Projekty rodinných domů - Nový Jičín a okolí

Pokud plánujete výstavbu rodinného domu, rekonstrukci nebo jinou stavební činnost, stojí na úplném počátku složitý úkol. Rozhodnutí, které ovlivní celou budoucnost, průběh, vzhled a především výsledek celé výstavby. Najít vhodného architekta.

Projekty rodinných domů

V dnešní době není problém najít „nějakého“ architekta, ale najít toho „pravého“, který dokáže proměnit Vaše sny a přání v realitu, a to pokud možno v krátkém čase a přiměřených nákladech, to už tak snadné není. Při výběru se vyplatí seznámit se s historií firmy, s lidmi, kteří za firmou stojí a v neposlední řadě také s referencemi zákazníků, popřípadě s dokončenými projekty, realizovanými danou firmou. Jak říká moudré pořekadlo „výsledky mluví za vše“. A v tomto případě to platí dvojnásob. Vždyť jde o nemalou investici do dlouhodobého** projektu**, který zásadně ovlivní váš život a budoucnost.

Kvalitně vypracovaná projektová dokumentace rodinného domu

Kvalitně vypracovaná projektová dokumentace je stěžejním krokem pro vydání stavebního povolení. Doba potřebná k jejímu vypracování se liší především v závislosti na složitosti projektu samotného, přáních klienta a také na specifických požadavcích, které si v některých případech jednotlivé stavební úřady kladou. Každý projekt domu má své pevně stanovené části, které musí bezpodmínečně obsahovat. Jedná se o:

  • průvodní zprávu projektové dokumentace – tato část poskytuje stručný popis budoucí stavby
  • souhrnnou technickou zprávu – zde je uveden podrobnější popis stavby, včetně architektonických a technických řešení
  • technická a výkresová část – obsahuje mimo jiné půdorysy stavby, pohledy na stavbu ze všech světových stran, jednotlivá konstrukční a technická řešení
  • statická část – jde o statické posouzení plánované stavby
  • elektroinstalační část – detailní popis a nákresy elektroinstalací uvnitř i vně domu
  • zdravotně technické řešení – popis instalací zdravotechniky, včetně materiálů
  • část vytápění – rozbor rozvodů a materiálů ústředního topení (pokud je k vytápění použit jiný zdroj než výše zmíněný elektrický proud – např. plynový kotel,

bývá  součástí  projektové dokumentace ještě samostatná část týkající se tohoto zdroje)

  • požárně bezpečností řešení – řeší otázky požární bezpečnosti stavby v rámci zákonných norem

Projektant, projekční firma

Volba vhodného** projektanta** je proto velmi důležitá. Správně vypracovaná ** projektová dokumentace** usnadní komunikaci s úřady a ušetří vám množství času. Některé projekční kanceláře jsou dokonce schopny zajistit komunikaci se stavebními a jinými úřady na základě plné moci za vás. Samozřejmě, že tato nadstandardní služba se promítne do konečné ceny projektové dokumentace. Tudíž je potřeba zvážit, zda preferujete nižší cenu a časově poměrně náročné návštěvy a jednání s úřady si zařídíte sami nebo zda je pro vás výhodnější si připlatit a tyto nejednoduché úkony nechat na projekční firmě.


Rodinné domy, návrhy rodinných domů, půdní vestavby

Pro soukromé osoby bude asi nejzajímavější práce kanceláře na návrzích rodinných domů, ve všech kategoriích. Od nízkonákladových domků až po luxusní. Tato projekční kancelář se zabývá nejen návrhy zcela nových projektů domů, ale samozřejmě má k dispozici i řadu typových projektů, které jsou již prověřeny realizací. Záleží jen na klientově přání, jestli preferuje nový návrh domu, tzv. „na klíč“ přesně podle jeho představ nebo se raději přikloní k jednomu z typových projektů. Projekční kancelář řeší nejen novostavby rodinných domů, ale zabývá se také projekty na rekonstrukce objektů, nástavby, půdní vestavby apod. Každý projekt je s klientem řešen individuálně a je mu věnována příslušná pozornost. Tak, jako každý z nás je rozdílná osobnost, tak i každý projekt je individuální.** Projektanti** se snaží co nejlépe pochopit představy a přání klientů a přenést je do projektů tak, aby byli zákazníci uspokojeni v maximální míře. Neopomenutelným aspektem je také rychlá a snadná komunikace s projektanty, která umožňuje předcházet případným nedorozuměním a zároveň nabízí možnost kdykoli v průběhu projekční činnosti doplňovat, opravovat nebo upřesňovat požadavky.

Bytové domy, projekty bytových domů

Bytové domy již patří mezi pracnější a časově náročnější projekty, přesto je jim věnována stejná pozornost jako projektům rodinných domů. Stavby tohoto typu jsou složitější a je potřeba brát ohledy na velké množství důležitých detailů. Projektanti jsou si dobře vědomi zodpovědnosti a nutnosti uzpůsobit tyto projekty tomu, že musí účelně sloužit ke spokojenému soužití mnoha lidí, rodin a přesto splňovat nároky každého z nich.

Zpracování projektové dokumentace objektů občanské vybavenosti

Další součástí práce projektové kanceláře je zpracování ** projektové dokumentace objektů** občanské vybavenosti, včetně jejich rekonstrukcí. Nemalé zkušenosti má firma i v oblasti památkově chráněných objektů Výjimkou není ani řešení  projektů průmyslových, sportovních objektů a areálů.

Další činnost projektantů

Mezi další činnost a nedílnou součást** práce projektantů** patří především ** zpracovávání územních plánů pro města a obce**, a to od průzkumů a rozborů, zadání, konceptu až po samotný návrh. Dále pak změny územních plánů, regulační plány a územní studie. Je nutno také podotknout, že firma  samozřejmě v rámci své inženýrské činnosti nabízí zajištění všech podkladů pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, ohlášení, územní souhlas a podkladů pro užívání stavby, kolaudační souhlas a to dokonce i v případě, že máte již hotový, zpracovaný projekt od jiné kanceláře.

Vysoká odbornost, lidský a individuální přístup ke každému klientu a projektu i dosud realizované projekty jsou jistě důležitou výpovědí o kvalitách a přednostech firmy. V případě zpracování projektové dokumentace k vašemu budoucímu domu se rozhodně nevyplácí ohlížet se pouze na cenu nabízené služby. Váš dům vám a vaší rodině dobře a funkčně sloužit po celý váš život. Rozhodně je velice nepříjemné muset po započetí používání domu řešit pozdě objevené nedostatky nebo nevyhovující řešení. Je tudíž moudré si vybranou společnost prověřit maximálně, jak je to jen možné a po začátku spolupráce na projektu s projektanty aktivně spolupracovat. Vyplatí se to.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13295 (magazinpodnikani.cz#1414)


Přidat komentář