Tepelná čerpadla - Chrudim a okolí

Problém, který řeší majitelé domů nejčastěji, jsou vysoké náklady na vytápění. Přitom již dnes existuje účinné řešení, které umí náklady na vytápění snížit. Je jím vysoce úsporné tepelné čerpadlo.

Vytápění domu patří k nejnákladnějším investicím domácnosti. A je celkem jedno, zda musíte vytápět velkou bytovou jednotku, vlastní byt či rodinný dům. Rozdíl je pouze v možnostech, které vám umožňují zvolit nejvýhodnější typ vytápění, který bude za přijatelnou nebo dokonce velmi nízkou cenu a zároveň dosáhnete v místnostech příjemné tepelné pohody. Výběr možností vytápění je omezený i podle místa bydlení. Ne všude je zaveden plyn a dokonce i dnes jsou místa, kde je problémem i elektrický proud. Mnoho lidí si myslí, že to již není možné, ale i v České republice taková místa najdete. Zde se pak vše řeší netradičně, ale přesto se dosahuje vysokého komfortu bydlení. Na tyto i všechna další místa je vhodné využít možností přírody. Tedy přírody a moderních výdobytků v podobě tepelných čerpadel. Těch dnes již existuje celá řada druhů, a tak je možné tři základní typy využít pro velký počet možností, míst, objektů a využití.

Tepelné čerpadlo pro každého

I dnes stále panuje názor, že tepelné čerpadlo je velmi drahou investicí, která má dlouhou návratnost. To však již v žádném případě není pravdou. Moderní tepelná čerpadla prošla intenzivním vývojem, a pravdou je, že se vyvíjejí stále nové a efektivnější typy a tak dnes jsou tepelná čerpadla nejen vysoce účinná, ale i dostupná. Postačí zvážit, kolik stojí vytápění různými způsoby. Pokud vám odborná firma vybere vhodný typ tepelného čerpadla pro váš dům, pak vám tepelné čerpadlo ušetří 40 – 55 % celkových nákladů na vytápění a klimatizaci rodinného domu. Za jeden rok vychází pak úspora podle zvoleného typu čerpadla 20 až 40 tisíc korun. Z toho již snadno spočítáte, kolik bude úspora za 10 let a jak rychle se investice do tepelného čerpadla vrátí. A nezapomeňte, že tepelné čerpadlo neumí jen topit, ale i ohřívat a klimatizovat. Návratnost investice však v žádném případě není možné paušalizovat. To proto, že na trhu je velmi mnoho tepelných čerpadel, které spolu s dalšími technologiemi umí nejen uspořit náklady, ale jsou určené na různá místa a do různých podmínek. Proto by vám vždy tepelné čerpadlo měl vybrat odborník. A stejně tak by ho měl odborník i instalovat.

Jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo funguje na principu uzavřeného chladicího okruhu se čtyřmi hlavními komponenty. Těmi jsou kompresor, expanzivní tryska a dva výměníky. Energie, které je odebírána ze slunce, a která je uložena v okolním vzduchu, ve vodě nebo v zemi se přivede na výparník. Tam své skupenské teplo předá chladicímu okruhu, kdy následně dojde k vypaření chladiva do plynného stavu. Následně se tlak chladiva v kompresoru znásobí a dojde k nárůstu jeho teploty. Chladivo, které je v oběhu, se dostává na další výměník, kterým je v tomto případě kondenzátor a tam předá teplo do topné vody, čímž dojde k jeho zkapalnění. Celý cyklus se opakuje. Abyste měli představu o spotřebě energií na chod tepelného čerpadla, pak na vytápění, ohřev vody a ohřev bazénu pro celý objekt nebo domácnost se spotřebuje přibližně ¼  až 1/3 elektřiny. Zbývající podíl je pak totálně zdarma, neboť se jedná o energii, která je uložena ve vzduchu, v zemi nebo ve vodě. Tepelné čerpadlo se tak stává nejlevnějším zdrojem vytápění s brzkou návratností

Výhody tepelných čerpadel

Každý typ tepelného čerpadla je jiný. Přesto mají i společné výhody. K těm patří jednoduché ovládání a bezpečnost celého zařízení. Tepelné čerpadlo je mnohem bezpečnější než plyn nebo elektrický proud. Navíc je zcela soběstačné, nezávislé a je možné ho ovládat přímo, nebo na dálku pomocí internetu nebo mobilního telefonu. Rozhodně všechny typy tepelných čerpadel patří mezi ekologická zařízení a alternativní zdroje vytápění, které nijak nezatěžují přírodu. Dá se říci, že s přírodou korespondují. Celkově mají dnešní moderní tepelná čerpadla tichý chod. Tedy neruší okolí, tak, jako to bylo u jejich předchůdců. Určitě zajímavou výhodou je, že těm, kdo mají tepelné čerpadlo, poskytují dodavatelé elektrické energie výhodnou sazbu pro dodávky elektřiny na provoz celé domácnosti. Co se financí týče, tak úspory jsou podle typu tepelných čerpadel, ale v každém případě jde o velmi rychlou návratnost vynaložené investice na pořízení tepelného čerpadla. A jsme u možností, které tepelná čerpadla nabízejí. Kromě vytápění je možné je vždy využít i k dalším účelům. Může to být klimatizace, ohřev vody, temperování neobytných místností a spojení s dalšími alternativními zdroji energie. Což umožní dosáhnout chod domácnosti i dalších objektů téměř bez nákladů.

Úsporné vytápění tepelným čerpadlem Chrudim

Jak je uvedeno, tepelné čerpadlo je stroj, čerpá teplo z jednoho místa na místo druhé, s vynaložením vnější práce. Tato definice vlastně vysvětluje fyzikální zákon o skokovém teple. Laicky se však dá tepelné čerpadlo přirovnat k principu chladničky. Pouze s tím rozdílem, že tepelné čerpadlo pracuje obráceně a ve větším rozměru. Tepelné čerpadlo podle typu odebírá teplo vodě, vzduchu nebo zemi a prostřednictvím otopných těles toto teplo předává dále do vytápěných místností. Předávání tepla se děje takzvaným Carnotovým cyklem, což je vypařování, komprese, kondenzace a expanze. Právě tento cyklus probíhá při předávání tepla odebraného ze země, vody, vzduchu a pomáhá dodat teplo do objektu. Dobře navržené tepelné čerpadlo tak na samotnou svou práci, tedy předávání tepla spotřebuje třetinu své práce a zbylé dvě třetiny tvoří čistý zisk, neboli využitelné teplo k vytápění, ohřevu či klimatizaci. Tak se kvalitní tepelné čerpadlo stává nezávislým spotřebičem, který je vysoce úsporný a účinný.

Klimatizace do domů a bytů v Chrudimi a okolí

Klimatizace sice stále není v našich domovech a dokonce ani na našich pracovištích pravidlem, ale stále více se dostává nejen do podvědomí lidí, ale tlačí se i do našich domovů. A to je velmi dobře. Správně zvolená klimatizace totiž umí nejen chladit, ale i temperovat a ohřívat interiér. Tak je plně využita a majitel objektu dosáhne nejen nízké spotřeby, příjemného klima, ale i snížení nákladů na vytápění. A to zde nezmiňujeme účinky na život alergiků a astmatiků. Klimatizace doplněná o zvlhčovač a čističku vzduchu velmi usnadní těmto lidem život. Právě pro své široké uplatnění a možnosti je klimatizace velmi vhodná pro každý dům, byt i pracoviště.

Klimatizační zařízení vytváří v určeném prostoru tepelnou pohodu. K tomu využívá několika fyzikálních principů. Prvním krokem je komprese (stlačování plynů) - chladící látky jsou přivedeny do kompresoru, kde jsou stlačovány a důsledkem stlačování i zahřívány, následuje kondenzace (zkapalnění plynů). Druhým krokem je to, že je chladicí médium o vysoké teplotě a tlaku přivedeno do výměníku (kondenzátoru), kde je ochlazováno (médium kondenzuje). Posledním krokem je vypařování - kapalina je transportována pod tlakem přes kapiláru nebo expanzní ventil do výparníku (místa s nižším tlakem a vyšší teplotou), kde se rozpíná (expanduje) a tím i prudce ochlazuje. Kapalina se začne odpařovat, ohřívá se a tím odebírá teplo z prostoru výparníku. Pro distribuci studeného vzduchu do místnosti slouží ventilátor, který je umístěn kolem výparníku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14099 (magazinpodnikani.cz#3076)


Přidat komentář