Strojírenské služby - Nový Jičín

I dnes můžeme využít tradičních řemesel jako jsou obrábění kovů, klempířství či zámečnictvi. Jaké jsou dnes možnosti v těchto oborech a podle čeho se orientovat? Podívejme se, co nám nabízí moderní strojírenské služby.

Nabídka profesionálních strojírenských služeb

Spousta lidí, hlavně těch z venkova, kteří bydlí v rodinných domech, čas od času potřebuje něco svařit, vyvrtat nebo vylisovat. Valná většina z nich tuto potřebu nemá natolik často, aby se jim vyplatilo koupit drahý stroj pro tuto činnost a pak ho efektivně využívat. Nač také investovat peníze do něčeho, pro což nemáme stálou práci, když nabídka v oblasti strojírenských služeb je v dnešní době více než široká. Zvláště v posledním čase se počet drobných řemeslných dílen zámečníků, klempířů a kovářů zvyšuje hlavně v menších obcích. Podívejme se tedy, co nám v této oblasti v dnešní době mohou nabídnout strojírenské firmy.

Soustružení, profesionální soustružník

Soustružení je technologický proces, kterým vytváříme tvar výrobku. Při něm výrobek rotuje a nůž se k němu přisouvá strojním nebo ručním posunem. Používáme k němu soustruhy, které lze rozdělit do těchto skupin – hrotové, čelní, revolverové, poloautomatické, automatické a  číslicově řízené. Při obrábění větších kusů se používají vertikální soustruhy – karusely.

Hrotový soustruh

Činnost tohoto základního typu soustruhu je založena na pohybu koníku a odvození posuvu při řezání závitů nožem pomocí vodícího šroubu..

Čelní soustruh

Čelní soustruh nemá koník a používá se při soustružení přírubových součástí malých délek při kusové výrobě.

Revolverový soustruh

Tento druh soustruhu se používá při sériové výrobě a lze s jeho pomocí vykonávat několik úkonů na jedno upnutí. Výměnu nástrojů lze vykonat otočením revolverové hlavy.

Poloautomatický soustruh

Poloautomatický soustruh je zdokonalený čelní, hrotový nebo revolverový soustruh. Pomocí čelních nebo obvodových vaček, kopírovacích systémů nebo programovatelných výrobních systému dochází k jeho automatizaci.

Automatický soustruh

Toto je plně automatizovaný stroj, který se používá k velkosériové výrobě. Výstupním produktem jsou zpravidla tyče a proto i jejich podávání je automaticky řízené.

Číslicově řízený soustruh

** Číslicově řízený soustruh známý také jako NC z anglického Numerical Control**. Je řízen číselnými příkazy uloženými do paměti řídícího systému. Modernější variantou je CNC stroj z anglického Computer Numerical Control s počítačem, který umožňuje měnit program i během obrábění.

Svislý soustruh

Tento vertikální typ soustruhu je známý také pod názvem karusel. Má největší oběžný průměr a jeho využití je převážně při soustružení objemných válcových, kuželových a čelních ploch.

Frézování, CNC frézy, univerzální frézy

** Obráběcí zařízení při frézování rotuje a k němu se posouvá obrobek**. Můžeme jím také drážkovat. Kromě CNC fréz používáme také univerzální frézy. Mohou mít upnutí nástrčné nebo stopkové a to buď kuželovitou či válcovou stopku. Dále frézy můžeme dělit podle tvaru hlavy a to na kulové, válcové, stromové, kuželové a tvarové. Mají obvodovou, celoplošnou nebo kombinovanou obráběcí plochu. K frézování lze využít i obráběcí centra, která se posouvají po svých osách. Nejčastěji mají 3 -5 posuvných os. Rozlišujeme horizontální, vertikální a portálová obráběcí centra. Tyto stroje se hodí k frézování větších celků.

Vrtání, tvarování obrobku vrtáním

Při vrtání se rotující vrták přibližuje k obrobku a tváří jej. K vrtání lze použít i soustruh. Nástroje do vrtačky zpravidla upínáme pomocí sklíčidla nebo morse kužele ve vřeteni vrtačky. Původně se jednalo u ruční nástroj, ale dnes jsou nejčastějším typem vrtačky elektrické, ale můžeme se setkat také s pneumatickým nebo hydraulickým pohonem. Jako nástroje k vrtání nám slouží nebozezy nebo kolovrátky. Podle polohy vřetena lze rozlišit dva základní druhy a to jsou horizontální a vertikální. Nejčastěji používáme stolní, sloupcové, radiální a stojanové vrtačky. Další druhem, který rovněž můžeme zařadit do této skupiny strojů, jsou vodorovné vyvrtávačky stolové, s příčným stolem a deskové.

Jak lze oddělovat materiály

K této činnosti nám slouží** nůžky nebo ohraňovací lisy**. Setkáváme se s strojními, kotoučovými a bouracími hydraulickými nůžkami.

Strojní nůžky - stříhání plechu

Strojní nůžky podobně jako ohraňovací lisy jsou vhodné kromě stříhání plechu zejména k tvorbě otvorů a jiným detailnějším úpravám.

Kotoučové nůžky

** Kotoučové nůžky** jsou složeny ze dvou protiběžných nástrojových kol připomínajících svým tvarem komolý kužel. Střih probíhá odvalováním materiálů mezi otočnými břity kol.

Bourací hydraulické nůžky - užívání při demolicích

Toto zařízení je přenosné a své využití našlo při demolici kovových staveb a železobetonových konstrukcí.

Řezání za pomoci pily

Toto je další** forma oddělování materiálů** využívající pohybu ozubeného listu, který je součásti pily. Ten musí mít zuby vychýlené střídavé napravo a nalevo, aby pila mohla z řezu odebírat třísku. Důležitý je také rozvod zubů. Menší je vhodný k příčným řezům, větší k podélným. Čím menší je rozvod, tím jsou piliny menší, ale činnost s takovým rozvodem je namáhavější. Přímočará pila nazývaná také okružní nebo cirkulárka, má list nahrazený rotujícím kotoučem. Setkáváme se také s pásovými a řetězovými pilami. Pily jsou nejčastěji poháněné spalovacím motorem nebo elektromotorem.

Tváření - lisy ruční, hydraulické a mechanické

Při tváření díky síle ve formě tlaku působíme na těleso, které se stlačuje a mění tvar. K tomuto úkonu nám slouží lisy. Rozlišujeme ruční, hydraulické a mechanické typy. K tváření jsou vedle lisů využívány také buchary.

Broušení - povrchová úprava materiálů

Při povrchové úpravě materiálů pracujeme s bruskami. Jejich činnost je založena na pohybu brusného kotouče. K jejich pohonu nejčastěji využíváme elektromotory. K bruskám patří také hoblíky

Nové způsoby strojírenského zpracování

Technický pokrok ovlivnil v poslední době i oblast strojírenství. Proto se můžeme dnes setkat kromě tradičních metod i s novými modernějšími způsoby strojírenského zpracování materiálů.

Řezání laserem

** Laser používáme pro přesné řezání částí**. Je to jeden z nejefektivnějších způsobů, jak oddělit velké množství součástí v krátkém čase a s minimálními náklady. K dalším výhodám laserového řezání patří čistý povrch řezu a jeho kolmost.Výsledkem jsou pak produkty připravené přímo k montáži. Využíváme při něm exotermickou reakci, kdy na místo řezání přivádíme s laserovými svazky rovněž proud plynu, například kyslík. Ten nám pomáhá v odstraňováni roztaveného a odpařeného materiálu. K tomuto účelu jsou využívané CNC řízené řezací stroje.

Pálení plamenem

Pálení plamenem nám slouží k vypalování a dělení plechu. K němu využíváme portál s hořáky, který díky rotátoru po jeho natočení  může zvládat i úkosy. Rozšířené jsou** acetyleno – kyslíkové řezací stroje jako například Pierce s CNC řídícím systémem Burny**.

Pálení plazmou

Plazma je alternativou plamene a proto ji můžeme využít při opracování plechu jak k řezání tak i vypalování.

Podle čeho se řídit při výběru strojírenských služeb

Při volbě vhodné strojírenské služby se nejdříve zamysleme, k čemu budeme opracovaný materiál používat a podle toho zvažme požadavky na přesnost a kvalitu. Na základě svých nároků a zároveň při dobré orientaci ve sféře těchto činností si určitě vybereme podnik či dílnu, kde nám jistě vyhoví podle našich představ.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12777 (magazinpodnikani.cz#296)


Přidat komentář