Topenářské a plynařské práce - Opava a okolí

Uvažujete o modernizaci topení vašeho bytu nebo rodinného domu? Plánujete renovaci rozvodů topení či připojení plynového spotřebiče? Poskytneme vám také informace o solárních systémech a tepelných čerpadlech.

Tento dnešní článek jsme připravili pro ty z vás, kteří potřebují poradit v situaci s plánovanou rekonstrukcí nebo realizací rozvodů tepla nebo plynu. Podíváme se také na možnosti alternativního a ekologického ohřevu vody, kdy lze využít solární systémy nebo tepelná čerpadla.

Jak vybrat způsob vytápění?

Základním úkolem vytápění je zajistit v bytě či jakémkoliv interiéru dostatečné teplo, tedy vytvořit správnou tepelnou pohodu. Správně navržený topný systém vytváří v našem domově příznivou teplotu, přičemž je současně zachována minimální spotřeba paliva nebo energie. Správně navrhnout, instalovat a zprovoznit topný systém dokáže profesionální topenářská firma Opava, která vám také poradí s výběrem vhodného typu vytápění. Podle použitého zdroje tepla se dělí vytápění na lokální, etážové, ústřední a podlahové topení. Podle místních podmínek lze k ohřevu vody využít také alternativní a ekologický ohřev vody, kdy vám může tato firma zrealizovat solární systémy nebo instalovat tepelné čerpadlo.

**Topenářské a plynařské práce
**

Výběr kotle pro vytápění, elektrokotle, kotle na plynná paliva

Pokud řešíte realizaci vytápění objektu, v první řadě je třeba vyřešit otázku, jaký typ kotle použít. Kotle se dělí podle druhu paliva, a to na elektrokotle, kotle na kapalná paliva, kotle na plynná paliva nebo kotle na tuhá paliva. Každý způsob vytápění bytu má své klady, ale také zápory. Před realizací vytápění vašeho bytu nebo domu je zapotřebí zvážit všechny aspekty - k čemu vytápěný prostor slouží nebo jak vytápěný prostor budeme využívat. V úvahu je třeba vzít také celkovou velikost vytápěného prostoru a samozřejmě dostupnost jednotlivých zdrojů energie. Odpovědi na tuto otázku vám může sdělit pouze zkušená firma, která zrealizovala mnoho podobných zakázek.

Poradenství v oblasti topení a plyn na Opavsku

Dobrá firma s ví rady v každé situaci a protože nabízí širokou škálu činností a služeb, tato firma vám nabídne profesionální topenářské a plynařské práce, poradenství či služby. V oboru topení umí navrhnout a zrealizovat ústřední, etážové nebo podlahové vytápění a vyřeší ohřev vody. V oblasti plyn se zase postará o připojení plynových spotřebičů, montáže plynovodů a servis plynových kotlů. Může vám tak pomoci při renovaci bytového jádra nebo rekonstrukci domu, bytu či koupelny. Nabídne vám poradenství, kdy vám může také doporučit solární systém nebo montáž tepelného čerpadla.

Podlahové vytápění, úspora energie Opava

Podlahové topení

Podlahové vytápění nebylo v minulosti příliš realizováno, ale v současné době se situace mění. O zřízení podlahového topení je stále větší zájem a proto se vám budou následující informace určitě hodit. Podlahové topení má své nesporné výhody a stále více se uplatňuje při vytápění jednotlivých místností nebo celých bytů. Podlahové topení totiž vytváří správné rozdělení teploty v místnosti a pokud je napojeno na správnou regulaci topení, náklady na podlahové vytápění jsou přijatelné. Dalším kladem je nesporné pohodlí, ** které přináší. Jeho výhodou je tepelná pohoda při nižší teplotě, výborné rozložení teplot vzduchu ve vytápěné místností, úspora energie (v podlaze stačí nižší teplota) a částečné zvýšení užitné plochy obývané místnosti. Podlahové topení má bohužel i své zápory - pomaleji nabíhá a má vyšší tepelnou setrvačnost. Je proto vhodné nechat jej běžet celou topnou sezonu. Jako ideální řešení pak může být kombinace ústředního a podlahového vytápění.

Montáž plynových spotřebičů a rozvodů plynu v Opavě

Montáže plynových spotřebičů a rozvodů plynu

Plyn je v současnosti jednoznačně nejpoužívanějším palivem pro vytápění bytů a domů nebo se jeho energie využívá pro ohřev užitkové vody. Veškeré plynové spotřebiče a rozvody plynu musí montovat výhradně odborná firma. Plynař musí mít vysoké odborné znalosti a proto se v tomto případě obracejte na profesionální firmu, která se na rozvody plynu specializuje a má s plynovými spotřebiči dlouholeté zkušenosti. Taková firma vám následně zajistí také servis plynových kotlů, provede tlakovou zkoušku a vystaví doklad o revizi.

Solární systémy pro ohřev vody, montáž Opava a okolí

Jistě si všichni uvědomujeme, že náklady na přípravu teplé vody nejsou při současných cenách energií zrovna zanedbatelné. A proto se v poslední době zvyšuje poptávka po solárních systémech pro ohřev vody. Tyto solární systémy lze instalovat nejen na rodinné domy, ale také na panelové domy. Jak ale vybrat ten správný solární systém? Jaké parametry sledovat? Jaká má být plocha solárních kolektorů? Tyto parametry určí pouze odborná firma, která navíc musí znát konkrétní údaje o spotřebě teplé vody v objektu, případně i spotřebě energie, která je nutná pro její ohřev. Pro optimalizaci výpočtu je výhodné znát spotřebu teplé vody v jednotlivých měsících, protože mnohdy existují rozdíly v její spotřebě zejména mezi letním a zimním obdobím. Nejdůležitějším údajem je ale denní spotřeba teplé vody a podle ní se velikost solárního systému navrhuje. A protože tento údaj není vždy k dispozici, například u rodinných domů, lze jej stanovit výpočtem.

Optimální umístění a ukotvení solárních kolektorů

Vypočtená plocha kolektorů je v praxi v mnoha případech omezena velikostí plochy vhodné pro instalaci kolektorů. Na střechách objektů mohou být umístěny prvky, které omezují možnost montáže kolektorů, například strojovny výtahů, vzduchotechnika, odvětrání, apod. Proto po předběžném stanovení potřebné plochy kolektorů následuje odborná studie a zaměření střechy konkrétního objektu. Specializovaná firma vypracuje návrh optimálního umístění a ukotvení solárních kolektorů se stanovením maximálního počtu solárních kolektorů na daném objektu. Tento údaj se pak následně porovnává s vypočtenou požadovanou plochou kolektorů.

Solární systémy

Tepelná čerpadla, alternativní a ekologické zdroje energie Opava** **

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní a ekologické zdroje energie, protože umožňují odnímat teplo z okolního prostředí. Podle jejich principu tepelného čerpadla teplo odnímají z vody, vzduchu nebo země a převádějí ho na vyšší teplotní hladinu. Tímto způsobem lze tepelné čerpadlo účelně využít pro vytápění nebo přípravu teplé vody. Prakticky tepelné čerpadlo zemi, vodu nebo vzduch ochladí o několik málo stupňů, čímž odebere teplo a tuto energii využije při ohřevu jiné látky. Tím může být například voda v bazénu, teplá voda nebo voda v topení. Některé modely tepelných čerpadel mají plné uplatnění především u rodinných domů, kdy požadujeme trvalý topný výkon a nebo všude tam, kde chceme ušetřit za ohřev TUV.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13668 (magazinpodnikani.cz#2640)


Přidat komentář