Anglická mateřská školka

V dnešní době musí mladí lidé a nejen oni umět cizí jazyk, protože si to společnost žádá stále více. Úkolem každého z rodičů je, připravit své dítě na život co nejlépe umí.

Proč učit malé dítě cizí jazyk?

Úkolem každého z rodičů je připravit své dítě na život co nejlépe. Jednou z věcí, se kterou můžete svým dětem pomoci je učit je cizí jazyk již od narození. Mozek malého dítěte "hltá" vjemy kolem sebe rychlostí blesku a nemusí se ani soustředit na 100%. Tudíž, když na něj mluvíte dvěma jazyky již od narození, je to pro ně nepřekonatelná pomoc v dalším jejich životě.

Také mám malé děti a mou prioritou bylo najít školku, kde se učí cizí jazyk, abych jim co nejvíce usnadnila učení anglického jazyka do budoucna. Nehledě na to, že ve školkách se učí cizí jazyk hravou formou, a dítě se tímto způsobem učí bezprostředně. Učení více jazyků od raného dětství má celkově pozitivní vliv na rozvoj dítěte. Před několika lety byste školku s výukou cizích jazyků hledali jen velmi těžce. Dnes je to již jednoduché. Sednete si k počítači, zapnete internet a do jakéhokoliv vyhledávače zadáte heslo „Anglická mateřská školka“ a objeví se vám nepřeberné množství kvalitních odkazů.

Jaké jsou druhy anglických školek

Anglické školky bych já sama rozdělila do dvou druhů. První druh je školka, kde se mluví celý den pouze anglicky, což je výhoda pro rodiny, které doma mluví pouze anglicky, nebo je jeden z rodičů rodilý mluvčí. Tyto děti berou anglický jazyk jako automatickou součást svého života a není jim „divné“, že se s nimi mluví také jiným jazykem než českým.

Další druh je školka, kde se věnují cizímu jazyku pouze určitou část dne. Toto je vhodné zejména pro děti, které se s cizím jazykem seznamují a začínají se ho teprve učit. U tohoto druhu výuky je třeba se více soustředit na výběr vyučujícího, neboť je-li to rodilý mluvčí, máme nejen záruku správné výslovnosti, ale také pestřejší slovní zásoby, a co je velmi důležité, děti jsou nuceny používat pro ně cizí jazyk daleko více, než když na ně vyučující mluví česky.

Další variantou jsou dvojjazyčné třídy, kde to funguje trochu jako v bilingvální rodině: tedy jeden učitel mluví na děti pouze anglicky a druhý česky. Děti se tedy učí v obou jazycích současně. Po čase perfektně rozumí a začínají komunikovat. Výhodou je, že nejsou vystaveny počátečnímu stresu z neschopnosti porozumět a současně jsou připravovány na školní docházku, která u nás probíhá zejména v češtině. Je to vhodné zejména pro děti, které budou zůstávat v České republice. Taková školka může být také zapsána do rejstříku škol a školských zařízení a musí tedy zaměstnávat kvalifikované pedagogy.

Anglická mateřská školka - priority při výběru

Jak si ale takovou školku najít? Jedna z nejdůležitějších věcí při výběru je získat reference. Nejlepší bude vytipovat si pár školek a osobně je i s dítětem navštívit. První dojem nezklame a máte aspoň možnost seznámit se s rodiči, kteří tam již své potomky mají. A to jsou právě lidé, co vám z vlastní zkušenosti řeknou, jak daná školka funguje a jak jsou s ní spokojeni.

Jelikož je pro nás při výběru anglické školky nejdůležitější výuka jazyka, není na škodu požádat o možnost účastnit se zkušebního dne, abychom si byli jisti, že je tato instituce pro naše dítě tou jedinou možnou. Další, co by nás mělo při výběru zajímat je, kdo se bude o naše dítě starat. Osoby, které se budou našemu dítěti ve školce věnovat ho budou také svým způsobem ovlivňovat do budoucna, takže bychom měli dávat dobrý pozor na to, komu tuto výjimečnou možnost dáme.

Důležitým kritériem při výběru je také prostředí, ve kterém se školka nachází. Dáváme pozor na to, ať je v blízkosti dostatek zeleně. Vždyť přece součástí každého dne ve školce jsou také venkovní aktivity. A nikomu z nás by se nelíbilo procházet se po rušných komunikacích plných smogu!

Jedno z důležitých kritérií při hledání je denní harmonogram a také strava. Každé dítě je jiné a má také jiné potřeby. Výjimkou dnes již nejsou speciální jídelníčky. Mnoho školek již dnes nabízí také lékařský dozor či kroužky, nebo hlídání dětí do večerních hodin.

Cena za anglicky mluvící školku

Mnohdy nás při výběru odradí cena za školku. V dnešní době je to již řešitelný problém. Chceme-li svým dětem umožnit co nejkvalitnější výuku jazyka již od raného dětství, bude nás to něco stát. V mnoha případech však existují kompromisy. Jsou školky, které nám umožňují dávat zde dítě 3x týdně na celý den. Výrazný cenový rozdíl je mezi školkami, které jsou v rejstříku škol a čerpají školské dotace a ostatními školkami, kde se platí včetně DPH.

Dále je zde možnost splácení školného. Spousta soukromých školek to má již v nabídce na svých internetových stránkách. Tedy jak vidíte, když si dáte práci a již brzy před nástupem do školky si projdete možnosti, jsem si jistá, že najdete kompromis a podaří se vám najít tu pravou školičku pro vaše dítě. Nelze říci přesně, kolik vás bude taková školka stát. Je to věc individuální.

Školky s výukou cizích jazyků

Mějte na paměti, že školka je pilíř k vybudování základu vzdělání vašeho dítěte a ovlivňuje ve velké míře celkovou kvalitu jeho budoucího života. A čím lépe bude umět cizí jazyk, tím více možností ho v životě čeká. A to nejen těch pracovních. Anglicky se v dnešní době domluví takřka po celém světě, a to mu dává netušené možnosti. A jak jedno české rčení praví: "Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem."

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12579 (magazinpodnikani.cz#8)


Přidat komentář