Tepelná čerpadla - Frýdek Místek

Moderní tepelná čerpadla se mohou instalovat téměř do každého objektu. Přitom jejich instalace do rodinných domů umožňuje snížit roční náklady na vytápění a případně i na ohřev vody na minimum.

Moderní tepelná čerpadla dávno předčila své předchůdce, kteří byli jen málo úsporní a jejichž pořizovací náklady byly velké. A to tak, že jejich instalace se mnohdy vůbec nevyplatila. Dnes je tomu jinak. Instalace moderních tepelných čerpadel Moravskoslezský kraj má návratnost u** rodinných domů** zhruba asi do 8 let. Samozřejmě záleží na zvoleném typu tepelného čerpadla, na dalších možnostech úspor, které tepelné čerpadlo nabízí a na cenách energií, které jsou stále ve vzestupné tendenci, přičemž opak je spíše nereálný. Pokud tedy zvážíte návratnost, úsporu a nezávislost tepelného čerpadla na dalších energiích, vyjde vám, že jeho instalace je opravdu výhodná. Navíc již za 8 let můžete náklady na energii věnovat například na pořízení rodinné dovolené, nebo na jiné rodinné účely. A to se přece vyplatí.

Instalace tepelných čerpadel do rodinných domů je výhodná nejen zásluhou opravdu velkých úspor za vytápění. Tepelné čerpadlo umí více než jen vytápět objekt. Může ohřívat užitkovou vodu, ale i vodu v bazénu. Může v létě sloužit i jako klimatizace. Což pobyt v domě maximálně zpříjemní. Tepelné čerpadlo je možné využít i k vytápění užitkových prostorů, k temperování skleníku, zimní zahrady, voliéry, odchovny i dalších prostor. Tak budou vaše koníčky a záliby skvěle prospívat.

Proč je tepelné čerpadlo tak úsporné?

Výhodou tepelného čerpadla je, že jde o zcela nezávislý přístroj. Tepelné čerpadlo pro svůj chod používá třetinu energie, kterou samo vyrobí. Dvě třetiny zbylé energie využívá k vytápění. To znamená, že je zcela nezávislé na ostatních energiích. Nijak ho tedy neomezuje stálé vypínání elektřiny či vynechání dodávky plynu. A v okamžiku, kdy je splacena pořizovací cena, již nijak nezatěžuje rodinný rozpočet. Jedinou investicí je pravidelná kontrola specializovanou firmou. Nejčastěji tou samou, která tepelné čerpadlo instalovala.

Jaké jsou nevýhody tepelných čerpadel?

Každý přístroj má své nevýhody a tedy i tepelné čerpadlo. Jednou z nich je i hlučnost. Ta se však většinou projeví zejména při instalaci neodborníky. Odborná firma vše instaluje tak, aby byla hlučnost maximálně potlačena a nijak nenarušovala chod a život rodiny. Ostatní nevýhody jsou spojeny s jednotlivými typy tepelných čerpadel. Ve své podstatě však nejde o nevýhody. Jde například o to, že některá tepelná čerpadla není možné využít k ohřevu vody. Toto se však může vyřešit ohřevem vody solárními panely.

Jaká je životnost tepelných čerpadel?

Tepelná čerpadla slouží bez problémů s běžnou údržbou asi 25 až 30 let. Pak je většinou nutná výměna kompresoru. Jde o nejdražší součástku, ale její výměna a kompletní údržba tepelného čerpadla znamená provoz dalších asi 25 let.

Tepelná čerpadla, poradenství, projekční práce Moravskoslezský kraj

Profesionální firmu, kterou oslovíte ve věci dodávky, instalace tepelného čerpadla, Vám nabídne kompletní balíček služeb. Firma vypracuje výpočet měrné potřeby tepla na vytápění, tzv. tepelný audit. Vybere Vám nejoptimálnější variantu tepelného čerpadla. Můžete požadovat spočítání návratnosti celkové investice. Vypracuje Vám kalkulaci na dodání a montáž tepelného čerpadla. Po jejím odsouhlasení, zajistí projekční práce a vyhotovení projektové dokumentace systému topení. Odborně vyhotovená projektová dokumentace je zárukou správné funkčnosti celého systému. Můžete očekávat nejen funkčnost, efektivitu, ale také kvalitu a záruku. V neposlední řadě firma provede odbornou montáž tepelného čerpadla včetně spuštění a následné poskytnutí záruky na montáž i dodané tepelné čerpadlo.

Jak vybrat tepelné čerpadlo?

Jaké parametry jsou rozhodující pro volbu Vašeho tepelného čerpadla? Především se jedná o výběr zdroje tepla, kterým může být voda, země, či venkovní vzduch. Při využití vody se Vám pak nabízí tepelné čerpadlo voda/vody, při využití země se Vám nabízí tepelné čerpadlo země/voda, a při využití venkovního vzduchu se Vám nabízí tepelné čerpadlo vzduch/voda. Tepelná čerpadla pak tedy členíme na AERO – vzduch, GEO – země a AQUA – voda.** U tepelného čerpadla AERO – vzduch/voda** se instalace tepelného čerpadla provádí bez nutnosti zemních prací. Při nízké venkovní teplotě je topný faktor nejmenší, stejně tak tepelný výkon. Můžete očekávat menší roční pracovní dobu oproti ostatním variantám tepelných čerpadel. U tepelného čerpadla GEO – země/voda se instalace tepelného čerpadla provádí ve spojení se zemními pracemi. Při venkovních teplotách je topný faktor takřka konstantní, stejně tak tepelný výkon. Můžete očekávat vysokou roční pracovní dobu. U tepelného čerpadla AQUA – voda/voda je nutná instalace studny vratné a nasávané vody. Při venkovních teplotách je topné faktor takřka konstantní, stejně jako tepelný výkon. Můžete očekávat vysokou roční pracovní dobu.

Montáž a servis tepelných čerpadel v Moravskoslezském kraji

Navrhnutím a výběrem kvalitního tepelného čerpadla práce specializované firmy Jindřichův Hradec nekončí. Důležitým realizačním krokem je montáž tepelného čerpadla, která zahrnuje komplexní dodávku materiálu i služeb. Dalo by se pak říci, že finálním krokem, který bude mezi Vámi a firmou, je poskytnutí servisu na dodané tepelné čerpadlo a provedenou montáž.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14102 (magazinpodnikani.cz#3079)


Přidat komentář