Účetnictví a daně - Praha 9

Zákon o účetnictví, živnostenský zákon, zákon o daních z příjmů, daňový řád – tak veškerou tuto právní normu, a ne jen ji, je potřeba mít pročtenou, nastudovanou a umět získané poznatky aplikovat do praxe.

Děsí Vás, že nebudete schopni pojmout danou legislativu? A další „špatná“ zpráva, dá-li se to tak říci, spočívá v tom, že veškerá legislativa se průběžně novelizuje. Bude tedy zapotřebí, abyste určité pasáže z příslušných paragrafů vypustili z hlavy, jiné naopak podchytili apod. Zvládnout toto, ovšem nejen to, také je zapotřebí včas odevzdávat vyplněné výkazy, statistiky, a to v souladu s aktuálními českými právními normami.

Ovšem, to jsme jen skutečně pouze nahlédli pod pokličku účetnictví. Pokud nechcete, sami ani nahlížet nemusíte, natož vařit a správně přidávat ingredience.

Služby účetního specialisty Praha 9

Daně - Klatovy

Řešení, které se Vám nabízí, je oslovení některého z** účetních specialistů**, který nabízí své profesionální služby. S ním si nebudete muset vůbec dělat starosti, zda je Vaše účetnictví vedené správně, včas. S** externím účetním specialistou Praha 9** budete „jen“ hodnotit výsledek uvařeného pokrmu, a za něj pak poskytnete předem domluvenou odměnu.

Navíc s účetním specialistou ušetříte Váš drahocenný čas, kdy se budete moci věnovat v plné míře podnikatelské strategii, stanovování dílčích cílů i plánů a cest, jak se k cílům dostat. A ještě jedna dobrá, nezanedbatelná zpráva, s účetním specialistou ušetříte nemalé finanční prostředky. Ano, je tomu skutečně tak. Samozřejmě, že Vám účetní specialista nebude zpracovávat účetnictví bez nároku na odměnu. Sami se níže můžete přesvědčit, jaké všechny náklady jsou spojené s interním zaměstnancem a externím účetním specialistou.

Účetnictví, daňová evidence Praha 9

Správně a úspěšně rozjet podnikání, a to ještě v souladu s aktuálními právními normami, není vůbec snadnou záležitostí. Ovšem ani tím ještě nemáte tzv. vyhráno. Chcete-li mít úspěšnou firmu, se ziskem, pak je zapotřebí také správně nastavit podnikovou strategii a průběžně ji doplňovat a uzpůsobovat podle toho, jak se firmě daří. Ovšem k tomu, abyste vůbec mohli se strategií a jejími změnami začít, potřebujete včasná a správná data. A ty Vám může poskytnout účetní specialista.

Rádi byste oslovili některého z účetních specialistů, ale váháte, který z dostupných, které jste našli na internetu, by byl ten nejvhodnější?


Náklady na interního zaměstnance a účetního specialistu

Internímu zaměstnanci náleží pravidelná měsíční mzda. Se mzdou, respektive zaměstnáním jedince do pracovněprávního poměru, pro Vás vyplývají další povinnosti. Jednou z nich je pravidelné měsíční zasílání zákonných pojistných odvodů (na zdravotní a sociální), zajištění každoročního zákonného školení (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, referentské zkoušky), zajištění školení pro zvyšování a prohlubování kvalifikace (veškerá školení související s profesí účetní). Kromě tohoto ještě interní zaměstnanec musí někde sedět, tj. v kanceláři. V prázdné kanceláři by však nic nepořídil, tak je ještě zapotřebí dovybavit nábytkem, kancelářskou židlí, ale také technikou a účetním programem (současně placení pravidelných licencí). A pak tu máme ještě takové „drobnosti“, jako je spotřeba kancelářských potřeb (papíry, spony, tonery do tiskárny, pořadače, tužky, lepky), odborná literatura, spotřeba energie a vody. A kdybychom šli skutečně do detailů, tak ještě rozpočtení mzdy a spotřeby čisticího prostředku na úklid této kanceláře, rozpočtení nájmu pro tu tuto kancelář aj. Určitě byste i Vy sami ještě na něco přišli.

Sami vidíte, že výčet více než bohatý. Určitě by bylo ještě zajímavé, kdybyste výše uvedené „hodili“ na papír a převedli na čísla. Nejspíš byste byli překvapeni výší. A právě to, co Vám vyjde, činí rozdíl, který můžete každý měsíc ušetřit v případě, že využijete služeb externího účetního specialisty.

Účetnímu specialistovi bude náležet pouze a jen odměna, na které jste se domluvili v uzavřené smlouvě.

Proč oslovit externího účetního Praha 9

A ještě taková maličkost. Vámi vybranému účetnímu specialistovi budete platit za jeho skutečně odvedenou práci. Je de facto jedno, zda mu bude určitá práce trvat hodinu, dvě, den, dva. Vy jste se dohodli, dle ceníku účetního specialisty, či individuálně, na určité ceně.

Ovšem interního zaměstnance platíte tzv. od hodiny. Tj., i v době, kdy není plně vytížen, Vás stojí peníze. A to ještě není nikde psáno, že třeba za stanovenou dobu, svoji práci odvede. A když se tak stane, jak ho postihnete? Dáte mu výtku, snížíte mzdu? Ovšem příslušný úřad nebude vůbec zajímat, že Váš interní účetní nestihl svůj termín. Takový úřad bude po Vás vyžadovat potřebný výkaz, statistiku. A nedostane-li potřebné včas, můžete i počítat s uložením pokut.

U externího účetního specialisty však taková situace nenastane.

Onemocnění Vašeho interního účetního specialistyVedení účetnictví Klatovy

I když se můžeme stravovat sebelépe, mít stravu plnou vitamínů, tak dříve nebo později každého z nás „navštíví“ nějaká ta nemoc. A jak se říká „odříkaného nejvíc“, a ještě dle Murphyho zákonů, můžete počítat s tím, že pokud zaměstnáváte pouze jednoho zaměstnance, který Vám spravuje účetnictví, tak Vám onemocní. A jeho nemoc nemusí trvat dva, tři dny. Co budete dělat, když bude muset zůstat doma mnohem delší dobu, která rozhodně překročí určité termíny, ve kterých je zapotřebí odevzdat příslušné výkazy, statistiky, či dokonce daňové přiznání?

Vypíšete nahonem výběrové řízení, za účelem najití náhrady? Ovšem, to bude rozhodně nějakou dobu trvat, minimálně měsíc, dva, ale i tři, pokud by byl Vámi vybraný jedinec ještě v pracovním poměru jinde. Musíte však počítat i s tím, že se Vám nepodaří při prvním výběrovém řízení najít vhodného účetního, který by byl natolik znalý, aby dokázal samostatně vést Vaše** účetnictví**. Tzv. řadových účetních je na pracovním trhu rozhodně více, než těch samostatných, kterým stačí jen ukázat, co a jak a vůbec je nemusíte kontrolovat.

Mnohem efektivnější a rychlejší řešení spočívá v oslovení některého z externích účetních specialistů.

Praha 9 odborné účetní poradenství

Vždy se dostanete, dříve nebo později, do situace, ve které jste nikdy nebyli. Jednou takovou situací, dáli se to tak říci, je otevření dveří do podnikatelského světa.

Mzdové účetnictvíPříslušných právních norem, které řeší účetnictví a daňovou evidenci, je velký počet. K legislativě ještě přidejte pár odborných knih a můžete se pustit do nastudování veškerých potřebných informací, které budete potřebovat pro rozjezd podnikání. Rozhodně se však nemusíte utápět ve spleti paragrafů a ustanovení. Využijte jednu ze služeb externího účetního specialisty, a to odborné poradenství při rozjezdu podnikání.

Jaké dílčí činnosti můžete očekávat od účetního specialisty, v souvislosti s rozjezdem podnikání? Specialista Vám pomůže při výběru té pro Vás nejvhodnější formy podnikání. Také Vám pomůže, či dokonce vyřídí, na základě plné moci, nezbytné formality na živnostenském úřadu, finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách. Poradí Vám, jak nejlépe jednat s úřady. Prozradí Vám, jaké veškeré požadavky na Vás bude klást příslušná legislativa. Také Vám vypracuje Váš vlastní firemní daňový kalendář, abyste neprošvihli žádný důležitý termín. A pak samozřejmě můžete od účetního experta očekávat rozličné účetní i daňové poradenství, a to při Vašem začátku podnikání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13466 (magazinpodnikani.cz#1809)


Přidat komentář