uživatelem či se seznámit s novým programem a využívat možnosti svého počítače naplno, můžete využít nabídky** počítačových kurzů či počítačových školení**, kde se Vám budou věnovat kvalifikovaní školitelé a s jejich pomocí zjistíte, že ovládání počítače a využívání internetu není nic těžkého.

K čemu všemu se dá počítač využít

Počítač se v současnosti dá využít téměř ke všemu a také dokáže práci urychlit, zjednodušit či zpřesnit. Obyvatelé ekonomicky vyspělých států, kteří nejsou schopni počítače používat jsou vůči těm ostatním ve velké nevýhodě. Může jim to ztížit nejen hledání práce, ale také to může vést k ochabnutí jejich sociálních kontaktů. Počítače se totiž v současnosti využívají převážně ke komunikaci, ať už ke psaní emailů místo dopisů, či přímo ke komunikaci online v reálném čase pomocí komunikačních programů. Počítač se nejčastěji používá k tzv. surfování po Internetu a s tím souvisí i hledání informací. Téměř žádný student se dnes již bez počítače a přístupu na internet neobejde. Počítač ovšem může také sloužit jako nástroj určený k zábavě, v tomto případě se nejčastěji využívá k hraní her. Existují také počítačové programy na vedení účetnictví, kterých využívají podnikatelé a firmy či programy na skládání hudby, pomocí kterých se i z laika může stát hudební skladatel.

Microsoft Word školení

Můžete si vybrat ze školení pro začátečníky, pokročilé a ze školení hromadné korespondence. Microsoft Word, neboli MS Word je textový procesor, který je součástí kancelářského balíku Microsoft Office. Program nezpracovává jen text, jak se na první pohled může zdát, ale pracuje i s vkládáním obrázků, tabulek a grafů do dokumentů či dokáže vytvořit jednoduché grafické tvary. V současnosti MS Word dominuje všem textovým procesorům a formát s příponou .doc je standartem. Bez znalosti tohoto procesoru se tak v současnosti téměř neobejdete.

V průběhu školení se například seznámíte s problematikou textového editoru, s nastavením parametrů stránky, s formátováním písma a odstavců. Také se naučíte pracovat s tabulátory a využívat kontrolu pravopisu. Naučíte se vkládat do textu tabulky, psát ve sloupcích či pracovat s vloženými obrázky. Co se týče hromadné korespondence naučíte se tisknout obálky a štítky či pracovat se slučováním dokumentů.

Microsoft Excel školení

Můžete si vybrat ze školení pro začátečníky, pokročilé, ze školení vzorců a funkcí, ze školení práce s větším množství dat, grafů a ze školení makra pro uživatele. Microsoft Excel, neboli MS Excel je tabulkový procesor, který je součástí kancelářského balíku Microsoft Office. Stejně jako MS Word má i MS Excel dominantní postavení na trhu.

V průběhu školení se mimo jiné seznámíte se základním ovládáním programu, se zápisem hodnot do buněk, se změnami šířky sloupců a délky řádků. Naučíte se pracovat se základními vzorci, s automatickým formátováním a se seskupováním. Naučíte se využívat vzorce  a funkce a také vytvářet grafy.

Microsoft PowerPoint školení

Toto školení je vhodné pro všechny uživatele, kteří mají základní zkušenosti s ovládáním PC a základní zkušenosti s MS Word a MS Excel. Microsoft PowerPoint, neboli MS Powerpoint je nástroj pro tvorbu prezentací z kancelářského balíku Microsoft Office.

V průběhu školení se tak například seznámíte s pracovním prostředím v** PowerPointu**, naučíte se používat šablony, manipulovat s textovými rámečky či pracovat s textem v osnově. Dále se naučíte do prezentace vkládat obrázky, tabulky z MS Excelu a také v prezentaci používat zvuk a video.

Microsoft Outlook školení

Toto školení je vhodné pro všechny uživatele, kteří mají alespoň základní zkušenosti s ovládáním PC. Microsoft Outlook, neboli MS Outlook je emailový klient, který je standardně součástí kancelářského balíku Microsoft Office a který obsahuje jak klienta elektronické pošty, vedení kontaktů, organizaci času, tak organizaci úkolů.

V průběhu školení se mimo jiné seznámíte se všemi možnostmi využití programu a s jeho principy. Naučíte se pracovat s jednotlivými typy složek, naučíte se je vytvářet, opravovat a mazat. Budete také seznámeni s elektronickou poštou včetně vytvoření a poslání zprávy a automatických podpisů.

LOTUS NOTES školení

Můžete si vybrat ze školení pro začátečníky či pokročilé. Lotus Notes je groupware klient, který slouží ke tvorbě a údržbě systémů pro komunikaci, spolupráci a sdílení informací ve firmě.

V průběhu školení se například seznámíte s prostředím programu a se základními úkony, které je nutné provádět. Naučíte se také pracovat s kalendářem, s automatizací pošty či s jejím zálohováním.

Všechna školení jsou prováděna jak pro začátečníky, tak pro pokročilé uživatele. Každý zákazník si tedy může vybrat vhodné školení přesně podle svých zkušeností a podle toho, co přesně si přeje osvojit.

Školení na počítači

Počítač se postupně stal nezbytnou součástí života v ekonomicky vyspělých státech. Využívá se nejen k práci, ale také jako zdroj informací, prostředek ke komunikaci a nabízí nepřeberné množství možností jak využít volný čas. Proto je důležité naučit se s počítačem správně pracovat. Je nutné naučit se používat alespoň jeho základní programy. S tím Vám mohou pomoci právě počítačová školení a počítačové kurzy, kde se pod vedením kvalifikovaných školitelů naučí pracovat s počítačem opravdu každý. Je také důležité vybrat si ten správný kurz, který odpovídá Vašim znalostem. A i s tímto výběrem Vám může pomoci kvalifikovaný školitel.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13149 (magazinpodnikani.cz#1080)


Přidat komentář