Dálkové studium, výhody, nevýhody

Výhodou dálkového studia je možnost práce při studiu a úspora času, který lze využít pro práci a vlastní koníčky.Další výhoda je individuální přístup ke studentům dálkového bakalářského studia, nehrozí tedy nepochopení látky z důvodu absence na hodinách.

Výhody dálkového studia

Výhodou dálkového studia je možnost práce při studiu a úspora času, který lze využít pro práci a vlastní koníčky. Další výhoda je individuální přístup ke studentům dálkového studia, nehrozí tedy nepochopení látky z důvodu absence na hodinách. Poznatky získané při absolvování dálkového studia lze ihned použít ve své praxi.

Průběh výuky dálkového studia: 2x měsíčně v určené dny 10 konzultačních hodin.

Rozhodli jste se dokončit nebo doplnit si své vzdělání formou dálkového studia? Pak už máte jistě v malíčku spoustu informací o řadě výhod i nevýhod, které dálkové studium přináší. Absolventi jakéhokoliv druhu dálkového studia se většinou netají s jeho náročností, přesto bychom se** neměli předem nechat odradit a vyzkoušet své kvality** a možnosti třeba právě tímto způsobem.

Spousta dálkových studentů se vrací do škol a poslucháren až dlouho potom, co úspěšně zakončili středoškolské studium a opustili školní lavice bez dalších ambicí a plánů v nějaké formě studia pokračovat. Přesto však museli své plány změnit a situaci přehodnotit, většinou právě kvůli zvyšujícím se požadavkům jejich práce. Dělí tedy svůj čas ke studiu mezi práci, nebo péči o rodinu, často mezi obojí. Je vůbec možné něco takového zvládnout a studium úspěšně dokončit? Nabízí se řada možností, přestože vyžadují** nemalou dávku odhodlání a pevné vůle**.

Co to je dálkové (kombinované) studium?

Kombinované studium – je forma studia vhodná právě pro studenty, kteří mohou těžko přizpůsobit svou práci a jiné aktivity časovým požadavkům školy, trávit spoustu času na přednáškách a podobně. Jedná se tedy především o samostudium, kterému se student věnuje v čase, který mu lépe vyhovuje. Nároky na studium jsou však o to těžší a výsledky musí být odpovídající, neboť tato zdánlivě “lehčí“ forma studia rozhodně ze svých pravidel neslevuje.

Studenti mají dnes navíc nekonečné možnosti v podobě internetu, které jim mohou všichni, kdo školu před lety ukončili, jen závidět.** Přednášky, semináře a spousta potřebných školních materiálů je tak na dosah ruky** a odpadá tak jejich hektické a marné shánění od někdy nesdílných vyučujících a nesolidárních spolužáků.

Máte-li o sobě určité pochybnosti, internet vám přinese víc než dostatek informací o nabídkách škol, jejich oborech a zároveň názory a zkušenosti ostatních studentů. Ty vám mohou usnadnit rozhodování, pokud návrat ke studiu teprve zvažujete, a dodat vám potřebné sebevědomí, pokud ho už máte před sebou.

Rozmach dálkového studia

Forma má za cíl zvýšení podílu individuálního studia na celkovém objemu vzdělávání.

V ČR nastává velký rozmach kombinovaného studia po roce 1998, kdy se tato forma objevuje v zákonu o VŠ. V mnoha centrech vychází z bohatých zkušeností s tzv. dálkovým studiem.

Ukázka průběhu dálkového studia

Vstupní seminář:

  • úvod, obsahové představení kurzu, seznámení s organizací, upozornění na učební techniky (motivace, důvěra, diagnostika schopností ke studiu, návod k racionálnímu učení, příprava na výcvikové semináře a zkoušky, řazení studia)

Individuálně řízené studium (- velká neznámá?)

  • specifické texty

  • pročtení, orientace, studium po kapitolách, kontrolní úkoly, studium dalších kapitol, shrnutí, opakování, řešení zkušebních úloh

Výcvikové semináře (též pod pojmem tutoriály)

  • někdy jsou povinné, někdy fakultativní (1-3 dny)
  • vyhodnocení individuální studijní práce
  • rekapitulace látky
  • prohloubení poznatků
  • praktická aplikace + aktivizující metody

Závěrečný seminář

  • shrnutí, ověření + někdy ukázka následujícího apod.

Kombinovaná forma studia má dnes mnoho podob a celkový průběh tohoto studia záleží na pořádající škole.

Studium při práci není lehká záležitost, někdo považuje úspěšné dokončení takové formy studia za nadlidský výkon.

V čem je největší problém dálkového studia?

Mimo jiné v tom, že** najednou prostě není dost času ani na práci, ani na studium.** Když už váš zaměstnavatel na vaše rozhodnutí studovat při práci přistoupí, bude to nejspíš první a poslední projev dobré vůle z jeho strany. Své pracovní povinnosti budete muset zvládat stejně jako předtím, někdy není snadné ani dohodnout se s kolegy o případných zastoupeních a podobně.

Další, mnohdy nečekaný zádrhel může být i samotná forma výuky. Do školy se někdy dochází dvakrát, nebo jen jednou týdně, a tak nezbývá moc času na to, aby se vám vyučující příliš věnoval. Stručně se proberou základy daného učiva, zbytek je ponechán na vás. Jde vlastně do určité míry** o samostudium**, jednou za čas zkonzultované s vašimi profesory.

O studium při práci by se neměl pokoušet někdo, kdo s odřenýma ušima prospíval na studiu denním, které je po všech stránkách nesrovnatelně méně náročné.

A jak to nakonec celé zvládnout a skloubit tak, aby vás ze školy nebo z práce nejen nevyhodili, ale aby vám svitla i naděje na úspěch, že studium dokončíte a vaše pracovní tempo to neovlivní?

Důležitá je silná vůle a motivace, odhodlání něčeho dosáhnout a uvědomění si důležitosti jednotlivých životních priorit. Pokud je studium a dokončení vzdělání jednou z těch prvořadých, pak máte dobrý potenciál k tomu, dostat ze sebe skutečné maximum. Další podmínkou je nutnost umět si dobře zorganizovat čas a držet se naplánovaného.

Pak už jen zbývá trocha štěstí v tom, aby vám ve škole nebo v zaměstnání alespoň trochu vyšli vstříc. Všechno je otázka vašeho postoje k zodpovědnosti a také trochy umění jednat s lidmi, které se vám vyplatí kdykoliv v pozdějším životě. I v době, kdy budete mít své studium dávno a šťastně za sebou.

Dá se s nadsázkou říci, že dálkově lze studovat vše, kromě základní školy.

Dálkové studium a zaměstnání** **

V dnešní době, kdy zaměstnavatelé kladou stále větší nároky na své zaměstnance, by měl mít každý alespoň maturitní zkoušku. Mnoho zaměstnavatelů je ochotno Vám v případě dálkového studia vyjít vstříc, ale najdou se také ti, kteří Vám nepomohou. Je tedy potřeba ještě před podáním přihlášky konzultovat toto se svým dočasným zaměstnavatelem, tedy pokud Vám na místě, které právě máte záleží a chcete si jej udržet.

Pokud je Vám jedno, zda budete pracovat také po ukončení dálkového studia na Vašem dosavadním pracovišti, neohlížejte se  na názory zaměstnavatele a přihlášku si prostě podejte. Hlavním úkolem pro Vás je, probrat dálkové studium s Vaší rodinou, protože Váš úspěch ve studiu je závislý na pomoci Vašich blízkých, ať už partnerů, dětí či rodičů.

Formu dálkového studia si pořádně promyslete, protože dáte-li se něj, není cesty zpět a nastane pro Vás období, kdy budete buďto v práci, nebo se učit. Nebudete již mít tolik prostoru pro osobní potřeby. Ale zase na druhou stranu budete mít čas také pro rodinu a to byste u denního studia rozhodně neměli.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12679 (magazinpodnikani.cz#153)


Diskuze a zkušenosti

Nováková Jana | 08.02.2014 11:09
Re: Dálkové studium, výhody, nevýhody Vím tak, že takového člověka, který se rozhodl pro dálkové studium nevezmou ani na brigádu, natož na plný úvazek, takže mu nezbývá nic jiného, než být na pracáku po celou dobu studia, od toho se odvíjí další problémy, například jak dojet na školu, zač tam přespat, takový člověk nemá tolik peněz, aby si to mohl dovolit, což je škoda.


Přidat komentář