Projekty rodinných domů - Pardubice

Pokud se v bytě necítíte dobře a rádi byste si dopřáli trochu čerstvého vzduchu, provoněnou zelenou zahradu a hlavně nové bydlení v podobě rodinného domu, pak vám poradíme na koho se obrátit s žádostí o vypracování projektu.

Snad každý kdo přemýšlí o výstavbě nového rodinného domu, má už o něm jistě i určitou představu, jak by měl asi vypadat. Ale jak si být skutečně jistí, že Váš budoucí příbytek obsahuje všechny prvky, po kterých toužíte a že jste přitom na nic nezapomněli? Právě k tomuto účelu slouží firmy zabývající se projekcí rodinných domů, které vám Váš vysněný dům pomohou dokonale naplánovat a do detailu Vám ho ukázat v plné kráse ještě dřív, než před ním skutečně budete stát s klíčem v ruce.

Projekty rodinných domů

Dříve než se rozhodnete postavit si vlastní obydlí nebo nechat si jej postavit odborníky, je třeba vytvořit jeho detailní plán. V takovém případě je téměř vždy dobré obrátit se na profesionály, kteří vás vyslechnou a za vašeho dohledu a připomínek Vám vytvoří plán domu na míru. Je samozřejmě možné se nechat inspirovat nebo vybrat si z projektů již hotových, tzv. typových domů, ale pokud chcete dům originální a přesně takový, jaký Vám vyhovuje, neváhejte a kontaktujte firmu projektantských služeb, kde Vám jistě rádi ve všem vyjdou vstříc.

Mnohé** firmy** mají nabídky rozděleny do několika oblastí. Buď se může jednat o domy přízemní, nebo patrové. Přízemní domy jsou zejména výhodné svým jednodušším a bezbariérovým řešením místností, což je vyhovující zejména pro starší a nemocné lidi, kteří tuto dostupnost jistě velmi ocení. Také ovšem záleží na tom, zda si přejete dům podsklepený, s podkrovím nebo s přistavěnou garáží. Rozhodující je beze všeho i rozloha domu, protože od toho se pak následně odvíjí celá konstrukce obydlí a jeho jednotlivých pokojů. Pouze na Vás tedy záleží, zda dáte přednost menšímu domu do 100 m² nebo naopak rozlehlému sídlu, jehož velikost přesahuje například 150 m². Možností je vždy nesčetně mnoho, takže výběr určitě nebude jednoduchý. Ovšem v tom právě pak tkví osobitost a originalita každého domova.

Dům zděný, betonový, dřevostavba

Snad nejpodstatnější věc je se rozhodnout, jaký materiál bude na** stavbu** domu použit. Zda se tedy bude jednat například o dům zděný, betonový nebo o dřevostavbu. I když téměř všude převládá poptávka po zděných stavbách, stále více se do podvědomí zákazníků dostávají i dřevostavby, které svým teplým dechem domova okouzlují rodiny už po celé generace. Nemusí se přitom jednat o dům vzhledově podobný perníkově chaloupce, ale jde většinou o stavby decentní a vkusné, které si jejich majitelé zamilují na první pohled. Nabídku** projektů dřevostaveb** již v dnešní době nabízí v katalozích většina firem, takže pokud se rozhodnete pro tento typ domu, nebude Vám v zažádání o jeho návrh nic stát v cestě

Zajištění projektu rodinného domu, projektová dokumentace

Každý ucelený projekt rodinného domu musí obsahovat veškeré dokumenty, které nazýváme projektová dokumentace. Jedná se o právnicky ošetřený dokument obsahující grafické návrhy domu, doplněný nezbytnými a vysvětlujícími texty. Obsahuje zejména informace týkající se vztahů mezi okolím a stavbou, to znamená, že stavba nebude porušovat základní ekologická pravidla. Dále se zkoumá bezpečnost a ekonomický pohled na stavbu a její technologická vybavenost.

Projektová dokumentace by měla obsahovat následující materiály:

  • Dokument o stavebním povolení – Na tomto dokumentu velmi záleží, neboť bez stavebního povolení nelze stavbu uskutečnit.
  • Dokument o provedení stavby – Tato část by měla obsahovat pozemní stavební návrhy a rozpis inženýrských objektů.
  • Realizační dokument stavby – Tento díl dokumentace obsahuje projektované výkresy sloužící k realizaci obydlí.
  • Technické zprávy – Obsahují konstrukční informace o projektu a podrobný popis stavebních materiálů.
  • Výkresové dokumenty – Skládají se obvykle z detailních návrhů řezů, půdorysů, pohledů, aj.
  • Dokumentace uskutečněné stavby – Zde má být zaznamenán zejména výsledek dokončené stavby.

Ceny projektů rodinných domů

Ceny jednotlivých projektů rodinných domů se mohou také výrazně lišit. Nejen že záleží na výběru typu domu, ale také na velikosti stavby, její náročnosti a přítomnosti všech ostatních přídavných objektů jako přístřešků, balkónů, pergol, altánů, komínů a dalších. Cenové rozmezí projektů se pohybuje zhruba od 20 000 Kč výše. Existují ovšem projekty, jejichž cena se díky své náročnosti a spletitosti může vyšplhat až do stovek tisíc. Je třeba si také bedlivě prostudovat, co vše projekční firma do ceny zahrnuje a zda projekt obsahuje i návrh napojení na inženýrské sítě, projekty plotů a zdí, či výstavbu jiné komunikace. Většina návrhů obsahuje také výpočet energetické náročnosti domů či přesný položkový rozpočet.

Projekt Zelená úsporám, jak uspořit za energie

Dříve než začnete vůbec uvažovat o stavbě rodinného domu, měli byste si uvědomit, že taková realizace není v žádném případě levnou záležitostí. Ale i když se vyšším finančním nákladům nevyhnete, existuje možnost zažádání o finanční dotaci. Výhodným zdrojem dotace je projekt Zelená úsporám, který je dotován Ministerstvem životního prostředí ČR. Jelikož se však tento projekt zabývá úsporou energie, lze ho uplatnit pouze na tzv. pasivní domy, což jsou stavby s nízkou spotřebou energie získanou ze solárních panelů nebo z elektrospotřebičů vydávajících teplo. Součástí těchto domů bývá rovněž účinná tepelná izolace. Dalším kritériem pro získání finanční podpory je podmínka, že stavební materiál musí být registrován na Seznamu výrobků a technologií a stavitel na Seznamu odborných dodavatelů. K žádosti je nutné také přiložit potvrzenou Krycí listinu technických parametrů, Oznámení o užívání stavby, potvrzení o vlastnictví, odborný posudek a nakonec účty stavební firmy a potvrzení o jejich zaplacení. Projekt Zelená úsporám je rozdělen do pěti oblastí a na každou z nich se musí podávat zvláštní žádost. Díky této podpoře můžete získat na stavbu svého domu až čtvrt miliónu Kč.

Profesionální firma na vypracování projektu rodinných domů

Výběr firmy, u které si necháte vyhotovit projekt vašeho domu, je zásadní. Nezáleží pouze na jejím výkonu a cenové dostupnosti, ale z větší části také na ochotě a přístupu jednotlivých projektantů k zákazníkům. První kontakty a empatie mezi poptávajícím a konstruktérem projektu, jsou vždy velice důležité, protože při plánování rodinného domu záleží výrazně na vzájemné shodě a domluvě, aby později nedošlo ke zbytečným nedorozuměním a zákazník tak mohl být s projektem svého domu co nejvíce spokojený.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13312 (magazinpodnikani.cz#1452)


Přidat komentář