Doučování, příprava k přijímacím zkouškám v Ostravě

Dostat se na vámi vysněnou a dobrou školu není vždy jednoduché. Pokud si nejste v něčem jistí, máte třeba problémy s učením, ale víte, že pílí něčeho dosáhnete, tak se nechte doučovat. Nejednomu žákovi individuální výuka pomohla.

Nabídka doučování v Ostravě

Musíme vycházet z toho, že v klasické třídě základní školy je 15 žáků a více. Vyučující vede hodinu nějakým směrem, určitým tempem a i když se přizpůsobuje studentům, tak je to jednak většině, a pak, když někdo nestíhá, tak se ostýchá přihlásit. Tím se postupně nabaluje další neznalost látky, protože, pokud žák nezná základy, tak těžko může z něčeho vycházet a dostávat se tak na těžší stupeň. Pokud ale bude mít individuální výuku, tak si všechno s lektorem postupně vysvětlí a hlavně se bude postupovat tak, až učitel pozná, že žák rozumí. Tím, že si doplní látku, pak ve škole bude nejen stíhat s ostatními žáky, ale bude připraven i na vyšší stupeň vzdělání.

S tématikou přijímacích zkoušek na střední nebo vysoké školy je rovněž spjato doučování. Jednak je to z toho důvodu, že žáci něco ve škole nestíhají, zapomněli danou látku nebo třeba jen tak „proplouvali" studiem pomocí taháků a nyní neumějí aplikovat danou problematiku na přijímací zkoušky. Rovněž je ale bohužel velmi časté, že děti požadované znalosti k přijímacím zkouškám nemohly nabýt. Jejich vyučující to prostě nestihli anebo to ve výuce vynechali a u přijímacích zkoušek je ve své neznalosti žák vlastně nevinně.

Další nespornou výhodou doučování je i znalost toho, co školy k přijímacímu řízení asi tak chtějí, tudíž se lektor s žákem může zaměřit speciálně na dané okruhy.

Co je dyslexie nebo dysgrafie?

Jedná se o poruchy, které jedinci blokují přijímat, chápat a praktikovat nové znalosti. Nemusí se vyloženě jednat o vrozenou vadu. Například, pokud dítě žije ve stresujícím prostředí, tak se to odrazí i na jeho školním výkonu. Je zde totiž nutná schopnost soustředění a určitá trpělivost ze strany vyučujícího. Těžko ale učitel přinutí ostatní žáky, aby nerušili, když vyučující už půlhodiny vysvětluje jednomu dítěti danou problematiku. Je to nereálné i z časového hlediska, kdy by se výuka nikam neposunula, protože každou hodinu by mohl mít problémy s pochopením látky někdo jiný. Zde je třeba aplikovat hodiny navíc, a to lze díky doučování Ostrava.

Doučování předmětů ZŠ a SŠ Ostrava

Samotné doučování je velmi výhodné, protože lektor se může zabývat jedním tématem a zahloubat se do problému. V jednom předmětu se tak jak učitel, tak i žák dostanou k základu problému a následně mohou nastavovat téma jinými disciplínami, které s tím souvisejí. Danému problému se lze věnovat tak dlouho, dokud jej žák nepochopí. Navíc se zde studentovi nezamotá hlava více předměty, které musí během vyučování následně za sebou vstřebat.

Příprava na přijímací zkoušky na SŠ Ostrava

Je to jedna z prvních těžších zkoušek v životě, proto může přijít velké zklamání v podobě nepřijetí. Ať se vaše ratolest pár měsíců před zkouškami řádně připraví, protože zejména základní školy často nevedou výuku tak, jak mají, a za neúspěch vašeho dítěte sice můžete vinit učitele, že danou látku nevykládal, ale na vysněnou školu to dítko nedostane. Doučováním lze získat nejen nové poznatky, ale také tipy, jaké požadavky na středních školách vyučující mají.

Příprava na maturitní zkoušky Ostrava

Pokud jsme v předchozím případě zmínili první těžkou zkoušku, tak toto z oblasti školského, je pro některé i dnes traumatem. Nenechávejte nic náhodě a nechte se nebo své dítě připravit na tzv. zkoušku z dospělosti.

Příprava na přijímací zkoušky na VŠ Ostrava

Přijetí na vysokou školu je obtížnější než přijímací řízení na školu střední. Nevěřili byste, jak psychika a nervozita ovlivní výkon člověka a leckdy mu zabrání napsat správně test. Pokud ale bude mít daná osoba nějakou představu, do čeho jde a bude se cítit jistější, tak se to odrazí na výkonu.

Ostrava individuální výuka cizích jazyků

Angličtina je samozřejmě skoro nutností. Vedlejší jazyky jako němčina, španělština nebo francouzština se také hodí, ale měli byste obrátit svoji pozornost na východoasijské jazyky. Jedním nich je japonština. Japonci pochází ze země, kde se dobývá moderní technologie, a proto nevíte, kdy budete třeba muset jednat s obchodníky z těchto zemí.

Evropská studia, znalosti o Evropské unii

Není to ani nutné vyloženě pro předměty typu „společenské vědy", ale pro člověka samotného je velmi cenné, když se orientuje ve struktuře sytému, kterého jsme součástí. Chápání, jaká je struktura systému Evropské unie, proč jsou některé postupy zakázané (např. uchovávání potravin v zahraničí), jak je to s eurem nebo o čem všem rozhoduje EU. Tyto znalosti se hodí nejen do osobnějšího života, ale můžete vycestovat do Bruselu a začít tu kariéru.

Je doučování nutné?

Skoro se nabízí odpověď, že to je zbytečná otázka, protože, pokud už někdo vyhledá** doučovací služby**, tak to asi nutné je. Dnes máme ale už i písemné podklady, že s intelektem současných studentů to není nic moc. Přitom český národ vždy platil za vzdělaný ve více sférách. Čím to je? Kvalitou učitelů? Rozptylováním dětí pomocí jiných zájmů? Hraním her u počítače? Posedáváním u Facebooku? Možností je několik a zdaleka jsme nevyčerpali otázky. Nabízí se ale odpověď, že od všeho trochu. Od těchto zálib ale dítě musíte alespoň na čas (nejlépe na co nejdelší období) odvrátit. Najděte mu tedy jinou činnost, pošlete ho na doučování s kvalitním lektorem. Když někdo mluví zajímavě a je na něm vidět, že vnímá i svůj protějšek, tak se klient (potažmo žák) více naučí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12909 (magazinpodnikani.cz#538)


Přidat komentář