Účetnictví a daně - Brno-venkov

Na trhu najdete externí účetní firmy, které kromě samotného kompletního vedení daňové evidence a účetnictví, nabízí i odborné poradenství, tzv. pomocnou ruku. A možnost využít odborného poradenství je velká výhoda.

Budete-li mít jakékoli otázky týkající se podnikání, daňové evidence aj., budete se moci obrátit s Vašimi dotazy na Vašeho účetního specialistu. Díky** odbornému poradenství Brno-venkov** se také zvýší Vaše kvalifikace na trhu práce. Budete v obraze, budete znát to, co ani v odborné literatuře nenajdete. Účetní specialista Vám totiž díky své několikaleté praxi, může poskytnout rozličné nápomocné rady a informace, které tzv. přinese život, v tomto případě podnikatelský život.

Účetní a daňový specialista Brno-venkov

Podnikatelé a firmy, kteří poptávají komplexní vedení firemního účetnictví a svoji firmu provozují v Brně-venkov a okolí, se mohou obrátit na paní Ing. Lenku Cucovou, která nabízí veškeré účetní, daňové a mzdové služby. Paní Ing. Lenku Cucovou doporučujeme, jelikož se může pochlubit dlouholetou praxí v oboru. Potřebujete-li například dodavatelské vedení daňové evidence, podvojného účetnictví, či kompletní zpracování mzdové agendy, objednejte si schůzku s paní Ing. Cucovou. Tato paní nabízí mimo jiné i vedení skladové evidence, knihy jízd, zpracování daňových přiznání a jiné administrativní služby dle požadavků zákazníka, např. fakturaci a zastupování na úřadech.

Účetnictví a daně - Brno-venkov

Ke svým klientům paní Ing. Lenka Cucová přistupuje individuálně dle jejich specifických požadavků a potřeb. Můžete očekávat komplexní servis, spolehlivost a vysokou kvalitu za příznivé ceny. Pro podrobnější informace kontaktujte paní Ing. Cucovou na telefonním čísle: +420 724 318 396, nebo osobně na adrese: Kaštanová 1175, Rosice, 66501. E-mailová adresa: lenkacucova@seznam.cz. Neváhejte a ušetříte peníze i čas.

Vedení účetní agendy v rámci daňové evidence Brno-venkov

Podnikáte na základě živnostenského listu, či jiného patřičného oprávnění? Nejste zapsání v obchodním rejstříku? Jste plátcem nebo neplátcem daně z přidané hodnoty a spadáte do §7b Zákona o daních z příjmů, máte povinnost si vést daňovou evidenci.

Které dílčí činnosti, kromě vedení daňové evidence a evidence daně z přidané hodnoty, můžete očekávat od externích účetních firem? Jedná se kupříkladu o zpracování daňových přiznání (daně z příjmů fyzických osob, daně z přidané hodnoty, silniční daně), vypracované přehledy pro správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, archivace veškerých dokladů, vyhotovení a podání výkazů.

Vedení peněžního deníku, evidence výpisů z bank Brno

Nyní nahlédneme pod pokličku daňové evidence, jako takové. Jaká veškerá práce tvoří daňovou evidencí? Tak především je to průběžné vedení peněžního deníku (příjmů a výdajů), vedení evidence veškerých výpisů z bank, a to včetně cizích měn, dále to jsou zápisy veškerých příjmů a výdajů, a to v hotovosti, neboli se jedná o pokladní knihu. Další činnost účetní specialistky spočívá v evidenci majetku, a to drobného hmotného, drobného nehmotného, dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného. Pak je tu ještě evidence daně z přidané hodnoty, organizaci účetních dokladů, a to včetně kontroly jejich formálnosti a oběhu. V neposlední řadě účetní také zpracovává daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, a to pro plátce DPH, zpracovává roční závěrku, zpracovává daňové závěrky, zpracovává daně z příjmů fyzických, právnických osob.

Externí účetní firma, správnost všech dokumentů

Možná si říkáte, proč je tolik bazírováno na uvedení veškerých údajů na každý doklad. Kdybyste nad tím mávli rukou, nebo Váš interní zaměstnanec, který Vám spravuje účetnictví, mohli byste se dočkat, jako podnikatel, nemalého překvapení při kontrole. Veškeré chyby, ať už vzniklé z pochybení, nebo nevědomosti, Vám s největší pravděpodobností, bohužel úřad vyměří a uloží pokutu.

Povětšinou však máte určitou lhůtu na to, abyste chyby, na které úřad přišel, napravili. Lhůta však není nikterak dlouhá, povětšinou se jedná o týden, dva. A i kdyby byly veškeré chyby opraveny, tak to pro Vás jistě nebude příjemné. A může se také stát, že úřad si při příští kontrole, na Vás může zaměřit více, než na firmu, která měla své účetnictví bezchybné.účetnictví a daňová evidence

Využijete-li služeb externí účetní firmy, pak můžete být naprosto klidní, protože oni každý doklad, co do jeho formální správnosti překontrolují.

Účetnictví a daňová evidence Brno-venkov

Zalíbila se Vám představa, že byste mohli Vaše účetnictví, nebo daňovou evidenci svěřit profesionálovi na účetnictví? Ve Vašem okolí však nikoho neznáte a ani přátelé a kamarádi Vám nikoho nedoporučili? Pak máte možnost zapátrat na internetu. S jeho využitím se dostanete s největší pravděpodobností do opačného problému, tj. vybrat si dobře. ** **

Pojďme se však ještě podívat na další činnosti, které můžete poptávat u účetních specialistů.

Výkazy, statistiky související s vedením daňové evidence

Nezbytnou součástí vedení daňové evidence je i celá řada vyhotovení, vyplňování statistických výkazů, formulářů, sestav. Výkazy se mohou týkat například majetku, závazků, příjmů, výdajů, příjmů z kapitálového majetku aj. Některé statistiky, výkazy a přehledy jsou dány ze zákona a musí být vyhotoveny a předány do určeného termínu. Jiné výkazy zase potřebujete Vy sami jako podnikatel, a to pro Váš přehled, stanovování podnikatelské strategie apod.

Obrátíte-li se na externího účetního specialistu, pak můžete počítat nejen s vypracováním žádaných statistik dle zákona, ale také těch, které budete chtít a potřebovat Vy sami.

Brno-venkov archivace účetních dokladů

Ať už se Vás týká povinnost vedení daňové evidence, nebo účetnictví, je zapotřebí správně archivovat veškeré doklady, jež se týkají Vašeho podnikání. Mezi účetními specialisty najdete i ty, kteří Vám nejen povedou kompletní daňovou evidenci a účetnictví, ale také se postarají o archivaci dokladů.

I tato služba je pro Vás velmi výhodná. Účetních dokladů je totiž velké množství. A vzhledem k tomu, že mají být doklady archivovány na dobu pěti až deseti let, si můžete lehce představit, jaký prostor Vám tyto doklady, uspořádané v šanonech, zaberou. Navíc, archivovat doklady nelze jen tak v ledajaké místnosti. Možná je součástí Vaší firmy sklepní nebo půdní prostor, který je pro kanceláře naprosto nevhodný. Tak si říkáte, že pro doklady a spisy je to vice, než dostačují. Ovšem, pak byste mohli být nemile překvapeni při kontrole z archivačního úřadu.

Vedle ušetření místa, také ušetříte Váš čas, a také neriskujete případnou ztrátu některého dokladu. I když chodí navštěvovat firmy kontroly, například z finančního úřadu, určitě bude možné se zástupcem úřadu domluvit na místě kontroly v sídle Vaší účetnické firmy. Vše záleží na osobním přístupu a vzájemné domluvě.

Potřebné právní normy pro výkon účetního

Mzdové účetnictvíPrávních norem, které musí účetní mít v povědomí, znát a umět správně aplikovat do praxe, je rozhodně více, než méně. O kterých právních normách je vlastně řeč? Především se jedná o zákon o daních z příjmů – zákon o dani z přidané hodnoty – zákon o spotřebních daních – zákon o dani z nemovitosti – zákon o silniční dani – daňový řád – zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí – zákon o živnostenském podnikání – občanský zákoník – obchodní zákoník – zákon o podnikání na kapitálovém trhu – zákon o dluhopisech – zákon o cenných papírech – zákon o pojistné smlouvě – zákon o povinném ručení – zákon o zprostředkovatelích – zákoník práce – zákon o zaměstnanosti.

Zákon o daních z příjmů se například zabývá daní z příjmů fyzických osob a právnických osob. Zákon dále řeší, jaké příjmy podléhají dani z příjmu, které ne. Zákon o živnostenském podnikání upravuje jednotlivé podmínky provozování živnosti. Kromě toho definuje druhy živností.

Výše uvedený výčet není ještě úplný, ale i tak je patrné, že jich málo jistě není. Příslušnou legislativu bohužel však nestačí mít jen pročtenou a nastudovanou. Ono něco jiného je teorie, a něco zase praxe. A právě získané poznatky z legislativy je zapotřebí umět správně aplikovat do praxe. Pak je tu ještě jedna „maličkost“, a to, že veškerá legislativa se do určité míry mění. Některé paragrafy se vypouští, jiné doplňují, redukují. A častokrát není změna jen v jednom paragrafu, jednom odstavci.

Umět z hlavy „vypustit“ třeba informace, které máme pevně zakořeněné, a místo nich si „zažít“ jiné, již vyžaduje nemalou praxi. Rozhodně se nemůže nazývat jedinec, který se pohybuje v účetní oblasti jeden, dva roky, účetním specialistou. Této devize užívat účetní, který je na poli praxe čtyři, pět let a více.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13471 (magazinpodnikani.cz#1816)


Přidat komentář