Profesionální kominictví - Havlíčkův Brod

Potřebujete vyčistit komín či provést jeho kontrolu? V tom případě je nejlepší využít služeb profesionálního kominíka. Kominík má na vykonávání těchto činností oprávnění a dlouhodobé zkušenosti. Pojďme se na problematiku, týkající se komínů podívat.

Kominíci a kominické firmy Havlíčkův Brod nabízí jako základní službu čištění a revizi komínů, to zřejmě každý z vás ví. Možná si ale nejste vědomi, že všichni vlastníci nemovitosti mají ze zákona povinnost službu čištění a revizi komínů pravidelně využívat.

Jsou kontrola a čištění komínů povinné?

Na tuto otázku lze zodpovědět jednoznačně - ano. Každý vlastník si musí nechat komín vyčistit a prohlédnout. Pokud jste tedy vlastníkem domu, bytu, chalupy nebo jen chaty, máte povinnost nechat si provést každoroční kontrolu komínu. Je lhostejné, zda topíte plynem nebo spalujete tuhá paliva, rozdíl je pouze v počtu nařízených čištění a prohlídek komína. Současná vyhláška MV ČR 111/81 Sb. nařizuje čištění a revizi komínů dvakrát až šestkrát ročně. Správný interval čištění a revize komínu vám sdělí váš profesionální kominík. Pokud jako zdroj tepla spalujete tuhá paliva nebo snad nedostatečně vyschlé dřevo, výrazně se zvyšuje nebezpečí zadehtování průduchu komína. V takovém případě vám kominík z důvodu bezpečnosti doporučí častější vyčištění vašeho komína.

Kdy komín kontrolovat a čistit?

Komíny lze nechat čistit celoročně, ale nejvhodnější čas k vyčištění komína je právě nyní, tedy na konci topné sezony. Byl by omyl si myslet, že pokud jste celou zimu neměli s odvodem zplodin žádný problém, že bude váš komín zákonitě v pořádku. Pokud topíte ve spotřebiči na tuhá paliva, jako je kotel, kamna, krb nebo jen malá kamínka, nezanedbávejte péči o průduch komína. Spaliny, vcházející do komínových průduchů na tuhá paliva jsou poměrně chladné a komín je ještě více ochlazuje. Z tohoto důvodu, při topení na tuhá paliva, dochází ke kondenzaci spalin ještě v komíně. Proto při topení na tuhá paliva je nutné průduch komínu pravidelně čistit a odborně kontrolovat.

Jaké závady přinese zanesený průduch komínu

Pokud tedy ve své domácnosti používáte topení na tuhá paliva a komínový průduch by nebyl  pravidelně čištěn a kontrolován, postupem času čekejte tyto problémy s nevyčištěným komínem v pořadí, v jakém budou přicházet:

  • zanesení komína pevnými částicemi - sazemi
  • zadehtování komína
  • na vnější (viditelné) straně komínu se objeví průsak dehtu
  • nebezpečí vzplanutí usazených sazí
  • od žáru může dojít k puknutí zdiva komínu
  • postupně dojde k poškození zdiva nebo rozpadu komínu

Profesionální kominictví Havlíčkův Brod

Pokud pracovník profesionálního kominictví zjistí, že je závada na komíně, doporučí vám nechat závadu odstranit, neboť může dojít k vážnému poškození neudržovaného komína. Pak může být nutná i celková rekonstrukce komínového tělesa. Předejděte poškození komínu a nechte si jej raději ihned po topné sezoně zkontrolovat a vyčistit zkušenou kominickou firmou.

Co všechno kominická firma kontroluje Havlíčkův Brod?

Služby profesionálního kominictví nejsou jen čištění průduchu komínu nebo kontrola komínu. Kominík musí znát celou řadu dalších odborných úkonů a také musí vědět, z čeho se komín skládá. Musí znát, jak komín pracuje, aby měl správný tah. Možná se vám to zdá jednoduché, ale můžete si zkusit odpovědět na následující otázky.

Slovník pojmů - terminologie komínové problematiky

Představíme vám některé výrazy z odborné kominické terminologie. Kolik takových výrazů budete znát?

Co je to komín?

Komín je většinou svislá konstrukce s průduchem. Část od sopouchu po ústí komína je určena pro odvod spalin. Část od sopouchu po půdici je určena k jímání vznikajícího kondenzátu nebo tuhých částí spalin (sazí). Jeden komín může obsahovat více průduchů. Průduchy je třeba pravidelně čistit.

Co je to sopouch

Sopouch je otvor v komínovém plášti a komínové vložce, který slouží k propojení průduchu kouřovodu s průduchem komína.

Co to je půdice

Půdice je nejníže položené místo komínového průduchu.

Co je to komínový průduch

Komínový průduch je prostor uvnitř konstrukce komína, určený k odvodu spalin do volného ovzduší. Komínový průduch je spalinami zanášen a musí se pravidelně čistit.

Společný komínový průduch

Společný komínový průduch je průduch, do kterého je připojeno několik spotřebičů z více než jednoho nadzemního podlaží.

Vzduchový průduch

Vzduchový průduch je dutý prostor mezi komínovým průduchem a pláštěm komína, kterým se přivádí spalovací vzduch ke spotřebiči paliv. Vzduchovým průduchem se také odvádí spaliny v případě, že pronikly nějakou netěsností v komínovém průduchu.

Stěna komínového průduchu

Stěna komínového průduchu je u běžného komínu konstrukce od vnitřního líce komínového průduchu po vnější povrch komínového pláště. U vícevrstvého komínu je tvořena komínovou vložkou, tepelně izolační vrstvou a vnějším komínovým pláštěm.

Prohlídka komínů profesionály Havlíčkův Brod

Tak jak jste dopadli v našem malém kominickém testu? Znali jste správnou odpověď na některý z výše uvedených kominických výrazů? Zřejmě ne a proto raději přenechte péči o komín vašemu kominictví. Čištění a prohlídku komínů a kouřovodů provádí profesionální kominíci. Převažující část kominíků (v ČR to je přes 550 kominických mistrů a dalších osob) je dobrovolně sdruženo ve Společenstvu kominíků ČR (SKČR). Společenstvo kominíků ČR je členem Evropské federace kominických mistrů. SKČR má zastoupení v jednotlivých krajích svými cechmistry regionálních cechů.

Revize a čištění komínů Havlíčkův Brod

Revize a čištění komínů se provádí podle vyhlášky č. 111/81 Sb. U tuhých paliv spotřebičů do 50 kW je předepsáno čištění komínů 6x ročně a vybírání sazí 1x ročně. Čištění se provádí vymetáním průduchu komína z jeho ústí nebo z vymetacího otvoru. Saze se následně po vyčištění komína vyjmou z vybíracího otvoru. Trochu problematické je vybírání sazí z uzavíratelných krbů, které jsou napojené přímo na komín nad krbem. Takový komín nemá vybírací otvor, takže saze v průběhu čištění komínu padají přímo do komory krbu.

U lokálních spotřebičů na tuhá paliva v rekreačních chatách by se čištění mělo provést alespoň jedenkrát ročně.

Jak pečovat o stav komína na pevná paliva?

Aby komín správně plnil svoji funkci a byl zároveň bezpečný, musíte o něj správně pečovat. V první řadě je nutná pravidelná kontrola kominickou firmou. Ale také vy jako uživatel komínu můžete ovlivnit stav vašeho komínu. U spotřebičů, spalujících tuhá paliva je nutné, abyste používali správné palivo a topili předepsaným způsobem. Správný způsob topení je uveden v návodu výrobce tepelného spotřebiče. Zvláštní pozornost věnujte vlhkosti dřeva, kterým topíte, vlhkost dřeva by neměla přesáhnout 20 %, jinak začíná komín silně dehtovat. Spalinové cesty, průduchy komína pak budou sazemi a dehtem zanášeny pouze minimálně. I při správném způsobu topení je vyhovující čištění a kontrola průduchu komína 4x ročně. Pokud budete používat nesprávné palivo nebo váš kotel či kamna špatně obsluhovat, může dojít k silnému zanášení komína a čištění průduchu komínu a kouřovodu bude třeba každý měsíc.

Jak zajistit bezpečný a čistý komín v Havlíčkově Brodě

Pečujte o svůj komín v intervalech, které vám předepisuje zákon. Jde o vaše bezpečí. Nenechte situaci dojít tak daleko, aby došlo k nějaké škodě na zdraví či na majetku. Nechte si raději komín včas zkontrolovat. Důkladnou kontrolu a čištění komínů odborně provádí profesionální kominictví. Veškeré problémy a závady na komínu zjistí včas během kontroly váš kominík. Vy sami nemáte šanci závadu na komíně odhalit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12998 (magazinpodnikani.cz#727)


Přidat komentář