Profesionální kominictví okres Olomouc

Víte, že udržovaný komín sníží náklady na vytápění? A víte, že je možné úspěšně rekonstruovat i velmi starý komín? Přitom rekonstrukcí komína ušetříte až 60 % nákladů z ceny stavby komína nového.

Co se zaneseným komínem Olomouc

Zanedbaný komín může znamenat velký problém. Zejména pokud se rozhodnete používat ho k vytápění. To totiž může znamenat ohrožení na životě i na majetku. Zanedbaným komínem mohou dovnitř domu pronikat spaliny, které ve větší míře mohou způsobit otravu a následně i smrt. Toto rozhodně není nějaký strašák, ale holý fakt. Poškozeným komínem sice většinou ze začátku proniká jen minimum spalin, ale vzhledem k jejich agresivitě se velmi rychle komín dál poškozuje a spalin dovnitř objektu proniká více a více. Nakonec může dojít ke zmiňované otravě a i smrti. To zejména u slabších osob a dětí. Škoda na majetku vznikne, pokud se v zanedbaném komíně vznítí saze. To je potom obrovský hukot, celý dům se otřásá, jako by bylo zemětřesení a pokud se vám nepodaří vyhasnout v topidle, pak může komín nebo i zeď prasknout, což znamená poškození statiky domu a tím i velké problémy.** Saze v komíně** mohou začít hořet, i pokud topíte dřevem, které není dostatečně vyschlé a takzvaně dehtuje. Dehet se usazuje v komíně a může začít taktéž hořet. Účinky jsou stejné. Proto k vytápění je nutné vždy používat jen vyschlé dřevo. Dalším nebezpečím jsou vyletující jiskry ze zaneseného komína. Ty ohrožují celé okolí a mohou cokoli zapálit. Škoda pak může jít i do desítek tisíc korun i více, a vy, i když máte sjednánu pojistku, tak nedostanete nic. Pokud totiž požár vznikne ze zanedbaného komína, a tudíž nemáte potvrzení o ročních kontrolách, tak vám pojišťovna neposkytne žádné plnění.

Kontrola komína Olomouc

Komíny se od ledna 2011 kontrolují podle nové vyhlášky. Ta říká, že pravidelnou kontrolu komína kominíkem minimálně jedenkrát ročně musí mít rodinné i bytové domy, rekreační zařízení, chaty a chalupy, komíny od kotlů a karem na plyn. Dvakrát ročně pak velké bytové domy a každé dva měsíce pizzerie a restaurace s klasickou pecí a krbem.

Jak se kontroluje komín?

Při roční** kontrole komína** se provádí kontrola komína buď klasicky s pomocí speciálního zrcátka, které ukáže celý stav komína, od jeho spodních dvířek až po vyústění nad střechu, anebo je možné provést kontrolu většinou ze střechy komínovou kamerou. Ta je nutná v případě podezření na nějaký problém. Komínová kamera ukáže každou prasklinku, každé oloupané místo, vše, co je porušené a mohlo by způsobit problém. Výsledek kontroly komína se zapíše do** zprávy**, jejíž jednu kopii dostane majitel komína a druhá zůstane uložena v kominictví Olomouc.

Když komín způsobí požár

Pak následuje vyšetřování a hledá se viník. Pokud máte všechny povinné kontroly, pak za požár nese odpovědnost kominictví, které je provádělo. Pokud však kontroly nemáte, pak je vina na vás. A nepomůže vám ani tvrzení, že doklad o kontrole prostě shořel. V tomto případě musíte oznámit adresu kominictví, které vám údajnou kontrolu provedlo. Tam dohledají potvrzení o kontrole. Když nic nenajdou, pak za zanedbaný komín odpovídáte vy. Pozor je nutné si dát i na to, že vznikne-li požár od nekontrolovaného komína, pak můžete dostat i velmi vysokou pokutu v řádu několik desítek tisíc korun.

Co s poškozeným komínem?

U komína je samozřejmě nejdůležitější bezpečnost. Ta je vždy na prvním místě. To však ještě neznamená, že je vždy nutné radikální řešení, tedy zbourání komína a jeho nová stavba. Až v 90 % případů postačí jen** rekonstrukce komína**, která je velmi efektivní a postačí ji jen 40 % nákladů ze 100, které byste jinak potřebovali na nový komín. Rekonstrukce komína se volí podle jeho stavu. Může jít o kompletní rekonstrukci, tedy frézování, vložkování a úpravu komínových dvířek, a nadstřešní části komína. Nebo je možné komín jen nově vyvložkovat. A pokud je velmi silně zanesen, není potřeba žádná rekonstrukce, ale je nutné důkladné vyčištění.

Čištění spalinové cesty Olomouc

Provádí se podle množství nanesených spalin. V některých případech postačí, když se komín vyčistí klasickým kominickým nářadím. Jindy je nutné přistoupit ke speciálním technikám. Tou může být i vypálení komína. Pokud je to nutné, tak se den provedení musí nahlásit na obci a u hasičů. Všechny typy čištění by měl vždy provádět jen kominík.

Frézování komína v Olomouci

Přistupuje se k němu, pokud je komín v pořádku, ale komínová vložka je již špatná. Nebo pokud přechází majitel objektu na jiný druh vytápění. Například vytápění krbem potřebuje velkou šířku komína. Pokud se tedy do komína odváděli zplodiny z plynu, je nutné komín vyvložkovat hned ze dvou důvodů. Komínová vložka na plyn nemůže sloužit pro vytápění tuhými palivy. Nejen že je úzká, ale je i z nevhodného materiálu. Musí se odstranit, komín vyfrézovat na potřebnou šířku a vloží se nová komínová vložka. Vše se provádí ze střechy.

Jak se frézuje komín?

Fréza se do komína spouští ze střechy a její pohyb kopíruje tvar komína. Fréza je natolik účinná, že ji nevadí ani to, když komín není rovný. Jediné, co může způsobit problém je materiál komínu, který fréza nezvládne. Takovým jsou betonové nebo šamotové vložky, které jsou extrémně tvrdé. Frézované sutiny padají dolů do komína, kde se vyberou spodními komínovými dvířky.

Vložkování komína Olomouc

Do vyfrézovaného komína patří nová komínová složka. Ta se vybírá podle zvoleného typu vytápění. V nabídce najdete komínové vložky z nerezu, hliníku, keramiky i plastu. Keramika se instaluje většinou při stavbě komína. Při rekonstrukcích se využívá nerezu. Od hliníku se upouští vzhledem k jeho velmi nízké životnosti. Nerezové komínové vložky mají životnost až 30 let, přičemž výrobce dává záruk 10 let.** Plastové komínové vložky** nahradily hliníkové. Využívají se u nízkoteplotního vytápění. Ačkoli se ukazují jako velmi trvanlivé, tak stále ještě není možnost posouzení životnosti. Jedno je však jisté, je dlouhá.

Kominická firma, vystavení revizní zprávy v Olomouci

Před každým uvedením do provozu musí mít nový i rekonstruovaný komín provedenou revizní kontrolu a vydaný doklad – revizní zprávu o jeho bezchybném stavu a provozuschopnosti. To zajišťuje** kominická firma Olomouc**.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14136 (magazinpodnikani.cz#3113)


Přidat komentář