Zahradnictví - kvalita a služby

Jaké předpoklady má zemina na Vašem pozemku, pro zdárné pěstování rostlin? Jaké rostliny se do Vaší zahrady hodí a jaké ne? Jste schopni si upravit zahradu sami? Bude nutno objednat služby zahradnických odborníků?

Profesionální zahradnické služby

Máte postavený pěkný nový domek, ale zahrada kolem zatím neexistuje. Sami nemáte ponětí jak se taková zahrada dělá, představ je sice více, ale dohromady vlastně nevíte co byste chtěli?

Realizace zahrady zahradníkem

Nejprve přijde dotaz, zda toužíte zahradu stvořit kousek po kousku vlastními silami, nebo máte-li zájem o zahradnické služby na klíč. Zde budou hrát roli finanční možnosti, které máte.

Kdy si pozvat zahradního architekta?

Když nemáte zkušenosti a rádi by jste přiložili sami ruce k dílu, pozvěte si na začátku zkušeného zahradního architekta, který zváží možnosti, prostuduje - pozemek, zeminu,  tedy provede rozbor pozemku a po první návštěvě navrhne možnosti. První konzultace bývá někde zdarma, někdy i zpracování prvotního odhadu rozpočtu.

V případě, že se rozhodnete zahradnímu architektovi práci zadat a podepíšete smlouvu, služba bude dále zahrnovat několik dalších konzultací v místě realizace i v kanceláři. Zpracování projektové dokumentace a přesné sestavení finančního plánu. První faktura by měla být vystavena pouze na 30% celkové ceny.

Jaké služby zahradnictví může nabídnout?

 • zahrady na klíč
 • sadovnická projekce, realizace zahrad a sadových úprav, údržba zeleně
 • terénní úpravy, modulace terénu, svahování, navážky země a substrátu
 • zakládání trávníku, sekání a jejich ošetřování, včetně hnojení a chemického odplevelení
 • pokládky trávních koberců, pískování trávníků, aerifikace
 • očištění ploch od plevelných rostlin, chemicky~mechanicky
 • návrhy a realizace automatických závlahových systému včetně servisu
 • drobné zahradní stavby - pergoly, altány, dřevníky, terasy, jezírka
 • ohraničení záhonu a trávníku zářezem, dřevěnými palisádami
 • návrhy a výzdoby interiéru, a exteriérů, terasy
 • odborný řez okrasných a ovocných stromů
 • střešní zahrady
 • kácení stromů, rizikové kácení pomocí profesionální stromolezecké techniky nebo z plošiny
 • odstranění pařezu - frézováním nebo vykopáním
 • prodej mulčovací kůry, zeminy, substrátů
 • pokládky zatravňovacích dlaždic a šlapáků
 • likvidace dřevního odpadu, zahradního materiálu a jeho odvoz
 • finální úklid
 • realizace a prodej závlahových systémů
 • prodej zahradního nábytku
 • prodej květin, květináčů, stromů a keřů a rostlin
 • prodej zahradních doplňků
 • prodej pískovišť a zahradních hraček pro děti
 • realizace bazénů, jezírek a vodních biotopů
 • …..atd

Jaké rostliny, květiny, keře a stromy se kam hodí?

Jakého druhu je Vaše půda? Aby ve Vaší zahradě rostliny, květiny, keře a stromy prospívali, je nutné znát jakou máte půdu. Sypká, plodná a zdravá půda je taková, ve které je život - bezpočet baktérií, plísní, hmyzu, červů, třeba i myš nebo krtek. Dalšími důležitými kroky je správné hnojení a struktura zeminy.

Můžete vybrat květiny, které budou u Vás na zahradě sice růst, ale nebude se jim dařit až tak skvěle, jak by tomu bylo, kdyby měli půdu, která je jim domovem. Naopak vyberete-li vhodnou půdu pro daný druh rostlin, bude Vám je nejeden soused závidět. Druhy půdy rozlišujeme například podle velikosti pevných částic.

 • jílovitá
 • písčitá
 • hlinitá
 • rašelinová
 • humus
 • půda chudá na vápník
 • půda bohatá na vápník

Co s jílovitou půdou na zahradě?

Tato se skládá z malinkých částeček, které jsou velmi blízko u sebe. Proto je těžká a má pevnou strukturu. Na podzim je třeba ji zrýt a dodat jí organické látky jako například kompost. V létě je třeba pravidelně ji kypřit a uvolňovat vrchní vrstvu půdy. Tak budou mít kořeny rostlin zajištěn dostatečný přísun kyslíku. Jílovitá půda dobře drží vodu, proto není třeba tolik zalévat. Naproti tomu ve vlhkém období se zde voda drží.

Co s písčitou půdou na zahradě?

Písčitá půda se skládá z velkých částic. Rostliny v písčité půdě většinou netrpí nedostatkem kyslíku, ale někdy trpí nedostatkem vody. Proto změníme strukturu písčité půdy zapracováním dostatečného množství organického materiálu a v sušším období rostliny pravidelně zaléváme. Chcete-li, aby rostliny dobře prospívali dodávejte do půdy každé jaro hnojivo.

Co s hlinitou půdou na zahradě?

Půda písčitá smíšená s jílovitou nazývá se hlinitou a jest lepší nežli obě předešlé, každá pro sebe. V ní libuje si ovocné stromoví i zelenina.

Rašelinová půda na zahradě

Je to směs půdy se zetlelými a částečně zetlelými zbytky rostlin. Rašelinová půda je proto přirozeně bohatá na organický materiál. Je-li stav spodní vody vyšší, může být tato půda příliš vlhká, což působí jisté problémy. Stromky, keře a trvalky pak trošku přihrňte.

Půda typu humus

Trouch čili humus, též prsť - značí spíše dobrou půdu, stojí uprostřed mezi pískem a jílem a oboje zlepšuje a svou přítomností rostlinám prospívá, jako čistý humus nemá však mnoho síly, zvláště je-li kyselý, uhelnělý neb obsahuje-li tříslovinu. Tlením se rozkládá na kysličník uhličitý a ten právě účinkuje na hlínu a minerální látky tak, že je mění v rozpustné látky.

Dostatek či nedostatek vápníku v půdě

Je-li stupeň kyselosti či zásaditosti - pH vyšší než 7 je Vaše půda bohatá na vápník. Půda s nízkým obsahem vápníku je půda kyselá a její pH je nižší než 7. Kyselost určíte pomocí velmi jednoduchého testu. Například Ben pH test pro měření půdy v rozmezí 4,7 - 7,4 pH. Obsah balení je 1 lahvička pro měření pH, 1 lahvička pro sedimentaci roztoku a kádinka. Ben pH test do půdy - cca 40 použití, stojí cca 70 Kč. Vápník dodáváme na podzim do příliš kyselé půdy. Naopak půdám s vysokým obsahem vápníku dodejte kyselé hnojivo a rašelinu.

Odborníci radí

Jaké rostliny do jílovité půdy?

Jehličnany - Chamaecyparis, Cryptomeria, Larix, Pseudotsuga, Taxus, Thuja, Taxodium

Listnáče – Acer klen, mléč nebo stříbrný, Carpinus, Corylus, Crataegus, Fagus, Fraxinus excelsior, Magnolia, Salix, Populus, Quercus ne však Q. pubecsens, Tilia, Ulmus, Prunus - střemcha

Keře - Cornus alba, mas, sanguinea, Corylus, Daphne, Euonymus, Ligustrum, Lonicera, Magnolia, Philadelphus, Physocarpus, Rhamnus, Rosa canina, Sambucus, Spiraea, Syringa, Viburnum

Stálezelené keře - Euonymus, Ilex, Lonicera, Mahonia, Pyracantha,

Popínavé dřeviny - Akebia, Aristolochia, Clematis vitalba, Hedera, Parthenocisus

Z trvalek - srdcovky, kopretiny, máky, turany, hvězdnice, náprstníky, ostrožky, plamenky, rozchodníky

Jaké rostliny do písčité půdy?

Jehličnany - Abies grandis jedle, Ephedra sp. efedra, Larix decidua modřín, Picea sitchensis smrk

Listnáče – Alnus incana – olše, Robinia sp. – akát, Acer negundo – javor

Z trvalek - Acanthus spinosus – paznehtník, Dianthus deltoides – hvozdík, Paeonia – pivoňka, Sedum sp. – rozchodník, Sempervivum – netřesk, Yucca filamentosa...

Keře - Amorpha fruticosa – netvařec, Daphne arbuscula – lýkovec, Hippophae rhamnoides – rakytník

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12653 (magazinpodnikani.cz#116)


Přidat komentář