Tepelná izolace střech Jihlava

Všechny tepelné izolace přináší vyšší komfort bydlení, a pak samozřejmě finanční úspory. Podmínkou však je, aby zateplení prováděli odborníci, kteří využívají moderní metody i materiály. Jen tak izolace přinesou očekávané zhodnocení.

Ideální tepelná izolace? Tak ta je pokaždé jiná. Její výběr se odvíjí od kvality stavby, jejího stáří i využívání. Proto je ideální izolace pokaždé jiná a proto její výběr patří výhradně do rukou stavebních odborníků, kteří se zabývají přímo izolacemi. Odborné firmy na základě prohlídky objektu, nebo jeho části, vypočítají a vyberou nejvhodnější izolační materiál a také metodu instalace. Mezi tepelnými izolacemi se využívají přírodní i umělé materiály, které jsou upraveny o další látky tak, aby byly odolné nejen proti klimatickým podmínkám, ale i možnému vzniku požáru, a také hlodavcům. Většina moderních tepelných izolací hlodavcům prostě nechutná, a tak se ani nesnaží do objektu dostat. Tepelnou izolaci však nepotřebují jen objekty. Úspory přinese i** izolace rozvodných potrubí a nádrží.** Zejména tam, kde únik tepla znamená stálé dohřívání. I zde není možná instalace zateplení svépomocí, ale je zapotřebí odborný výběr a instalace.

Tepelná izolace střech Jihlava

Tepelnými systémy se zabývá odborná stavební firma FORTIZ IPZ s.r.o. Jde o firmu, která využívá certifikovaných materiálů a moderních metod. Zásluhou toho má za sebou celou řadu spokojených klientů, kteří firmu nejen dále doporučují, ale využívají jejích služeb opakovaně. Výhodou firmy FORTIZ IPZ s.r.o. je i její příkladný přístup ke klientům i ke každé zakázce, stejně jako samozřejmé dodání každé zakázky ve sjednaném termínu. Z nabízených služeb můžeme jmenovat** tepelné systémy, tepelné izolace střech, potrubí a nádrží**.

 • Firmu FORTIZ IPZ s.r.o.
 • najdete na adrese Masarykovo náměstí 1192/41, Jihlava 586 01.
 • Pro informace nebo sjednání schůzky můžete použít
 • e-mailovou adresu fortiz@centrum.cz,
 • nebo telefonní čísla +420 733 315 115 a** +420 728 482 141**.

Izolace proti hluku, odolnost izolace proti požáru

Tepelné izolace jsou prováděny mnoha různými izolanty. U střech tomu není jinak. Tepelná izolace se provádí jinak u šikmé střechy a jinak u střechy rovné. Jinak bude izolována šikmá střecha, která bude mít půdní vestavbu a jinak šikmá střecha neobývaná. Pro každý typ střechy existuje jiná tepelná izolace. Přitom by se u jejího výběru mělo pamatovat i na takovou věc, jako je** izolace proti hluku a odolnost izolace proti požáru.** Důležitá je i izolace proti kročejovému hluku. Právě tato izolace dokáže zpříjemnit bydlení. Pokud nechápete, proč izolace proti kročejovému hluku u střechy, či izolace proti hluku vůbec, pak jste ještě nespali v dešti, nebo při náletu vrabců, případně pod neodizolovanou půdní vestavbou. Zejména pokud je použita střešní krytina, která netlumí hluk, můžete být velmi nespokojeni. Stačí delší období deště a máte opravdu dost. Celá střecha pak duní, slyšíte nárazy vody, kapek i větru. Spát se nedá, nebo vás vše uspává stále, a pracovat jen těžce. Mysl stále odbíhá a vy se zaposloucháváte do monotónního klapotu. Přitom stačí použít kvalitní tepelnou izolaci, která zároveň izoluje i hluk, a je po starostech. Neruší vás opravdu nic.

Tepelná izolace šikmé střechy Jihlava

Pokud budete pod střechou budovat půdní vestavbu, pak je nutné, aby tepelná izolace byla součástí pláště střechy. Vybírat je nutné takový izolační materiál, který téměř nepřijímá vlhkost a jejímu zbytku zároveň umožňuje průchod tak, aniž by byl sám působením vlhka jakkoli poškozen. Přitom tepelná izolace musí zcela vyplnit plochu střešního pláště, a to bez mezer a prohybů, aby nevznikaly tepelné mosty. Tepelnou izolaci šikmé střechy je možné instalovat dvěma základními způsoby. V úrovni krokví a pod krokvemi, kdy jde o takzvanou teplou střechu, která zajišťuje teplo v obytném podkroví. Pak je možné uložení izolace v úrovni stropu či podlahy, kdy jde o takzvanou studenou střechu, která není obývaná, a tudíž záleží na tepelné izolaci posledního patra domu, což se však projeví v tepelném komfortu celého objektu. Oba druhy tepelné izolace tedy zhodnotí celý objekt.

Tepelná izolace ploché střechy Jihlava

Izolace ploché střechy se provádí jako více plášťová. Většinou jde o tři vrstvy, kdy vrchní vrstva je hydroizolační, střední tepelná a spodní tvoří parozábrana. Tepelná izolace u ploché střechy se vypočítává tak, aby byla dodržena dostatečná tloušťka izolace a odpovídal součinitel tepelné vodivosti. Proto instalace i volba materiálu patří výhradně do rukou odborníků.

 • Firmu FORTIZ IPZ s.r.o.
 • najdete na adrese Masarykovo náměstí 1192/41, Jihlava 586 01.
 • Pro informace nebo sjednání schůzky můžete použít
 • e-mailovou adresu fortiz@centrum.cz,
 • nebo telefonní čísla +420 733 315 115 a** +420 728 482 141**.

Tepelná izolace potrubí v Jihlavě

Tepelná izolace potrubí zamezí kondenzaci na povrchu potrubí a tepelným ztrátám. A to v obou směrech. To znamená, že trubky, které mají kvalitní tepelnou izolaci, se neochlazují, ale ani neoteplují. Tak začínají první finanční úspory, které například u rozvodů vody se velmi výrazně projeví na roční spotřebě vody, i na ohřevu vody, a celkově na ročních nákladech za vodu i její ohřev. Tepelné izolace potrubí se nejčastěji využívají u rozvodů topné vody, kotelen, parovodů, výměníků, u rozvodů horké užitkové vody, a také u rozvodů vody studené. Zejména tam, kde je žádoucí, aby se cestou příliš neoteplovala. Zateplení rozvodů studené vody znamená, že ji nebudete muset stále odpouštět. Je to stejné jako u termosky. I ta umí uchovávat teplý, stejně jako studený nápoj. Tepelné izolace potrubí patří do rukou odborníků, a musejí využívat jen certifikovaných materiálů. To samozřejmě odborníci vědí a také umí.

Tepelná izolace nádrží na Jihlavsku

Obdobné je to u tepelných izolací nádrží. I ty patří do rukou odborníků. Zvláště, pokud jde o izolace, které izolují až extrémní teploty. Pro ty je nutné používat speciální materiály, které se vysokou, nebo naopak velmi nízkou teplotou nádrže nepoškodí. Tepelné izolace nádrží se provádějí u průmyslových nádrží, ale i u běžných nádrží v soukromých objektech. Zde jde zejména o zásobníky vody a vyrovnávací nebo také expanzní nádrže, které se často umisťují na nevytápěných půdách a proto je tu nutná izolace proti zamrznutí i proti ztrátě tepla.

 • Firmu FORTIZ IPZ s.r.o.
 • najdete na adrese Masarykovo náměstí 1192/41, Jihlava 586 01.
 • Pro informace nebo sjednání schůzky můžete použít
 • e-mailovou adresu fortiz@centrum.cz,
 • nebo telefonní čísla +420 733 315 115 a** +420 728 482 141**.

Jaký je správný typ izolačního materiálu

Pro izolace potrubí a nádrží je nezbytný správný propočet, který určí tloušťku izolace a také její druh. Pro izolace potrubí se často používají návlekové pružné hadice, ty mohou být v provedení, kdy tepelně izolují, ale také absorbují vodu vzniklou případným rosením. Pak e jejich součástí i parotěsná zábrana. Materiál izolace může být polyetylen, syntetický kaučuk, nebo skelná vata. Výběr se odvíjí od izolované teploty. U nádrží se pak nejčastěji požívá jako izolační materiál tvarovaná pěnová izolace.

Tepelné systémy v Jihlavě

Investice do tepelné ochrany střechy, i dalších částí domu se opravdu vyplatí. Ale jen v případě, že ji svěříte do rukou** odborníků.** Ti se perfektně orientují v nabízených** tepelných systémech** a vědí, kde a jak který vyžít tak, aby bylo dosaženo maximálních úspor i tepelného efektu. Při výběru odborné firmy je vhodné se řídit doporučeními a referencemi. Tepelné izolace a systémy jsou náročné na znalosti a odbornost. Kvalitní reference a doporučení jsou tedy bezpečným vodítkem ke správnému výběru firmy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14173 (magazinpodnikani.cz#3150)


Přidat komentář