Sádrokartónové práce - České Budějovice

Se stavebním materiálem, jako je sádrokarton, lze pracovat velmi rychle a také přesně. I když je tato práce složitá na technologické postupy, můžeme ji vykonávat také svépomocí. Pokud si se sádrokartonem nevíte rady, nechejte si poradit.

Toužíte po změně ve svém bydlení a nechcete se pouštět do stavby s pomocí cihel či jiných podobných materiálů? Nebo jen toužíte po tom, vytvořit si půdní vestavbu? Pokud jste odpověděli alespoň jednou ano, pak je zde jediná možnost, a tou je použití sádrokartonu.

Sádrokartonové práce

Snad každý z nás již alespoň jednou slyšel o sádrokartonu a jeho výhodách, kterých je opravdu mnoho. Začít můžeme velmi nízkou pořizovací cenou, která je ve srovnání s jiným stavebním materiálem několika násobně dražší. Další je variabilita a rychlá montáž, kterou oceníme nejen my, ale také stavebníci. Práce se sádrokartonem je rychlá, suchá a hlavně čistá.

Kde lze sádrokarton použít?

Jak již všichni víme, je sádrokarton materiálem, který je velmi variabilní a jeho úprava je snadná a rychlá. Pro tyto jeho skvělé vlastnosti se stal nejoblíbenějším stavebním materiálem poslední doby, který je hojně používán jak k předělení větších pokojů, tak k úpravě půdních prostor. A není to pouze materiál vhodný pro domácnosti. Sádrokartonové konstrukce a také** minerální systémy** se velmi hojně uplatňují také v kancelářských prostorách a průmyslových objektech.

Zápory sádrokartonu

Sádrokarton má velmi mnoho** pozitiv** a jeho využití je velmi široké, avšak oproti tomu má také pár nevýhod. První z nich je nemožnost použít jej ve venkovních prostorách a také v místnostech a místech, kde je očekávaná nadměrná vlhkost. Mezi nevýhody, můžeme rovněž zařadit fakt, že se na něj nesmí aplikovat jakékoli prvky, které obsahují vápno, vodní sklo, silikáty, ale také rovněž disperzní silikátové barvy.

Jak se provádí montáž sádrokartonu?

V první řadě je nutno říci, že je montáž sádrokartonu dosti technologicky náročná, a proto ji vykonávají řemeslníci, kteří se právě na sádrokarton specializují. Před samotným započetím práce je nutno vyměřit přesně umístění podhledů, příček a také dveří, na které nelze zapomenout. Poté přichází na řadu vodováha, která nám poslouží k rozměření kolmosti stěn, přičemž vše se rýsuje přímo na stávající zdi či podlahu.

Realizace profilů

Na takto vyznačená místa pokládáme tzv. U profily, neboť jsou vždy pokládány do tvaru písmene U. Na tento profil neboli rám můžeme použít také dřevo, přičemž rošt, který nám vznikne, můžeme vyplnit minerální vatou, která nám poslouží jako tepelný izolant. Abychom docílili také optimální zvukové izolace, musíme na ocelový profil nalepit těsnící pásku, která je posléze k podlaze připevněna zatloukacími hmoždinkami. V této chvíli přicházíme k postavení tzv. CW profilů, přičemž je potřeba vše zafixovat samořeznými šrouby. Výhodou hliníkových konstrukcí pro sádrokartony je, že výrobci dávají jako součást dodávky také podrobný návod k montáži.

Montáž sádrokartonových desek

Při montáži sádrokartonových desek musíme dohlížet na to, aby k sobě těsně doléhaly. K uzpůsobení sádrokartonových desek používáme buďto pilku s jemnými zoubky nebo desku v místě dělení nařízneme ostrým nožem do hloubky 2-3 mm. Poté desku jemně ohneme, čímž dojde k tomu, že se sádrokartonová deska v místě naříznutí dokonale zlomí.

Úprava sádrokartonových desek

Jakmile je sádrokarton připraven, vyřízneme pilkou otvory pro zásuvky, vypínače apod. Poté konstrukcí vedeme trubky na vodu, kanalizaci, plyn a také protáhneme všechny potřebné kabely. Jakmile je vše hotovo, přebrousíme hrany desek brusným papírem. Dále přichází na řadu zatmelení spár mezi deskami, poškozených míst a hlaviček šroubů tmelící sádrovou hmotou, kterou po zatvrdnutí musíme ještě přebrousit. Ještě je nutno zatmelit akrylátovým přetíratelným tmelem přechody mezi příčkou ze sádrokartonu a zdivem. A nyní již přichází na řadu konečná úprava sádrokartonové příčky, kterou je natření barvou nebo tapetování.

Sádrokartonové podhledy

Chystáme-li se na montáž sádrokartonových podhledů, musíme dbát na dodržení všech potřebných zásad, které nám dopomohou k tomu, aby byl výsledek dokonalý. Pokud nebudeme při aplikaci sádrokartonových podhledů dodržovat technologické postupy přesně tak, jak je nutné, dojde k degradaci celé nosné konstrukce z funkčního i estetického hlediska, což povede k celkové výměně.

Montáž sádrokartonových podhledů

Sádrokartonové podhledy stejně tak jako sádrokarton použitý k jinému účelu je nutno montovat vždy až po dokonalém zaschnutí podkladu, na který jej aplikujeme. Je nutno dbát také na to, aby byla vlhkost stěn ustálená, povrchy suché a podkladní betony zcela vyzrálé. Montování sádrokartonu je vhodné provádět až poté, co jsou osázená všechny okna a celá stavba je tak uzavřená před venkovními povětrnostními vlivy, které by mohly sádrokarton zničit. K montáži sádrokartonových desek a také po ní je důležité chránit je před vysokou vzdušnou vlhkostí, což znamená, že je potřeba zajistit dostatečné větrání. Mnozí lidé si myslí, že je potřeba začít pokoj, ve kterém je aplikován sádrokarton vytápět, což je velmi špatně. Teplota na obou stranách sádrokartonu se musí zvyšovat pomalu a postupně.

Jaké máme sádrokartonové podhledy?

Sádrokartonových podhledů máme hned několik. Prvním z nich jsou standartní sádrokartonové podhledy, které jsou obloženy sádrokartonovými či sádrovláknitými deskami. Hned za nimi přicházejí na řadu bezespárové akustické podhledy, sestávající se z akustických desek, které zvyšují zvukovou izolaci daného prostoru. Dalším druhem je opláštění obloukových podhledů, které je vytvářeno ze speciálních ohebných desek. Poslední na řadě je bezpečnostní mezistrop, což je speciální samonosná horizontální konstrukce, která je zde proto, aby tvořila bezpečnostní ohraničení prostoru.

Proč zvolit sádrokartonové podhledy?

Sádrokartonové podhledy mají mnoho kladů, a proto bychom o nich měli vědět co nejvíce. V první řadě uzavírají spodní část stropu, čímž dojde ke snížení výšky místnosti. Tyto podhledy slouží také velmi dokonale k zakrytí instalačního vedení. Sádrokartonové podhledy zlepší tepelně izolační a zvukově izolační vlastnosti. Málokdo z nás však ví, že je sádrokarton nehořlavý a použijeme-li sádrokartonové podhledy, zvýšíme tím požární odolnost celé stropní konstrukce. V neposlední řadě je nutno říci, že podhledy umocní architektonický výraz našeho interiéru.

Sádrokarton svépomocí?

Práce se sádrokartonem je jednoduchá, ale technologické postupy trochu složitější, lze sádrokarton aplikovat také svépomocí. Pokud jste se však rozhodli, že si práci se sádrokartonem uděláte doma sami, měli byste se na to předem připravit a poradit se tak buďto s odborníky, nebo si o tomto něco přečíst. I když lze pracovat se sádrokartonem svépomocí, je nutné, aby ji vykonával člověk zručný nebo alespoň schopný kutil.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13209 (magazinpodnikani.cz#1206)


Přidat komentář