Účetnictví on-line

Zjišťujete, že je vedení účetnictví nad Vaše síly? Nerozumíte způsobu vedení daňové evidence? Tyto starosti přenechte odborníkům. A dokonce nemusíte ani vůbec nikam chodit. Existuje totiž účetnictví on-line.

Problematiku účetnictví upravuje zejména zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů a účetní standardy. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou problematiku, jež vyžaduje podrobné znalosti účetních předpisů, bude jistější přenechat tuto práci odborníkům a najmout si na vedení účetnictví externí firmu** . Účetní firma** se v zákonných normách a standardech orientuje, má značnou praxi a případné problémy je schopna řešit rychle a efektivně. Dnešní nabídka služeb vedení účetnictví dosahuje velmi vysokého komfortu. Existuji totiž společnosti, které Vám dokáží vést účetnictví na dálku, a to dokonce téměř v reálném čase, takzvaně on-line. ** ** Taková účetní společnost se ve veškerých zákonných normách a standardech orientuje, má značnou praxi a případné problémy řeší rychle a efektivně. A navíc, vy nemusíte nikam chodit. Podívejme se, jaké služby a výhody přináší vedení účetnictví on-line.

Účetnictví on-line, odborné účetní firmy

Můžete bydlet kdekoliv v České republice nebo v zahraničí, nemusíte nikam cestovat, chodit a přesto máte spolehlivou účetní firmu neustále na dosah. Jak je to možné? Naším dnešním tipem je využití služby online účetnictví. Jedná se o projekt, který spojuje odborné služby zkušené účetní firmy s pohodlím přístupu z libovolného místa. Veškerá potřebná technologie s nainstalovaným účetním softwarem je umístěna na serveru společnosti, k němuž máte přístup kdykoliv potřebujete. Společnosti Vám v oblasti účetnictví nabízí následující služby:

 • řádné vedení kompletní účetní agendy - z Vámi vystavených dokladů, bankovních výpisů, dokladů přijatých od Vašich obchodních partnerů
  v elektronické či papírové formě, paragonů atd.
 • vedení účetnictví a daňové evidence
 • účetní a poradenské služby on-line - na celém území České republiky a také zahraničním zákazníkům, kteří mají v ČR účetní a daňové povinnosti
 • zpracování mezd pro malé i velké organizace
 • garance správného vedení Vaší účetní agendy - veškeré účetní služby jsou pojištěny
 • velmi rychlé zprovoznění online účetnictví
 • možnost kdykoli měnit počet oprávněných uživatelů dle potřeb Vaší firmy
 • možnost propojení se stávajícím skladovým či prodejním systémem
 • zabezpečení dat - pravidelná záloha a úschova účetních dat
 • konzultační služby - daňové, účetní a ekonomické  poradenství

Kdo je povinen vést účetnictví?

Právnické osoby se sídlem na území České republiky ode dne svého vzniku až do dne svého zániku.** Zahraniční osoby,** pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů. Fyzické osoby - podnikatelé, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku a výše jejich příjmů či výnosů (snížené o DPH) dosáhne nebo přesáhne za dvě po sobě jdoucí účetní období v průměru částku 120 miliónů korun. A nebo, nebo pokud provozují živnost průmyslovým způsobem dle § 7 živnostenského zákona. Fyzické osoby-podnikatelé, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 miliónů korun. Počítá se od prvního dne kalendářního roku – pokud je stanovený limit za uplynulý kalendářní rok splněn. Jestliže jeden z členů uzavřeného sdružení je** účetní jednotkou**, potom se stávají účetní jednotkou i všichni ostatní členové. Všichni účastníci sdružení se posuzují individuálně. Fyzická osoba na základě svého rozhodnutí, a to ihned po zahájení své činnosti nebo od prvního ledna následujícího roku. Měnit způsob prokazování příjmu a výdajů, tzn. přecházet z daňové evidence na účetnictví v průběhu roku, není možné.

Jak probíhá účetnictví on-line?

Jediné, co k vedení účetnictví on-line potřebujete, je připojení k internetu a uzavření smlouvy s externí účetní firmou. Od té chvíle již nebudete mít s vlastním účetnictvím žádné starosti. Vše bude řádně zaúčtováno, kdykoli obdržíte odbornou radu či pomoc a vždy a všude budete mít přehled o ekonomice Vaší firmy, ať už se nacházíte kdekoliv na světě. Během práce plně využíváte Vašich lokálních prostředků jako například tisk na tiskárně, odesílání vystavených dokladů e-mailem nebo využíváte výhody elektronického bankovnictví. Během vedení účetnictví vzdáleným způsobem můžete v účetním programu vystavovat faktury nebo pokladní doklady. Skladovou agendu můžete vést sami nebo ji můžete nechat vést externí účetní firmou on-line na základě dodavatelských faktur a dodacích listů. Vámi zanesené fakturační a skladové položky jsou následně kontrolovány a dle příslušných předpisů správně zaúčtovány.

Účetnictví on-line a vedení zaměstnanců

Účetnictví on-line je možné vést i v případě, že máte zaměstnance. V takovém případě postačí zaslat jednou měsíčně e-mail s výpisem odpracované doby, případně dovolených, nemoci a pod. Od on-line účetní firmy pak dostáváte pro svoje zaměstnance v pravidelných intervalech a včas elektronickou cestou podklady pro vyplácení mezd a odvodů, vyplněná přiznání k DPH a další domluvené výstupy, o které požádáte.

Výhody vedení účetnictví on-line

Vedení účetnictví po internetu je výhodné především proto, že se stanete nezávislí na místě svého momentálního pobytu. Nemusíte navštěvovat účetní firmu a svůj uspořený čas tak můžete plně věnovat svému podnikání:

 • stačí běžné připojení k internetu bez dalších nákladů na technické vybavení

 • on-line přístup k veškerým firemním účetním podkladům a datům z celého světa

 • aktuálnost účetních dat - veškerá účetní data jsou vždy zcela aktuální
 • zaúčtování on-line, prakticky v reálném čase
 • žádné vstupní investice -  pro používání on-line účetních služeb nemusíte kupovat žádný účetní program, server ani budovat vlastní firemní síť a zřizovat vzdálené připojení do ní.
 • libovolné množství poboček - do účetního on-line systému může být připojeno libovolné množství poboček, umístěných například v různých městech.
 • úspora financí - využíváte pouze služby, které potřebujete

Proč nechat vést účetnictví smluvní firmou

Vaše vlastní podnikání vyžaduje plné soustředění. Veškeré starosti o Vaše účetnictví a daně proto svěřte** externí smluvní účetní firmě**. Ta za Vás povede účetnictví, mzdovou nebo daňovou agendu. To Vám přinese řadu následujících** výhod**:

 • Snížení nákladů - vyberete si pouze takové služby, které potřebujete. Nemusíte investovat do počítačového a programového vybavení pro vedení účetnictví.
 • Snížení rizika - pokud by nastala v účetnictví, které vede smluvní účetní firma, chyba a Vy obdržíte pokutu nebo penále, nic neplatíte. Proti takovým rizikům je Vaše smluvní účetní firma pojištěna.
 • Kvalita účetních služeb - díky specializaci je účetní firma schopna dosáhnout ** vyšší** kvality, má potřebnou odbornou úroveň. Vy nemusíte sledovat neustálé změny v právních předpisech.
 • Správnost Vašich dokladů - dohled nad doklady, např. nad evidenčními čísly na fakturách od živnostníků apod.
 • Účetní termíny - účetní servis Vám dokáže připomenout blížící se** termíny splatnosti** daní, zálohy pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení apod.

Jak si zajistit účetnictví on-line?

Jak jednoduchý a výhodný je celý systém on-line účetnictví, tak jednoduché je začít. Od Vašeho prvního telefonátu do zprovoznění programu na Vašich počítačích neuběhne více než několik dnů. Ať už jste kdekoliv, stačí postupovat podle následujících kroků:

 • kontaktujte společnost, která on-line účetnictví nabízí
 • před počátkem spolupráce s on-line účetní firmou Vás navštíví zástupce účetní firmy. Na základě Vašich** potřeb**, rozsahu zpracovávané agendy, počtu u Vás připojených uživatelů a dalších faktorech Vám předloží cenovou nabídku.
 • po odsouhlasení ceny a smluvních podmínek Vás navštíví účetní expert. Zároveň s podepsáním smlouvy budou na serveru on-line účetní firmy pro Vás nastavena přístupová práva a bude zprovozněn běh účetní aplikace na Vašem počítači či počítačové síti. Během návštěvy u Vás také proběhne školení uživatelů v těch částech agendy, ve kterých budou zadávat data.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13166 (magazinpodnikani.cz#1109)


Přidat komentář