Průmyslové elektroinstalace

Elektrické spotřebiče najdeme snad v každém domě či bytě. Elektřina nám pomáhá v naší každodenní činnosti. Bavíme-li se o elektroinstalaci, pak mi jistě dáte za pravdu, že jakákoli manipulace s ní by měla být provedena rukama odborníků.

Termínem elektroinstalace lze označit všechny** elektrorozvody** v domě i jeho okolí. Elektroinstalaci byste v žádném případě neměli provádět sami, neboť úraz elektrickým proudem může skončit smrtí a špatně nainstalovaný elektrický rozvod může zavinit i vyhoření domu. Navíc staré rozvody nikdy nemůžete kombinovat s novými, vždy je nutné provést vše podle nových předpisů a opatřit revizní zprávou. Nové rozvody i revizní zprávu Vám zajistí odborná firma, která díky znalosti nových technologií, materiálů a možností úspory elektrické energie, svou práci odvede dokonale.

Jak na novou elektroinstalaci?

Základem je kvalitní** projekt**, čímž jsou myšleny ** rozvody zásuvek, spínačů, světel, dále různé elektrické sítě, ochrany, topení, rozvody vnitřní i** venkovní. Zapomenout nelze ani na rozvodné skříňky, pojistky a jističe. U stavby nového domu je nutné si uvědomit, že elektrické rozvody probíhají vlastně po celou dobu stavby. Obdobné je to i u rekonstrukce. Začíná se vysekáním drážek, pokračuje se instalací rozvodů a krabic, následně se vše zadokumentuje, případně se pořídí i** fotodokumentace** a může se začít omítat. Fotodokumentace se pořizuje z toho důvodu, aby nedošlo k poškození kabelu hřebíkem nebo při vrtání. Svítidla, vypínače, zásuvky, zvonky, různé chrániče a ovladače se instalují na konec až po vymalování. Mezitím se připraví pojistky, jističe, chrániče a rozvaděče. Nakonec se vše vyzkouší a vystaví se revizní zpráva.

Navržení elektroinstalace, projektování elektroinstalace

Práce projektanta je velmi důležitá a závisí na ní celá Vaše budoucnost, protože jen pokud** projektant** provede profesionální práci na vysoké úrovni, budete moci Vy ve svém bytě či domě spokojeně žít. S projektantem je proto zapotřebí po celou dobu projektu dokonale spolupracovat a předávat mu jen pravdivé informace, protože jen tak Vám bude schopen navrhnout dokonale elektroinstalaci a také nejvhodnější způsob osvětlení Vašeho domova. Jenom** profesionál** Vám může navrhnout osvětlení ve všech místnostech tak, aby poskytovalo dostatek osvětlení pro jednotlivé činnosti, které vykonáváte v domácnosti a zároveň, aby Vás osvětlení neoslňovalo. K tomu, aby toho projektant mohl být schopen je také vhodné mu dodat plánované rozmístění nábytku.

Slaboproudé instalace - datové sítě, zabezpečení, telefon

Mezi slaboproudé instalace patří zejména telefonní, zabezpečovací, zvonkové, anténní a datové sítě. Tyto sítě sice lze naplánovat také dodatečně, ale pak je nutné se smířit s ne vždy hezkými lištami lemujícími zdi v domě. Nejlepší je proto rozvést tyto sítě již při stavbě nebo rekonstrukci. Všechny tyto sítě se vedou většinou v plastových ohebných trubkách nebo v povrchových lištách, aby se v případě potřeby mohly přeinstalovat. Z důvodu neustálého vývoje nových spotřebičů a také inovace této elektroniky v domácnostech, tyto rozvody totiž podléhají neustálým změnám.

Průmyslové elektroinstalace - rekonstrukce elektrických NN sítí

Firmy, které se specializují na průmyslové elektroinstalace, většinou nabízí rekonstrukce elektrických NN sítí ve větších objektech, jako jsou kanceláře, komerční areály, haly a továrny. V průmyslu stojí bezpečnost na prvním místě, proto elektro společnosti provádějí také pravidelnou údržbu elektroinstalace a běžné opravy. Montáže hromosvodů a projekce elektrického zařízení jsou pak samozřejmostí.

Jak zajistit bezpečnost elektroinstalace?

Ať už využíváme elektřinu doma nebo venku před objektem zvyšuje se riziko zásahu proudem, proto je nepoužívat elektrické zařízení v koupelnách v blízkosti vody, nevyměňovat žárovky pod napětím, káble nikdy nevést pod kobercem, nepoužívat dvojitého adaptéru pro spotřebiče velkých výkonů, neopravovat pojistky ničím jiným, než správnou pojistkou a nenechávat děti hrát si s elektrickými zásuvkami. U venkovní bezpečnosti pak platí vyvarovat se používání příliš dlouhých kabelů, používat lokální proudový chránič a voděodolná zařízení i kabely a dále prodlužovací kabel kompletně roztáhnout už před začátkem práce.

Instalace hromosvodu, cena hromosvodů

Hromosvod nebo-li bleskovod je zařízení, které má za úkol přijetí a svedení bleskového vývoje. V případě zasažení objektu bleskem ochrání bleskovod veškerou elektroinstalaci, elektrické přístroje před vyhořením a samozřejmě i Váš život. K ochraně malého domu se sedlovou střechou postačí hřebenové vedení, ze kterého vycházejí k zemi směrem k zemničům většinou dva svody. Větší budovy musí být zabezpečeny mřížovou sestavou vodičů. Pořizovací cena hromosvodů je nízká a instalace jednoduchá, což u měděných hromosvodů neplatí, protože zde je cena vysoká, na druhou stranu jsou bezúdržbové.

Kdo je oprávněn provádět revizi elektrických zařízení?

K** revizi elektrozařízení** je oprávněn revizní technik, který je vlastníkem tzv. revizního osvědčení a má také příslušnou kvalifikaci. V České republice vydává veškerá revizní osvědčení a oprávnění, technická inspekce ČR. Abyste takovéto oprávnění získali, musíte splnit mnoho kvalifikačních, organizačních i technických kritérií, které platí jak pro dodavatele revizních prací, tak pro revizní techniky samotné. Proto chtějte po revizním technikovi předložení těchto dokumentů.

Po vykonání každé revize Vám revizní technik vydá tzv. revizní zprávu, kterou jste povinni si uschovat pro případné doložení toho, že revize elektroinstalace či spotřebiče byla skutečně vykonána. Neučiníte-li tak, pak vám pojišťovna budovu nepojistí a ani nebudete moci zkolaudovat žádný prostor.

Výchozí revize elektro, pravidelná revize elektro, mimořádná revize

První je tzv. revize výchozí, která se provádí u každého nového nainstalovaného elektrického zařízení. Poté následuje** revize pravidelná**, o které Vás servisní technik zpravidla informuje dopředu. Jedná se hlavně o revizi budov a objektů, kde se shromažďují lidé. A v poslední řadě je revize mimořádná, kterou je nutné provést vždy, když je prováděn jakýkoli zásah do elektroinstalace. Provádění revizí bychom neměli brát na lehkou váhu a vždy k nim přistupovat zodpovědně.

Elektronické zabezpečování budov

Zabezpečovacích systémů je celá řada. Navíc neustále procházejí různými inovacemi, takže je vhodné vybrat pro kompletní zajištění ochrany majetku odbornou firmu, která na základě Vašich požadavků připraví ten nejkvalitnější způsob ochrany, jak před přírodními katastrofami, tak před nenechavci, kteří by se na Vašem majetku rádi obohatili nebo ho jen ze zlomyslnosti poškodili.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13325 (magazinpodnikani.cz#1483)


Přidat komentář