Účetnictví a daně - Liberec

Mít v pořádku svoje účetnictví, to je základ úspěšného podnikání. A protože ekonomická oblast není zrovna jednoduchá, je mnohem jistější obrátit se na odborníky, kteří spolehlivě povedou Vaše účetnictví nebo daňovou a mzdovou agendu.

Účetnictví a daně - Liberec

Bude záležet čistě na Vás, zda využijete jen jedné z dílčích služeb, nebo doslova zahodíte veškeré starosti spojené s účetnictvím, daněmi, mzdami za hlavu, a volný čas věnujete samotnému podnikání, ve kterém jste zase Vy profesionály.

Budete-li si chtít domluvit konzultační schůzku za účelem dohodnutí si podmínek, způsobu předávání podkladů, pak tak můžete učinit telefonicky, nebo emailem.

Oblast účetnictví je poměrně komplikovaná záležitost nejen ze své podstaty, ale neustále jsou přijímány nové zákony či jejich úpravy. Běžný podnikatel se o nich mnohdy ani nedozví a svoje účetnictví pak vede nesprávně. I když nejde o úmysl, v tomto případě zákon hovoří zcela jasně - neznalost zákona neomlouvá. Do problémové situace se tak může snadno dostat i velká firma, kde jsou případné finanční postihy poměrně vysoké. Vedení mzdové a personální agendy vyžaduje zkrátka znalost a dokonalý přehled v oboru. Jedná se o celou škálu činností, kdy je třeba evidenci a agendu vést správným způsobem, podle posledních platných zákonů, to znamená bezchybně. Pokud jste tedy podnikatelem a potřebujete v účetní oblasti pomoci, nejjednodušším řešením je obrátit se na odborníky. Nemusíte však přijímat vlastní účetní. Vedení účetnictví, daňové evidence nebo vedení mzdové agendy Vám dokáže profesionální firma nabídnout formou externí spolupráce.

Externí vedení účetnictví Liberec

Využití služeb vedení externího účetnictví přináší pro podnikatele i firmy řadu výhod. Jde o to, že není třeba zaměstnávat vlastní účetní, který mnohdy nebývá ve firmě ani naplno využitý. Veškeré účetní záležitosti vyřizuje smluvní účetní společnost a to se zárukou správně odvedené práce. Výhodou je i úspora financí, platíte pouze za služby, které používáte. Veškeré doklady máte neustále k dispozici a nemůže se tedy stát, že přesně v okamžiku, kdy svoji účetní nejvíc potřebujete, stojí na  úřadu s vypnutým telefonem. Externí účetní společnost Vám tedy dokáže nabídnout služby vedení účetnictví, daňové evidence nebo mzdové agendy na profesionální úrovni, kdykoli a se zárukou. Doklady doručené jsou zpracovány a uchovávány v kanceláři externí firmy a klienti pak pravidelně nebo podle potřeby dostávají zpracované výstupy, které informují o stavu jejich podniku.

Jaké služby nabízí externí účetní společnost Liberec?

Služby externí účetní společnosti lze označit jako komplexní a proto můžeme s jistotou tvrdit, že externí účetní společnost dokáže kmenové zaměstnance nahradit, a vysokou odbornou úrovní poskytovaných služeb, jej i předčit. Podívejme se na hlavní nabízené služby z oblastí účetnictví, daňová evidence a vedení mzdové agendy.

Vedení účetnictví a daňové evidence v Liberci

V tomto oboru Vám externí účetní společnosti zajistí kompletní vedení účetnictví a daňové evidence, do které patří například svoz dokladů, vedení evidence majetku, zpracování podkladů pro veškeré daňová přiznání, zpracování účetní uzávěrky měsíčně, kvartálně nebo ročně, vyhotovení účetních či statistických výkazů a sestav. Na přání je možné vyhotovit také mimořádnou účetní uzávěrku nebo kontrolu účetnictví. Další službou je správa a evidence platebního styku a saldokonta. Samozřejmostí je dokonalá archivace dokladů, ke kterým máte kdykoliv přístup.

Vedení mzdové agendy v Liberci

Společnost, která nabízí externí zpracování mzdové a personální agendy dokáže plně** nahradit** mzdové oddělení Vaší firmy. Její služby zahrnují činnosti jako vedení zápočtových listů nebo vyplnění nástupních či výstupních dokumentů zaměstnance, evidence zaměstnanců, mzdové listy, výplatní pásky a listiny, výpočet mezd nebo podklady pro odvod pojištění, daní a poplatků. S tím souvisí také zajištění příkazů k úhradě, správa statistických výkazů, měsíční rekapitulace či roční zúčtování nebo zastupování při kontrolách pojištění.

Daňové poradenství na Liberecku

Kvalifikovaná externí společnost, která nabízí zpracování mzdové a personální agentury, Vám může nabídnout také služby daňového poradenství. Takováto** komplexní služba** je pro Vaši firmu velmi výhodná. Firma Vaše účetnictví zná, nemusí se s ním tedy seznamovat. Daňové poradenství externí společnosti je pak pro Vás vysoce efektivní. Činnost v oblasti daňového poradenství v externí formě může obsahovat zpracování a podání daňových přiznání,** zastoupení** při jednání se správcem daně nebo při daňových kontrolách nebo příprava písemností v daňovém řízení (registrace klientů, žádosti, odvolání a ostatní dokumenty).** Využití služeb** daňového poradce pak přináší další výhodu - odklad daňového přiznání.

Účetní poradenství na Liberecku

Externí účetní společnost Vám může nabídnout** ** svoje služby také v případě** odborného poradenství.** V tomto případě nejde jÚčetní poradenstvíen o zpracování účetních dokladů. J** ** edná se o důležitou informaci - zhodnocení Vašeho dosavadního stavu podnikání**. Účetní specialista** Vám v tomto případě může poradit s tím, kde vidí problém. Můžete mít například špatně nastavené některé parametry účetnictví. Nabídne Vám ** dohled** nad dodržováním termínů odevzdání daných dokumentů nebo Vás upozorní na změny v zákonech. Celkově služba nabízí kontrolu Vašeho účetnictví a ohlídání veškerých činností, které k Vašemu typu podnikání potřebujete vykonávat.

Proč je externí vedení účetnictví levnější?

Externí vedení účetnictví je výhodnější, jistější, levnější a kvalitnější než vedení účetnictví kmenovými zaměstnanci. Jak je to možné? Kmenový zaměstnanec pobírá stálou mzdu, bez ohledu na to, jaký rozsah prací právě vykonává. To znamená, že nemusí být vždy 100% využit jeho potenciál. Dalším důvodem je fakt, že za svého zaměstnance platíte řadu odvodů. To u externí účetní firmy neplatí. Externí firma zpracuje stejnou agendu minimálně o třetinu levněji, neboť v tomto případě neplatíte za odvody na sociální a zdravotní pojištění**. Ušetříte** také za školení svých zaměstnanců. Externí firma svým zaměstnancům pravidelně zajišťuje průběžná školení ve všech ekonomických oblastech správy mezd, účetnictví a daňové oblasti. Nemusíte také řešit situaci, kdy si kmenový zaměstnanec vybírá dovolenou nebo případ, kdy účetní onemocní. Externí účetní firma je Vám vždy k dispozici.

Proč je externí vedení účetnictví výhodné?

Veškeré výhody externZáruka na správné zpracování účetní, mzdové agendyího zpracování účetnictví, daňové evidence nebo vedení mzdové agendy, využívá v dnešní době stále více firem.  Externí způsob vedení účetnictví totiž přináší ušetřené náklady a zaručenou** vysokou odbornost** vedení agendy. Pracovníci ** ** externí společnosti  jsou totiž vždy odborně vyškolení.** Nemusíte** se tedy starat o pravidelné proškolování vlastních zaměstnanců ani za ně platit. Pracovníci ** ** externí společnosti Vás budou** zastupovat před úřady**, tím ušetříte spoustu času. A podstatné je, že externí účetní společnost na sebe přebírá veškerá** rizika,** spojená s touto činností.** **

Záruka na správné zpracování účetní, mzdové agendy Liberec

Účetní externí firma za svoji práci ručí. Podle zákona smíte pověřit vedením účetnictví jinou osobu (například i poradce), avšak nezbavujete se tak povinnosti samotné účetnictví vést. Proto s Vámi externí účetní firma uzavře před zahájením poskytování služeb písemnou smlouvu, ve které se zavazuje ručit za způsobenou škodu. Pro tyto účely je externí účetní firma dobře pojištěna. Jinými slovy, využívání služeb externí účetní společnosti Vám** zaručuje** správné vedení veškerých dokladů. Pokud by i přesto nastal problém a byla Vám vyměřena pokuta, případně způsobené škody jsou hrazeny z pojistky účetní společnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13228 (magazinpodnikani.cz#1251)


Přidat komentář