Jak se připravit na přijímačky na vysokou školu

Uspěli jste u maturitní zkoušky? Gratulujeme. Ovšem otevřeli jste jen jedny z mnoha dveří, vedoucích ke splnění Vašeho studijního plánu. Život je jedna velká zkouška. Jak se připravit na přijímačky na vysokou školu? Udělejte pro to maximum.

Důležitost přípravných kurzů pro úspěch u přijímaček na VŠ

Dostat se na vysokou školu, obor, který jste si vybrali, není vůbec jednoduché. Nelze se spoléhat pouze na vědomosti, které jste nabyli na střední škole. Především na studijní obory jako je medicína, právo, psychologie, je těžké se dostat, a to z důvodu velkého zájmu studentů, omezeného počtu nabízených míst. Proč tedy nezvýšit pravděpodobnost Vašeho přijetí na Vámi vybraný obor?

Veškeré** přípravné kurzy** jsou vhodnou volbou pro Vás, pokud nechcete nechat věci náhodě. A proč? Pravděpodobnost přijetí na vybraný obor je po absolvování kurzů v průměru 3x vyšší.

Přípravné kurzy organizují především školy, o něž je mezi uchazeči o příslušný akademický diplom velký zájem. Nabízejí buď kurzy zaměřené na jednotlivé části přijímacích zkoušek, nebo ucelenější programy kopírující požadavky prvního ročníku řádného studia.

Co je náplní přípravných kurzů na VŠ

Přípravné kurzy připravují studenty na přijímací řízení na vybrané fakulty, obory. Studenti se postupně seznámí, naučí a procvičí témata:

Testy na Národní srovnávací zkoušky – a to část Obecných studijních předpokladů a Všeobecného přehledu, tzv. Scio testy, také Testy studijních předpokladů. Podle vybrané fakulty, na kterou se budete hlásit a vybraný obor, se dále seznámíte a procvičíte základy příslušného oboru, terminologii oboru, dějiny oboru aj. Osnovat přípravných kurzů je aktuálně přizpůsobována, a to změnám v přijímacích řízeních jednotlivých fakult.

Příklad osnovy přípravného kurzu na vysokou školu

Program přípravných kurzů je sestaven tak, aby obsáhl všechno potřebné k přijímacím pohovorům na zvolený studijní obor studenta.

 • Testy studijních předpokladů a testy všeobecných předpokladů – zahrnují procvičení a rozšíření verbálního myšlení, numerického myšlení, prostorové představivosti, symbolického myšlení, analytického myšlení, úsudku, základů vědeckého myšlení, kritického myšlení.
 • Procvičování variant z minulých let – budete si procvičovat vyřešené přijímací testy z minulých let, kdy výběr testů je přizpůsoben dle přihlášek na jednotlivé fakulty.
 • Dějiny příslušného oboru – důraz je kladen na uvědomění si historických souvislostí i vývoje daného oboru.
 • Základy příslušného oboru a terminologie – výklad základních pojmů, získání orientace v oboru aj.

Pro koho jsou určené přípravné kurzy na vysokou školu

Přípravné kurzy jsou určené veškerým studentům, jenž se chtějí důkladně připravit na přijímací zkoušky na vysokou školu a nemohou chodit na roční přípravný kurz. Kurzy jsou také určené všem, kteří si chtějí rozšířit svoje znalosti, a to v příslušném oboru, kteří získané informace chtějí využít ke své práci, nebo jej berou jako koníčka.

Časový průběh přípravných kurzů na VŠ

Přípravné kurzy jsou většinou vypisovány ve dvou termínech, ve všední den nebo o víkendu. Kurzy probíhají jednou za týden, či jednou za čtrnáct dnů v rozsahu čtyř až šesti hodin. Těchto „setkání“ je od cca deseti do patnácti.

Vyučující přípravných kurzů na VŠ

Lektoři přípravných kurzů jsou skuteční odborníci s pedagogickou praxí, jenž přistupují odpovědně a důkladně k příslušné vyučované látce. Navíc Vám poskytnou jejich široké znalosti nabyté praxí, pomohou, poradí a zodpoví Vaše otázky. Jejich snahou je, abyste se na přípravném kurzu co nejvíce naučili a Váš úspěch u přijímacího řízení byl co největší.

Postavení  vyučujícího a postavení studentů rovnocenné, studenti i lektor se na tvorbě nových poznatků podílejí stejnou měrou. Aby rozsah i způsob výkladu odpovídal momentální situaci ve studijní skupině, volí vyučující odpovídající metody, mění tempo výuky a také přiměřeně reagují na konkrétní pedagogickou situaci.

Počet studentů na přípravném kurzu na vysokou školu

Aby se Vám lektoři mohli co nejvíce věnovat, je každý přípravný kurz veden v malé počtu studentů.

Částka za přípravný kurz na vysokou školu

Základní částka za jeden přípravný kurz, tj. absolvování kurzu pro jeden vybraný obor je kolem 5 000 Kč.

Přípravné kurzy na vysokou školu podle fakulty

Přípravný kurz na:

 • Právnickou fakultu
 • Filozofickou a humanitní fakultu
 • Ekonomickou fakultu
 • Přírodovědnou fakultu
 • Pedagogickou fakultu
 • Technickou fakultu
 • Lékařskou, veterinární a farmaceutickou fakultu

Přípravné kurzy podle studijního oboru

 • Psychologie
 • Sociologie
 • Politologie
 • Rétorika
 • Žurnalistika
 • Biologie
 • Právo
 • Chemie
 • Matematika
 • Angličtina
 • Dějiny umění a architektury
 • Mezinárodní vztahy a diplomacie
 • Fyzika

Důležitost nultých ročníků pro úspěch u přijímaček na VŠ

Tzv. nultý ročník představuje intenzivní jednoletou přípravu na přijímací zkoušky na vybranou vysokou školu, respektive studijní obor. Student, který absolvuje nultý ročník má vysoké procento úspěšnosti u přijímacího řízení. Nultý ročník je systematickou, nejintenzivnější možnou přípravou k přijímacím zkouškám na vysokou školu. Závěrečný certifikát, který student obdrží, může rozhodujícím způsobem napomoci při ústním pohovoru, nebo případném odvolání. A co víc, certifikát má charakter dokladu o dalším dosaženém profesním vzdělání, což se Vám bude jistě hodit při hledání zaměstnání.

Časový rozvrh nultého ročníku

Studium nultého ročníku zpravidla probíhá jednou za čtrnáct dnů, a to o víkendu, či všedních dnech, dle toho, jak si sami vyberete. Případně také kurz probíhá každý týden. Vše závisí na Vaší volbě.

Příklad osnovy studentů nultého ročníku

Tak, jako u přípravného kurzu, i u nultého ročníku Vás čekají:

 • Testy studijních předpokladů a testy všeobecných předpokladů – zahrnují procvičení a rozšíření verbálního myšlení, numerického myšlení, prostorové představivosti, symbolického myšlení, analytického myšlení, úsudku, základů vědeckého myšlení, kritického myšlení.
 • Procvičování variant z minulých let – budete si procvičovat vyřešené přijímací testy z minulých let, kdy výběr testů je přizpůsoben dle přihlášek na jednotlivé fakulty.
 • Dějiny příslušného oboru – důraz je kladen na uvědomění si historických souvislostí i vývoje daného oboru.
 • Základy příslušného oboru a terminologie – výklad základních pojmů, získání orientace v oboru aj.

Odborná literatura, časopisy zvyšující úspěch u přijímaček na VŠ

Vybrali jste si obor, kterému byste se dále věnovali po střední škole? Kromě přípravných kurzů nebo nultého ročníku, si obstarejte odbornou literaturu, časopisy, které se zaměřují na příslušný obor.

 • Časopis Kam po maturitě obsahuje užitečné informace o přijímacích zkouškách, alternativách studia, uplatnění po maturitě. Dozvíte se, jak si vybrat vysokou školu, jak se připravit na přijímačky, jak vyplnit přihlášku na vysokou školu, jak postupovat v případě, že neuspějete u přijímacího řízení na VŠ a mnohé další.
 • Publikace Testy studijních předpokladů obsahuje typové příklady, řešení i komentáře. Jedná se o testy, jenž jsou používané pro příslušnou fakultu.
 • Cvičebnice přijímacích testů – obsahuje testové otázky a odpovědi, ze kterých bývají vybírány přijímací testy na příslušnou fakultu.
 • Úplné zadání a řešení přijímaček – publikace obsahující informace s jakými si můžete legálním způsobem zobrazit úplná zadání i řešení přijímacích zkoušek z různých oborů.
 • Angličtina (biologie; čeština; chemie; ekonomie; filozofie; francouzština; fyzika; historie; informatika; italština; latina; matematika; medicína; němčina; pedagogika; politologie; právo; přírodní vědy; psychologie; sociologie; umění; zeměpis aj.) minimum k přijímacím zkouškám – publikace řeší celou oblast příslušného studijního oboru.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12578 (magazinpodnikani.cz#7)


Přidat komentář