Zemní a výkopové práce Mělník

Při stavbě nebo rekonstrukci domu se jen stěží obejdete bez zemních a výkopových prací. Naštěstí existují firmy, které se touto činností zabývají a ušetří vám mnoho času a sil s takto těžkou prací.

Zemní a výkopové práce jsou potřeba všude tam, kde se plánuje výstavba domu, bazénu, zahradního jezírka, položení venkovní dlažba nebo napojení na veřejnou kanalizaci či natažení inženýrských sítí. Samozřejmě i na tyto práce jsou specializovaní odborníci disponující potřebnými znalostmi, zkušenostmi a technikou. Jistě najdete takovou firmu, která nabízí přesně takové práce, které momentálně potřebujete.

Zemní a výkopové práce - Mělník

V Mělníku a jeho okolí najdete firmu, která provádí hned několik prací najednou a vy tak nemusíte kvůli přípravě pozemku pro výstavbu jednoho domu či bazénu shánět několik firem. Řeč je o panu** Ivanu Gašparovi**, který se specializuje na** zemní, výkopové a přípravné práce, na bourací a demoliční práce**, ale také na práce úklidové a čistící. Firma pana** Ivana Gašpara** je vybavena moderním a kvalitním technickým vybavením pro provádění nabízených prací, a proto si poradí s jakýmkoliv terénem, i s tím těžce přístupným. Firmu Ivan Gašpar si můžete objednat buď cestou emailu: gaspar.ivan@email.cz, nebo prostřednictvím telefonního čísla: +420 607 945 898.

Zemní a výkopové práce Mělník

  • Ivan Gašpar
  • +420 607 945 898
  • gaspar.ivan@email.cz

Výkopové práce v Mělníku

Výkopové práce Mělník jsou žádané před zahájením jakékoliv stavy, při zahradních úpravách nebo jiných terénních úpravách, ale také při pokládce zámkové dlažby. Výkopové práce se dále provádí při nutnosti vedení nebo opravách inženýrských sítí, dále pokud chcete na zahradě založit jezírko, zrealizovat bazén, apod. Po každých výkopových pracích vám na pozemku zůstane zemina. Záleží, co s ní. Výkopové prácePokud se jedná o pěknou zeminu, tuto můžete využít např. pro srovnání vašeho pozemku, pokud však o zeminu nemáte zájem, firmy, provádějící výkopové práce, se postarají o její odvoz. Výkopové práce jsou složitější, než se na první pohled může zdát. I tyto práce musí splňovat technologický postup a jsou realizovány dle předem připraveného projektu. Výkopové práce zkrátka musí být provedeny profesionálně, aby v budoucnu nenastaly problémy např. při betonování základové desky nebo problémy s odpady.

Zemní práce na Mělnicku

Zemními pracemi se zpravidla rozumí úpravy v okolí staveniště. K zemním pracím patří např. svahování, sejmutí ornice, terénní úpravy, hloubení jezírek, jímek, sklepů, nebo bazénů, hloubení základů staveb, zahrnovací práce, zpevňování a úprava komunikací, úpravy zahrad a jiné úpravy, které zákazník požaduje.

Na co dávat pozor při zemních pracích

Před tím, než se začne se** zemními pracemi,** musí investor zajistit vytyčení všech podzemních sítí. Při projektování zemních prací musí investor zjistit všechny inženýrské sítě a jiné překážky, kterými můžou být např. podzemní prostory. Projekt stavby musí obsahovat vyznačení všech těchto inženýrských sítí a to pod zemí, na povrchu i nad zemí.Výkopové a zemní práce Toto vyznačení musí být ověřeno a potvrzeno provozovateli. Před tím, než investor stanoviště odevzdá pro provedení prací, zároveň i odevzdá písemné zpracování vyznačených inženýrských sítí dodavateli stavebních prací. Než budou zemní práce započaty, musí odpovědný pracovník přímo v terénu vyznačit trasy, kudy vedou inženýrské sítě a jiné překážky v podzemí. S druhem inženýrských sítí i s vedením jejich tras, včetně jejich hloubkového uložení musí být seznámení všichni pracovníci, kteří se na zemních pracích budou podílet. To samé platí i u inženýrských sítí, které se nacházejí v blízkosti staveniště a které by mohly být stavebními činnostmi jakkoliv narušeny.

Bourací práce, bourací práce při rekonstrukcích Mělník

Bourací práce bývají často nedílnou součástí prací prováděných v souvislosti s rekonstrukcemi domů nebo bytů, v převážné většině při rekonstrukci bytového jádra nebo při bourání jiných nevyhovujících zdí. Tyto firmy zajistí i statický posudek pro konkrétní bourání a následný odvoz odpadu, který při bouracích prací vzniká. Bourací práce jsou práce demoliční a spočívají v bourání a odstraňování nepotřebných stěn, příček či omítek. Bourací práceJak jsme již zmínili, mezi běžné bourací práce patří bourání bytových jader v panelových domech. Mezi bourací práce se řadí ale také vytrhávání starých podlah, vybourávání dveří, oken, včetně rámů, bourání střešních krytin, krovů, stropů. Bourací práce bývají hojně využívány při výstavbě mostů, při výstavbě výškových staveb a v průmyslových halách.

Strojní bourání, manuální bourání Mělník

Pro bourání se používá buď strojní nebo manuální činnost. Často dochází k jejich vzájemné kombinaci. Moderní technologie zajišťuje profesionálním firmám při bouracích pracích maximální bezpečnost, ale i šetrnost k životnímu prostředí.

Mělník demoliční práce, demolice staveb

Demolice domů se může jevit jako jednoduchá skutečně jen na první pohled. Demoliční práce vyžadují uplatnění nákladních automobilů, výkonových buldozerů nebo speciálních výtahů a jiného vybavení, bez kterých by nebylo možné tyto práce vůbec provést. Demolice staveb vyžaduje dokumentační podporu, čímž se rozumí, že musí být pro demolici zajištěny všechny potřebné dokumenty. Ovšem ne každá firma, která demoliční práce nabízí, Demoliční práceje schopná potřebné dokumenty vyřídit v termínu v jakém potřebujete. Hledejte proto takovou firmu, pro kterou bude vaše práce na prvním místě a která se o vše potřebné patřičně postará bez zbytečných průtahů. Pro odborníky není problém pracovat se zděnými, panelovými nebo obytnými stavbami bez ohledu na počet podlaží nebo jejich složitost. Navíc vám zajistí rychlou, efektivní a bezpečnou demolici stavby všech typů.

Jak vybrat správnou stavební firmu?

Jestliže jste nedostali doporučení na stavební firmu z vašeho blízkého okolí a ani neznáte žádnou firmu, která by zemní a výkopové práce prováděla, pátrejte po referencích. Stavební firmaVždy váš finančně vyjde lépe, když se obrátíte na firmu, která provádí tyto práce ve vašem okolí, než když má jet firma přes půl republiky. Proto se zaměřte především na firmy, které provádí své činnosti v okolí vašeho bydliště nebo místa, kde potřebujete práce provést. Zajímejte se o techniku, kterou při výkonu prací používá, o stroje a nářadí, kterými disponuje, podstatné jsou samozřejmě zkušenosti a praxe a také ceny, za které své práce nabízí.

Úklidová služba a čištění na Mělnicku

Dnes si objednává** úklidovou firmu** kde kdo a rozhodně to nejsou pouze velké firmy, které potřebují pravidelně vytírat podlahy, umývat okna apod. Úklidové firmy jsou tu i pro lidi, kteří jsou tak moc zaneprázdnění, že nemají čas se věnovat své domácnosti na sto procent a potřebují provést např. jarní úklid, vánoční úklid nebo dvakrát do roku umýt okna. Úklidová služba je vhodná také pro ty, kteří pořádají firemní večírek nebo jinou akci a nechce se jim potom další den trávit uklízením místnosti, apod. Úklidová služba je v dnešní době již běžnou praxí mnoha lidí, kteří prostě hledají pomoc s běžným denním úklidem. Úklidová služba vám zaručí opravdu kvalitní úklid a ne jen povrchové vyčistění míst, na které jde vidět, jak to často děláme, když za dveřmi stojí neohlášená návštěva a my nevíme, co dřív. Úklidové služby používají kvalitní kosmetické přípravy, které vaši domácnost hloubkově vyčistí, zbaví podlahy i koberce nečistot, roztočů, prachu, vyčistí stěny od pavučin, vyčistí koberce, umyjí okna a provedou mnoho dalších úklidových prací.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13698 (magazinpodnikani.cz#2671)


Diskuze a zkušenosti

David | 20.02.2013 14:15
Re: Zemní a výkopové práce Mělník Provádíme veškeré ruční výkopové a bourací práce s možností odvoz sutě....provádíme výkopy i bagrem... Máme zkušenosti i s většími rozsahy výkopu (KM). Kompletní úklid po dokončení výkopu.


Přidat komentář