Účetnictví, daně, mzdy - Týn nad Vltavou

Finance a účetnictví jsou jedním ze stěžejních pilířů každé firmy. Ten, kdo vstupuje do podnikatelského světa, tak činí z důvodu naplnění svých potřeb a přání. Správně a v termínech zpracované účetnictví je cestou k vytyčenému cíli.

Úspěch podnikatelského záměru závisí jednak na vstupní myšlence, nápadu, ale také na manažerském řízení, vedení, a finančním a manažerském účetnictví. Jsou podnikatelé, ať už se rozhodnou pro firmu o jednom člověku, či desítkách zaměstnanců, co nejen řídí firmu, ale také se sami aktivně zapojují do vedení účetnictví, případně i mezd. Nelze však sedět na dvou židlích stejnou měrou a váhou.

Profesionálně vedené účetnictví Týn nad Vltavou

Konkurenční tlak prakticky ve všech oborech sílí, a tak ostatní firmy čekají jen na vhodnou příležitost, kdy jiný podnik učiní chybu, opomenutí. Je zcela pochopitelné, jste-li majitelé firmy, že chcete mít neustálý přehled o toku Vašich financí, jak si Vaše firma stojí. Spolehlivě informovaní však můžete být i v případě, že se budete věnovat čistě „jen“ řízení a vedení firmy, zatímco oblast účetnictví, daňové evidence přenecháte externí firmě, která se specializuje na vedení účetnictví. Díky bohatým teoretickým znalostem a praktickým zkušenostem si můžete být u profesionální účetní firmy Týn nad Vltavou jisti, že nebude nic opomenuto, zanedbáno. Ve spolupráci s Vámi vybranou firmou, která Vám bude spravovat účetnictví, případně i mzdy, můžete být Vy i o krok vpřed před konkurencí.

Účetnictví, daně, mzdy - Týn nad Vltavou

Zaměříme-li se na Týn nad Vltavou, pak Vám můžeme dát tip na firmu E-assist, s.r.o., která se zabývá vedením účetnictví a daňové evidence. Nejen kompletní účetní oblast však můžete svěřit námi doporučené firmě. Budete-li chtít, můžete se také na firmu s důvěrou obrátit ve věci zpracování mezd, ale také zpracování finanční analýzy. V neposlední řadě firma poskytuje účetní a ekonomické poradenství, viz http://www.e-assist.cz/. Více informací můžete získat telefonicky na čísle +420 606 248 825. Dotazy, dohodnutí si nezávazné konzultační schůzky je možné také směřovat na e-mail: janalovapavla@seznam.cz. Nenechte spát Vaše finance, a využijte možností, které můžete k Vašemu prospěchu zúročit.

Finanční analýza firmy

Již nějaký ten pátek podnikáte? Účetnictví firmy si zpracováváte sami, či zaměstnáváte interního pracovníka, případně máte vnitropodnikové účetní oddělení? Je možné, že patříte k těm šťastnějším, jež našli znalé a pečlivé pracovníky, kteří se orientují ve světě financí. Účetní data tak máte včas na stole, stejně tak zpracované výkazy, uzávěrky, kdy i kontrola z finančního úřadu nedopadla zle. Jenže účetnictví není čistě jen o datech, cifrách, které si uložíte v počítači, založíte do šanonu k archivaci. Na základě účetních dat se rozhodujete, kam dál budete podnik směřovat. Rozhodujete se pro novou podnikatelskou strategii, či pro její úpravu. Právě fungující a živá podnikatelská strategie je velmi důležitá pro budoucí rozvoj a úspěch firmy. Abyste mohli korektně rozhodnout, jak a kam podnik posunout, je dobré znát tzv. finanční zdraví podniku. K tomu se dopracujete díky zpracované finanční analýze. Aby byla finanční analýza směrodatná, je ideální do ní zahrnout delší období Vašeho hospodaření. Stačí sice i jedno účetní období, případně čtvrtletí, vhodnější je však vzít v potaz několik období za sebou.

Zpracování finanční analýzy firmy Týn nad Vltavou

Podrobnou finanční analýzu Vám nejspíš nezpracuje tzv. řadový účetní, zaměstnáváte-li takového člověka ve firmě. Ohledně vypracování finanční analýzy se rozhodně vyplatí obrátit se na zkušeného profesionála, například některou z účetních externích firem. O správně vypracovanou finanční analýzu se můžete plně opřít, kdy pak nemusíte tzv. střílet od boku kvůli nákupu, či prodeji množství akcií, ale také při rozhodnutí o poskytnutí úvěru aj. Domluvíte-li si s externí firmou na zpracování finanční analýzy, bude od Vás „pouze“ požadovat rozvahu, a dále výkaz zisku a ztráty.Nemusíte mít žádné obavy, že by snad vybraná firma Vaše interní data zneužila, podstoupila další, například Vaší konkurenční firmě atd. U profesionální firmy se můžete spolehnout na naprostou mlčenlivost. Zvažte tedy zpracování finanční analýzy, kdy na základě ní budete mít v ruce skutečné informace o Vašem podniku, budete znát případné riziko Vaší firmy, a budete mít možnost se lépe rozhodnout.

Vedení účetnictví, vedení daňové evidence Týn nad Vltavou

Službu spočívající v kompletním vedení účetnictví, nebo vedení daňové evidence, můžete u Vámi zvolené firmy poptávat, ať jste na úplném začátku Vašeho podnikání, nebo jste již zavedení na trhu. V obou případech můžete ocenit nemalé výhody, které spočívají v externím vedení účetnictví, daňové evidence. Forma vedení účetnictví, daňové evidence může probíhat zcela externě, kdy si firma od Vás vyzvedne veškeré potřebné doklady, a ty pak zpracuje u sebe v účetní kanceláři. Setkáte se však také s možností zpracování účetnictví přímo u klienta. A poslední možností je tzv. supervize, dohled nad účetním oddělením. Bude záležet na Vás, které variantě dáte přednost. Ve všech případech však bude výsledek stejný, a to správně a včas zpracované účetnictví v souladu s platnou legislativou.

Týn nad Vltavou rekonstrukce účetnictví

Patříte-li k firmám, které již podnikají, ať už rok, dva, či deset let, pak je mnohdy na místě přistoupit k tzv. rekonstrukci účetnictví. K rekonstrukci účetnictví se především přistupuje v případě, že se při kontrole ze strany finančního úřadu přijde na špatně vedené účetnictví, které se může táhnout již od samého počátku existence firmy. Na vině může být neznalost účetní, opomenutí, či nedbalost. Rekonstrukce účetnictví je vlastně takovým ozdravěním účetní agendy, a je poměrně náročnou činností. Rekonstrukci účetnictví se nevyhnou ani firmy, kterým z jakéhokoli důvodu „spadlo“ účetnictví, a shodou okolností nebyla ani záloha. V případě, že nechcete riskovat případné objevení nesprávně vedeného účetnictví, na které by přišel finanční úřad, pak není od věci si pozvat profesionální firmu, a dohodnout se s ní na vhodném postupu. Nesprávně vedené účetnictví se totiž nepromítne jen do podoby zápisu, ale často také pokuty a vyměřeného penále.

Zpracování mezd Týn nad Vltavou

Již výše jsme zmínili, že u firmy, která se zabývá externím vedením účetnictví, daňové evidence, můžete také poptávat zpracování mezd. Také mzdová agenda je poměrně rozsáhlou a složitou oblastí, vyžadující nemalé teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Mzdová oblast úzce souvisí, a kolikráte se i prolíná s účetnictvím. Firmy, které si nechávají vést účetnictví, si zvolí i externí zpracování mezd, čímž jim odpadne značný objem starostí. Krom toho díky externímu vedení účetnictví, mezd, můžete snížit Vaše náklady, ať už na mzdy, nebo také na výpočetní techniku a příslušný program, včetně jeho aktualizace aj.

Zastupování při jednáních s úřady Týn nad Vltavou

Výše jsme se také dotkli kontrol ze stran příslušných úřadů, které neminou žádnou firmu. V oblasti** účetnictví a mezd** se pak především jedná o zmiňovaný finanční úřad, dále zdravotní pojišťovny, správu sociálního zabezpečení, úřad práce. K jednotlivým úřadům máte, jako podnikatelé své závazky a povinnosti, ať už ve formě výkazů, statistik aj. Vedle kontrol, kde je vyžadována Vaše přítomnost, je nutné také s úřady komunikovat, spolupracovat s nimi, v případě jejich potřeby. I zde se můžete domluvit na základě Vámi vystavené plné moci, že Vás bude vybraná firma zastupovat, čímž si budete moci navýšit Váš časový prostor pro věnování se firmě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14182 (magazinpodnikani.cz#3159)


Přidat komentář