Výškové práce - Semily a okolí

Nedomluvili jste se s uklízecí firmou, aby umyla okna ve Vaší firmě? Ono se není ani čemu divit, pokud sídlíte ve výškové budově. Nebo potřebujete opravit fasádu, natřít komín, vyčistit okap aj? Na koho se však obrátit s touto specializovanou prací?

Nejen s výše uvedeným se můžete obrátit na firmu, jež se specializuje na výškové práce v Semilech. Taková firma disponuje nejen patřičnými znalostmi a zkušenostmi, ale také potřebnou technikou. Stačí si jen vybrat vhodnou firmu, která se postará o vše, co se nachází ve výškách.

Nabídka výškových prací v Semilech

Zajímá Vás, jaký rozsah služeb můžete poptávat u firmy, která se zabývá výškovými pracemi? V podstatě se můžete na takovou firmu obrátit se vším, co se nachází nad zemí. Více o nabídce jednotlivých výškových prací, viz níže. Nejdříve Vám představíme firmu, která nabízí své profesionální služby již více než 14 let.

Kácení nebezpečně rostlých stromů Semily

Není výjimkou, že některé stromy zasahují do elektrického vedení, narušují statiku budov, příliš stíní budově aj. Mohlo by se zdát, že když strom nějakým způsobem vadí, ohrožuje bezpečí, tak ho může kdokoli a kdykoli podřezat, navrtat apod.

V prvé řadě je třeba říci, že k pokácení stromu, jako takového je zapotřebí patřičného povolení. Dokonce, i když budete Vy sami majiteli daného stromu, tak potřebujete souhlas. Neuváženým činem by totiž mohlo dojít například k pokácení chráněného stromu.

A pak se dostáváme k samotnému pokácení. Jedná-li se o vzrostlý, vysoký strom, pak by mohlo lehce dojít při neodborném pokácení k úrazu, a to dokonce až smrtelnému. Rozhodně je tedy lepší nehledět na nějakou tu korunu a objednat si specializovanou firmu. Kromě toho, ta za Vás také může kolikráte vyřídit dané povolení. A co také není zanedbatelným faktem, je to, že si nebudete muset pořizovat patřičné nářadí a techniku.

Semily instalování a nátěry reklam

Jistě jste si na Vašich cestách všimli reklamních poutačů a tabulí. Kolikrát jsou tyto tabule umístěny v takové výšce a na takovém místě, kam se jednoduše nedostanete. Je to z jednoho prostého důvodu, jedná se o reklamu. A reklama jako taková musí být vidět a zaujmout. Těžko by daná firma, výrobce zaujal potenciálního zákazníka, kdyby nebylo na reklamu dobře vidět. Již bylo řečeno, že reklamní tabule jsou často umístěny ve výškách. Z toho důvodu přichází na řadu firma specializující se na výškové práce, která se postará o bezpečnou instalaci, ale také natření reklam, reklamních tabulí.

Opravy, nátěry a bourání komínů na Semilsku

Každý materiál má svoji určitou životnost. Ne jinak je tomu například u cihel, jež se používají pro výstavbu komínů. Při poslední kontrole, revizi komínu, Vám revizní technik sdělil, že je zapotřebí komín opravit či dokonce kompletně zbourat? Jak v případě oprav, tak také nátěrů a vybourání komínů, se můžete obrátit na firmu, která se zabývá výškovými pracemi.

Rekonstrukce historických objektů, oprava poničených fasád Semily

Také se rádi procházíte městem a obdivujete historické budovy? Krása historických budov by však nebyla taková, jaká je, kdyby nebylo umných restaurátorů a také firem, které zajišťují výškové práce. Zatímco se restaurátor zaměří na detaily, opravy sošek, malby aj., firma, která se specializuje na výškové práce, si poradí s omšelou, zašpiněnou omítkou, poničenou fasádou aj.

Mytí oken a výloh v Semilech

Snad nejběžnější prací, se kterou se můžete setkat u každé firmy, jež se zabývá výškovými pracemi, je právě mytí oken a výloh. To však samozřejmě neznamená, že se jedná o jednoduchou činnost.** Mytí oken** je často poptáváno u patrových a výškových budov, kdy je zapotřebí dbát na bezpečnost. To, proč je mytí oken a výloh tolik poptávané, je více než logické. Podíváte-li se totiž kolem sebe, jistě spatříte několikapatrové budovy s okny. Není také výjimkou, že mytí oken poptávají jedinci, kterým již zdravotní stav neumožňuje, aby se mohli pustit do umývání oken. A pokud daní jedinci bydlí ve výškové budově, pak se jen málokterá profesionální hospodyně, uklízečka aj., pustí do této činnosti.

Horolezecká technika a lešení při výškových pracích

Některé firmy, jež nabízí výškové práce, využívají horolezeckou techniku, jiné zase lešení. Váháte, zda je lepší oslovit firmu, která pracuje s horolezeckou technikou, nebo takovou, která disponuje lešením?

Výškové práce za pomoci horolezecké techniky

Vezmeme-li si náklady, pak Vás zcela jednoznačně vyjde levněji firma, která používá horolezecké techniky. Lešení je totiž potřeba přivést větším vozem, sestavit, zabezpečit a po skončení práce zase odmontovat a odvézt. Dále pořízení lešení je pro firmu mnohem nákladnější položkou, než horolezecká technika. A Vy jako koncový zákazník zaplatíte firmě část nákupu za pořízené lešení, a také zaplatíte za čas a práci, kterou pracovníci stráví na postavení a následném složení lešení.

Toto vše u horolezecké techniky odpadá a Vy tudíž ušetříte nemalé peníze, které můžete investovat někam jinam.

Zednické, klempířské, natěračské práce Semily

Objednáte-li si firmu, která se zabývá výškovými pracemi, pak je třeba říci, že se nejedná „jen“ o jedince, kteří se nebojí výšek a prošli patřičným školením. Takoví jedinci jsou totiž do určité míry i zedníky, klempíři, natěrači, pokrývači aj. Sami se o tom nyní můžete přesvědčit.

Budete-li poptávat například opravu fasád, dilatačních spár, či opravu, bourání komínu, pak se jedná také o zednické práce. Budete-li potřebovat namontovat hromosvod, vyměnit parapety, vyčistit okapy, pak se jedná také o klempířské práce. A budete-li například natřít střechu, okapy, okapové svody, fasádu, omítku, pak se jedná také o natěračské práce.

Jaké jsou normy pro výškové práce

Výše jsme se zmínili, že pracovníci, kteří vykonávají výškové práce, musí disponovat platným osvědčením, a to o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách. Způsobilost k provádění prací ve výškách řeší vyhláška NV 362/2005 a směrnice 2001/45/ES. Vedle platného osvědčení bývají pracovníci firem, jež se specializují na výškové práce, pravidelně školeni. Bezpečnost je totiž na prvním místě. Stačí špatné zajištění, nedostatečně uvázané lano, špatně sestavené lešení aj., a neštěstí na sebe pak nemusí dlouho čekat.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že rozsah činností, kterými se zabývají firmy specializující se na výškové práce, je více než bohatý. Ať už budete potřebovat jakoukoli z výškových prací a budete-li spokojeni s Vámi vybranou firmou, můžete se na ni opakovaně obracet.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13607 (magazinpodnikani.cz#2087)


Přidat komentář