Projekty rodinných domů - Ostrava

Stavba, rekonstrukce nebo úprava prostor, to je plán, který má zkvalitnit náš život. Nové bydlení se však neobejde bez projektu, stavebního povolení a dalších potřebných dokladů. S těmi vám pomůže projekční kancelář.

Výběr pozemku, koupě pozemku v Ostravě

Základem pro stavbu rodinného domu je koupě pozemku. Tu byste měli realizovat ještě před tím, než oslovíte architekta a projektanta. Projekt totiž nelze vypracovat bez pozemku. Můžete samozřejmě oponovat, že existují typizované projekty. Ano, to je sice pravda, ale ani ty nelze umístit na jakýkoli pozemek. I typizovaný projekt se vybírá až na základě koupě pozemku. Dům je totiž nutné zasadit do prostoru krajiny, tak, aby tam skutečně patřil. Navíc každý typ stavby má svá specifika. To znamená, že například pasivní nebo nulový dům nelze postavit s orientací na sever. Vždy musí být orientován na jih. Stejně jako například srubovou stavbu, která vás velice okouzlila, nemůžete postavit v městské zástavbě nebo super moderní dům v podhorské krajině. Oboje by působilo nepatřičně neboli jako pěst na oko. Z toho plyne, že nejprve je nutné vybrat místo, kde chcete po celý svůj život bydlet a pak začít vybírat pozemek, který by odpovídal velikostně i orientačně vašim představám o umístění budoucího domu. Jakmile máte pozemek, je čas pro výběr projektu.

Projekt nového domu, typizovaný, individuální Ostrava

Projekt byste měli vybírat teprve v okamžiku, kdy již víte, jaký typ domu chcete stavět. Zda klasický zděný, dřevostavbu v podobě roubenky, srubu nebo jako klasický dům, nízkoenergetický, pasivní nebo dokonce nulový dům. Předem byste také měli vědět, jak velký dům chcete stavět, pro kolik osob, jaké zařízení domu a jeho okolí upřednostňujete, jaké náklady chcete na provoz domu v budoucnu vynakládat. Důležité je také vědět kolik za nový dům chcete zaplatit. Když si tyto základní otázky vyjasníte, můžete se pustit do výběru projektu. Typizovaných projektů je celá řada. Dokonce s pomocí autora typizovaného projektu, lze projekt upravit podle vašeho přání. Sami však projekt upravit nemůžete. Porušili byste totiž autorská práva. Pokud se vám žádný projekt nebude líbit, můžete navštívit architekta a nechat si vypracovat individuální projekt. Zde již je třeba, abyste s architektem úzce spolupracovali, jen tak získáte přesně takový dům, jaký si představujete.

Projekt rekonstrukce domu Ostrava

Ne každý má dostatek peněz na zbrusu nový dům. Někdy je lépe, pokud máte potřebné prostory bydlení zrekonstruovat. Zrekonstruovat můžete starší domek nebo i byt anebo půdní prostory. Výhodou je, že ušetříte nemalé peníze za výběr pozemku a můžete získat naprosto výjimečné bydlení. Zejména úprava starších domků se spoustou prostor může být velice zajímavá. Z bývalého selského stavení se může stát naprosto moderní bydlení, kde místo hnojníku vznikne nádherné jezírko, hospodářské budovy se změní v letní bydlení a saunu, na dvorku a zahradě přibude bazén a posezení. Starší byt lze také změnit k nepoznání. Z bytového jádra lze vytvořit skvělé relaxační zázemí, stará a nevhodně rozmístěná kuchyň se stane současně s obývacím pokojem báječným místem pro společné rodinné chvilky. Lodžie se změní v relaxační místo a i ostatní pokoje dostanou naprosto nový ráz. Dalšími možnostmi je také zmenšení či zvětšení prostor bytu pomocí příček, ale to je již věc pro projektanta. Také půdní prostory nabízejí nekonečné možnosti. Podkroví to je atypické bydlení, které nabízí neopakovatelné řešení, které nikde jinde nenajdete. Bydlet v podkroví je nádherné, spousta světla, vzduchu a klidu. Kdo má fantazii, může v podkroví vytvořit jedinečné, romantické a zároveň pohodlné bydlení. A s tím vším vám může pomoci projektant, který dokáže právě vaši fantazii, vaše sny a představy uvést do reality.

Jaké služby poskytuje projektant Ostrava?

Zatím co architekt vytváří vzhled a dispoziční uspořádání domu. Projektant vytvoří projekt pro stavební povolení a později i realizační projekt. Úkolem projektanta je osadit dům na konkrétní pozemek tak, aby přesně zapadl do krajiny i ostatní zástavby, aby jeho poloha odpovídala typu domu a také na pozemek v okolí domu zasadit i ostatní stavby jako je garáž, pergola, bazén, zahradní domek a vše o co má zadavatel zájem. K tomu patří vypracování projektové dokumentace. Ta musí mít všechny potřebné doklady podle stavebního zákona. Výhodné je nechat si vypracovat také projekt pro provedení stavby. Není sice povinný, ale dokáže zajistit plynulost stavby a také uspořit peníze. Ideální je, pokud se s projektantem dohodnete, aby na vaší stavbě působil jako stavebně technický dozor. Výhodné je to z toho důvodu, že zná materiály i stavební postupy a dokáže posoudit kvalitu stavebních prací. V případě dohody o dozoru stavby, by projektant měl stavbu navštěvovat po dobu výstavby hrubé stavby asi jedenkrát týdně nebo při dokončení jednotlivých fází výstavby.

Co musí obsahovat projektová dokumentace?

Doklady projektové dokumentace musí být podle stavebního zákona a podle druhu požadovaného stavebního povolení. Většinou obsahují průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby a její dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů. Rozsah jednotlivých částí vždy musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a také době trvání stavby.

Co je projekt pro provedení stavby?

Projekt pro provedení stavby je podrobnější než projekt pro stavební povolení. Je pravdou, že některým stavebním firmám stačí pro realizaci stavby projekt pro stavební povolení. Ale je to nevýhodné zejména pro stavebníka. Projekt pro provedení stavby je daleko obsáhlejší a upřesňuje spoustu stavebních technologií, materiálů a dalších důležitých podkladů pro realizaci stavby, které si stavebník přeje, aby odpovídaly jeho požadavkům. U některých stavebních technik stačí výměna materiálu za jiný a již stavba neodpovídá zamýšlenému účelu. Navíc čím kvalitněji je projekt zpracovaný, tím snáze lze odhadnout náklady stavby. Často právě kvalitně zpracovaný projekt pro provedení stavby ušetří čas i peníze.

Služby projekční kanceláře v Ostravě

Většina projekčních kanceláří zajišťuje kompletní služby. Je schopna zajistit projekt na základě spolupráce s architekty, vypracovat projektovou dokumentaci, projekt pro provedení stavby, zajistit autorský a technický dozor, vyřídit stavební povolení, včetně všech souvisejících povolení jako je například vyjádření statika, a nakonec i kolaudační řízení. Tím se stávají služby projekčních kanceláří naprosto jedinečné. Ušetří totiž obrovskou spoustu času s obíháním úřadů a vyřizováním jednotlivých povolení. Navíc dokáží zajistit bezproblémový průběh stavby. A nakonec ušetří i peníze, o které byste přišli, kdybyste si na každou návštěvu úřadu a na každou kontrolu stavby a schůzku s vedoucím stavby museli brát dovolenou nebo náhradní volno.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13277 (magazinpodnikani.cz#1355)


Diskuze a zkušenosti

Tomáš B. | 09.06.2014 12:14
Re: Projekty rodinných domů - Ostrava Skvěle odvedená práce, doporučuji.


Přidat komentář