Silnoproudé a slaboproudé rozvody elektroinstalace Tábor a okolí

Elektroinstalační rozvody může montovat a opravovat pouze kvalifikovaná osoba. Z důvodu bezpečnosti se dělají na rozvodech elektrické sítě pravidelné revize. Jedině tak budou veškerá elektro zařízení odpovídat normám, od rozvodny až k domácnostem.

Elektroinstalace v našich domovech slouží k rozvodu elektrické energie. Elektřinou napájíme různé domácí spotřebiče, a mnohdy nás ani nenapadne, v jakém mohou být stavu** ** . Ve starších domech a bytech bývají elektroinstalační rozvody v havarijním stavu, a jejich rekonstrukce by měla být provedena co nejdříve. Rozvody elektrické sítě se pravidelně kontrolují po celé distribuční síti, od vysokého napětí až k přívodu Vašeho domu. Proto také domácí elektroinstalace by měla být odborně kontrolována a vystavena o jejím stavu revizní zpráva. Staré rozvody jsou totiž životu nebezpečné a mohou při zatížení snadno vyvolat požár. Je lepší nechat si provádět pravidelné kontroly a tím předcházet nepříjemným událostem. To se samozřejmě týká i hromosvodů. Revize elektroinstalace a hromosvodů Vám zajistí elektromontážní firma, která má na tuto činnost platné oprávnění.


Silnoproudé a slaboproudé rozvody elektroinstalace Tábor

Hledáte-li odborníka přes elektroinstalace a bydlíte v oblasti Tábora, máme pro Vás tip na pana Tomáše Růžičku.

U firmy ** ** můžete poptávat služby týkající se:

  • elektromontážní práce
  • elektroinstalační práce
  • revizní práce
  • návrhy a realizace silnoproudých a slaboproudých rozvodů

Elektroinstalace Tábor- Tomáš Růžička

Více informací o službách firmy pana Tomáše Růžičku naleznete na internetových stránkách www.revize-elektro-ruzicka.cz.

Kontaktovat pana Tomáše Růžičku můžete na tel. čísle +420 774 947 039,

na e-mailu ruzicka.t@volny.cz či osobně na adrese Nerudova 633, Sezimovo Ústí, 391 02.

Ať už máme na mysli elektrické rozvody v bytě, rodinném domě nebo v podniku, je jasné, že do elektroinstalace nemůžeme zasahovat. Ani montáž rozvodů elektroinstalace svépomocí nepřichází v úvahu. V případě potřeby vybudování nových rozvodů elektřiny nebo jejich rekonstrukce, budeme potřebovat v každém případě odborníka. Jedině zkušená elektroinstalační firma má potřebná oprávnění a může Vám zajistit slaboproudé instalace (zabezpečovací systémy, kamerové systémy, datové sítě, domovní telefony či videotelefony) v rodinných domech, bytech, malých a středních firmách. Elektromontážní firma může, podle daného typu objektu, realizovat i instalace silnoproudé. Může se podílet i na montážích většího rozsahu a to formou subdodavatelských prací. Elektroinstalační firma také zajišťuje a dodává potřebný elektroinstalační materiál.

Montáže hromosvodů na Táborsku

Hromosvod vynalezl v polovině 18. století v Evropě Prokop Diviš a poté v Americe Benjamin Franklin. První hromosvod v Česku umístěný na stavbě byl instalován na zámku v Měšicích roku 1775. Od té doby dokázaly hromosvody ochránit mnoho majetku a lidských životů. Hromosvod se zřizuje zejména na objektech, kde by mohl výboj blesku ohrozit zdraví nebo životy osob (bytové domy, nemocnice, školy), způsobit poruchu (elektrárny, plynárny, vodárny, nádraží), způsobit hospodářské či kulturní škody (výrobní haly, muzea, archivy) nebo na objektech, které sousedí s objekty významnými a v případě zásahu by je mohly ohrozit požárem. Hromosvod má tři hlavní části – jímací vedení, svod(y) a uzemnění. Dle jímacího vedení rozdělujeme hromosvody na hřebenové, oddálené a mřížové, svody na náhodné a strojené, uzemnění na náhodné, základové, obvodové nebo tyčové. Dále hromosvody můžeme rozlišovat na** klasické** (franklinova typu – hřebenové, mřížové, tyčové, oddálené, stožárové, závěsové, klecové), nebo na aktivní (zařízení se včasnou emisí výboje, elektronický blok P.D.A.). Nejčastěji používané materiály na jímací vedení, svody a uzemnění jsou žárově zinkovaná ocel (železo a zinek), měď, slitiny hliníku, např. dural (hliník, hořčík, křemík) nebo nerezavějící ocel. Hromosvody montuje odborná elektroinstalační firma, která zajišťuje také následné revize hromosvodů.

Montáž a revize hromosvodů

Tomáš Růžička

tel.: +420 774 947 039

e-mail: ruzicka.t@volny.cz

Revize elektrických rozvodů a zařízení Tábor a okolí

Revize elektroinstalačních rozvodů, zařízení nebo strojů je důležitá pro zaručení bezpečnosti. Rozvody elektřiny byste si ji měli nechat prohlédnout vždy, když do elektroinstalace provedete zásah většího rozsahu (rekonstrukce) nebo pokud máte jakékoliv pochybnosti o stavu používaných elektrorozvodů. Podnikatelům pravidelné revize dokonce nařizuje zákon.

Kdo musí zajistit revize elektrických zařízení?

Dle platných zákonů a nařízení je každý provozovatel elektrického zařízení (podnikatel) povinen zajistit revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500, revize elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 a revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610. Revize elektrických zařízení, elektrických strojů, ručního a přenosného nářadí provádí pověřená elektroinstalační firma, která má k vystavení revizní zprávy potřebná oprávnění.

Proč nechávat provést elektrorevizi?

Při používání elektrických zařízení jde především o bezpečnost. Výsledek revize Vám prozradí například v jakém stavu je provozované elektrické zařízení. Zároveň ale dokážete předejít možnému úrazu elektrickým proudem a snížíte riziko nebezpeční požárů. Nejde jen o to, že revize vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Jistě pro Vás nebude překvapením, že v případě požáru nebo úrazu elektrickým proudem Vám pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí. Dalším důvodem je fakt, že Vám může kontrolní orgán (Inspektorát práce) udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč.

Montáž topných systémů na Táborsku

Elektrické topné systémy jsou určeny vytápění prostor. Jako zdroj tepla může být použit topný kabel, se umisťuje do vrstvy betonu nebo anhydritu, případně** topná rohož**. Výhoda podlahového vytápění se projeví zejména v nepravidelně tvarovaných prostorech, navíc nezabírá žádný prostor. Další výhoda topných kabelů je jejich** nízká cena.** Další použití topných kabelů je jako ochrana potrubí proti zamrznutí nebo montáž topných kabelů do okapů. Topné kabely i další běžně používané zdroje tepla, jako přímotopy či elektrické nástěnné radiátory Vám namontuje a dodá zkušená elektromontážní firma.

Tábor montáž domovních telefonů a zabezpečovacích zařízení

M oderní domovní telefony nabízí řadu užitečných funkcí, například přenos obrazu. Spolu se zabezpečovacím zařízením dokážete výrazně zvýšit bezpečnost Vašeho domova či firemních prostor. Firma, která** montáž domovních telefonů a zabezpečovacích zařízení** nabízí, Vám podle místních podmínek pomůže vybrat nejvhodnější systém. Systémy domovních telefonů a videotelefonů zvyšují bezpečnost a kontrolu  vstupu do rodinných a bytových domů nebo kanceláří** ** . Příchozí, který chce do objektu vstoupit, nalezne u dveří tlačítkový panel. Vybranou volbou pomocí tlačítek se Vámi spojí, a Vy se rozhodnete, zda je návštěvník vítán nebo nikoliv. Pokud nejste v této chvíli přítomni, objekt bezpečně ochrání zabezpečovací zařízení. Další využívanou funkcí domovních telefonů je interkom, čili hovor mezi jednotlivými uživateli systému vnitřních stanic.

Tomáš Růžička

tel.: +420 774 947 039

e-mail: ruzicka.t@volny.cz

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13326 (magazinpodnikani.cz#1484)


Přidat komentář