Zabezpečení vozidel - Mělník

Každý motorista by měl věnovat patřičnou péči svému vozidlu. Návštěvou autoservisu předejdeme mnoha nepříjemným situacím a hlavně získáme větší pocit bezpečí. Servisy disponující moderní technikou, která objeví i skryté závady.

Zajištění vozidla proti krádeži Mělník

Osobní automobil vlastní většina z nás. Podobně jako jiné stroje, potřebují i osobní a nákladní vozy pravidelnou údržbu. Kromě povinných kontrol uložených zákonem o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, bychom neměli s návštěvou autoservisu otálet vždy, kdy budeme mít jakékoli pochybnosti a také před delší cestou. Zvlášť teď v letním období, kdy na silnice vyjíždějí i takoví řidiči, kteří během roku nenajezdí mnoho kilometrů. Porucha vozidla na cestě k oblíbené prázdninové destinaci může zkazit celou naši dovolenou. Automobil je hodnotná věc a mnozí na něj šetřili dlouhou dobu. Proto bychom měli dbát i na jeho zajištění proti krádeži. Na výběr máme kromě mechanických zabezpečení také autoalarmy a imobilizéry.

## Autobaterie, dobíjení autobaterií, životnost autobaterií

Nezbytnou součástí každého vozidla je autobaterie. Tento akumulátor je** zdrojem elektrické energie v automobilu**. Ten nám ji dodává pouze tehdy, když je motor v klidu. V jiných případech získáváme elektrickou energii z alternátoru nebo dynama. Autobaterie se skládá z jednotlivých článků o napětí okolo 2,1 V. Její součástí je plastová nádoba, deskové elektrody, separátor a elektrolyt. Autobaterie používá olovo pro jeho schopnost dodat najednou bez poškození velké množství energie. To je zapotřebí při startování vozidla. I přesto, že v roce 2010 automobilka Porsche sestrojila lithium-iontový akumulátor, jeho širšímu využití brání vysoká cena. Autobaterie by se měla často používat. Pokud se tak neděje, dochází sulfatací k zatvrdnutí na elektrodách. Při nabíjení se uvolňuje vodík a kyslík, proto toto provádíme na dobře větraných místech a nemanipulujeme při tom ohněm ani nekouříme. Dobíjíme stejnosměrným proudem stejného napětí o velikosti jedné desetiny její kapacity.

Pokud nedojde k fyzickému poškození, baterie má** životnost 4 – 6 let**. Články nesmíme vybít pod hodnotu 1,75 V. Pokud se tak stane, baterie se poškodí a její opětovné nabití nebude již možné. Při její výměně musí být vypnutý motor a všechny elektrospotřebiče. Používejme pouze izolované nářadí, protože může snadno dojít ke zkratu. Baterii nenaklánějme, protože má tekutý obsah. Místo jejího uložení by mělo být čisté. Zde by se baterie měla důkladně upevnit. Póly a svorky očistěme. Nepoužívejme při tom však ostré nástroje, ať nedojde k poškrábání. Zapojme nekostřený a kostřený pól a připojovací svorky řádně dotáhněme.

## Alternátor, porucha alternátoru, oprava alternátoru Mělník

Alternátor je točivý elektrický stroj. Pracuje v generátorickém režimu, kde přeměňuje kinetickou energii na elektrickou ve formě střídavého proudu. Ten může být jednofázový nebo vícefázový. Alternátor využívá princip elektrické indukce, kdy je ve vodiči indukováno napětí, pokud se spolu s magnetickým polem vůči sobě pohybují. Jejich využití je široké. Setkáme se s malými alternátory u automobilů a jízdních kol, ale najdeme je ve větším provedení také ve vodních a větrných elektrárnách. V případě jejich poruchy třeba v našem vozidle vyhledejme servis Mělník. Tam nám zkontrolují rotor, stator, provedou výměnu uhlíků, regulátoru, diodového bloku, snímacího kroužku, ložisek a volnoběžné řemenice.

## Opravy startéru, kontrola statoru, výměna pouzder Mělník

Startér nám slouží k uvedení motoru do chodu. V případě automobilu se jedná o sériový komutátorový motor s elektromagneticky výsuvným pastorkem. Ten se při startování vysune a zapadne svým ozubením do setrvačníku na klikovém hřídeli. Poté se zapne elektromotor, který nám roztočí spalovací motor. Opravy startéru zahrnují kontrolu statoru, rotoru, výměnu uhlíků, ložisek, pouzder, spínací cívky a pastorku a promazání drážek pro volnoběžku a ložisek.

## Diagnostika vozidla v Mělníku

Diagnostika nám pomáhá odhalit nejrůznější** závady vozidla**. Pracovníci autoservisu Mělník mohou s přenosným diagnostickým přístrojem snímat data i přímo za jízdy. Pomocí speciálního konektoru ve vozidle se lze spojit s jednotlivými řídícími jednotkami automobilu přes počítač s příslušným programem nebo diagnostický přístroj. Takto získaná data nás informují o případných závadách, možnostech různých nastavení a záznamech z jednotlivých čidel a to i během jízdy.** Diagnostiku** dělíme na sériovou a paralelní. První druh využívá propojení speciálního přístroje testeru se zásuvkou ve vozidle. Ten nám umožňuje komunikaci s jednotlivými řídícími jednotkami automobilu. Takto můžeme číst či mazat paměti závad, získáváme hodnoty ze snímačů a akčních členů a jejich testy, mazání servisních intervalů a nastavení konfigurace vozu. Paralelní diagnostika se zabývá měřením fyzikálních veličin převedených na elektronické signály. Díky ní získáváme údaje o průběhu hoření ve válci, nastavení rozvodu motoru, ovládacím proudu vstřikovače PD a hodnotách, které nelze získat za pomocí běžné komunikace s řídící jednotkou.

## Autoalarmy - účinné zabezpečení vozidel, GSM autoalarmy, autoservis Mělník

Podobně jako jiný cenný majetek, jsou i automobily předmětem krádeží. Autoalarmy patří k jedněm z účinných** zabezpečovacích zařízení**. Nejjednodušší druhy si můžeme namontovat sami. K nejčastěji používaným z této skupiny patří alarmy poskytující pouze základní varovný systém upozorňující na narušení vozidla. Jejich montáž zabere okolo pěti minut. Díky dvouúrovňovému otřesovému a proudovému snímači poskytuje tento jednoduchý přístroj kvalitní ochranu vozidla. Můžeme si u něj nastavit citlivost otřesů. Proudový snímač aktivujeme zapojením alarmu do napětí. Ten pak na základě různých odchylek rozpozná narušení vozidla a spouští poplach. Balení obsahuje dva dálkové ovladače pro** aktivaci alarmu**. Větší ochranu poskytují jednocestné druhy. Ty bývají vybaveny ovladači s plovoucím kódem.

Základní funkce ovládání alarmu jsou obsluhovatelné jednoduchým spuštěním tlačítek. Můžeme je také doplnit o příslušenství. Jedním z nich je ultrazvukový snímač. Ten je složen ze dvou kapslí, které se montují do horních rohů nad čelním sklem vozu. Jedna pak vysílá ultrazvukové vlny a druhá je přijímá. Polohovo – otřesový snímač reaguje jak na otřesy, tak na změnu úhlu sklonu. Mikrovlnné autoalarmy jsou vhodné zejména pro kabriolety, protože nejsou tak citlivé na proudění vzduchu. Dvoucestné autoalarmy nabízejí další funkce. Na displeji se nám může zobrazovat stav dveří vozidla, aktivní funkce, napětí autobaterie a baterie ovladače a teplota. Ovladač hlasitě pípá a vibruje.** GSM alarmy** nám tyto informace posílají na náš mobilní telefon.

## Péče o automobil

Pokud se budeme správně starat o náš automobil, zvýšíme jeho bezpečnost a prodloužíme životnost.** Autoservis** bychom neměli navštěvovat jenom tehdy, když musíme podrobit naše vozidlo povinné technické prohlídce, ale vždy, kdy máme podezření na sebemenší závadu a rovněž před delší plánovanou cestou. Dnešní servisy jsou vybaveny moderní technikou a během celkové diagnostiky vozu odhalí i mnoho skrytých vad. Také zabezpečení vozidla proti krádeži je velmi důležité vzhledem ke stále narůstajícím počtům případu této trestné činnosti. Na výběr máme klasické mechanické zabezpečovací pomůcky, tak i moderní** elektronické autoalarmy**.

 

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13901 (magazinpodnikani.cz#2875)


Přidat komentář