Prodej a montáž klimatizace - okres Jindřichův Hradec

Klimatizace je nezbytným a užitečným zařízením, které nám zpříjemní pobyt doma, v kanceláři, ať je příliš velké horko, nebo naopak chlad. I když máme klimatizaci spojenou s chlazením teplého vzduchu, je možné ji využít naopak i na vytápění.

Klimatizace jako taková upravuje vzduch v příslušné místnosti, a to na požadované parametry. V každé domácnosti, ale i v kancelářích, průmyslových halách apod. se můžeme setkat s prachem, jeho nedostatečném, či neúčinném odstraňování, s nedostatečným či špatným větráním apod. Právě klimatizace eliminuje a odstraňuje zmíněné problémy.

Klimatizace - výměna vzduchu, filtrace

Řekne-li se klimatizace, většina z nás si představí zařízení, které ochlazuje vzduch v místnosti, kde je umístěné. Ovšem klimatizace nedisponuje „jen“ touto funkcí, tj. funkcí ochlazování vzduchu. Klimatizace je schopná také vzduch vyměňovat, dojde-li k jeho znečištění. Klimatizace, je-li k tomu uzpůsobená, může nejen ochlazovat, ale také vzduch ohřívat, a to dle momentální Vaší potřeby. Další její funkcí je zvlhčování a odvlhčování, a to nejen dle potřeb, ale i daných podmínek. V neposlední řadě se klimatizace stará o nezbytnou a důležitou filtraci či ionizaci, sloužící k odstranění případných existujících baktérií a prachu, který najdeme všude. A jako bonus, klimatizace může také příjemně provonět místnost, ve které se nacházíme. Tímto se postará i o naši psychickou, ne jen zdravotní stránku.

klimatizace

Princip fungování klimatizace

Vezmeme-li si lednici a klimatizaci, pak systém chlazení funguje na stejném principu. Při provozu dochází k odnímání tepla chlazenému prostoru, a je následně předáváno za pomoci chladiva a příslušné venkovní jednotky do přilehlého okolí. Na trhu jsou k dostání i klimatizace doplněné o tepelné čerpadlo. Takové klimatizace mohou kromě chlazení, naopak vzduch vytopit.

Části klimatizace, venkovní jednotka klimatizace

Nyní se podíváme, z jakých částí se skládá klimatizace. Především se jedná o** venkovní jednotku**, která se dále člení na kompresor, venkovní výměník, elektrickou silovou část, vnitřní jednotky, jež obsahuje výparník, ovládání, válcový ventilátor.

Firma zabývající se montáží klimatizace v okrese Jindřichův Hradec

Co vše můžete očekávat od firmy, která se specializuje na montáže klimatizací? Prvním krokem je samozřejmě výběr příslušné firmy. Po vybrání následuje z Vaší strany kontaktování firmy, abyste si dohodli termín a místo konzultační schůzky. Nejlepší a nejvhodnější samozřejmě je, pokud zástupce firmy přímo přijede na místo budoucího určení klimatizace. Pokud jste si ještě nevybrali a nezakoupili klimatizaci, můžete také očekávat odbornou radu, poradenství ve věci výběru klimatizační jednotky. Což má nespornou výhodu, protože, vyberete-li si skutečného odborníka na klimatizaci, její montáž, dostane se Vám fundovaná rada. Můžete se také setkat s tím, že firma kromě samotné montáže, nabízí i možnost zakoupení klimatizace. V tom případě Vás mnohdy vyjde její nákup levněji, než kdybyste si klimatizační jednotku pořizovali v obchodním řetězci, či na internetu apod.

Zpátky však ke konzultační schůzce. Na základě ní by Vám následně specialista měl vypracovat cenovou nabídku, informovat, jak dlouho bude montáž trvat, co vše od Vás bude potřebovat apod. Pokud s nabídkou budete souhlasit, již nebude nic bránit tomu, abyste se domluvili na příslušném termínu.

 

Nástěnné bytové klimatizaceKomerční klimatizace

Výběr klimatizace

V současnosti je na trhu celá řada typů klimatizací, viz níže. Vyznat se v nich pro laika může být vskutku tvrdým oříškem. Právě s výběrem vhodného typu klimatizace, ať už do bytu, či kanceláře, haly apod., Vám může pomoci i firma, na kterou se obrátíte ve věci montáže.

Na co se při výběru klimatizace zaměřit

Máte možnost buď nechat odborný výběr na příslušné firmě, prodejci, kde si klimatizaci pořídíte. Nebo neponechat nic náhodě a sami se zajímat o to, co vše by měla klimatizace mít a zvládnout, aby splňovala Vaše očekávání.

Na které faktory je tedy dobré se při výběru klimatizace zaměřit? Položte si otázku, jak často budete klimatizaci používat. V potaz berte i velikost a možnosti příslušné místnosti, kde bude klimatizace umístěná.

Typy klimatizací podle jejich umístění

Klimatizace je možné dělit dle různých způsobů. Kupříkladu můžeme klimatizaci vybírat dle jejího budoucího umístění.

  • Nástěnná klimatizace – velmi oblíbený a vyhledávaný typ klimatizace, který se umisťuje na stěnu příslušné místnosti.
  • Kanálová klimatizace – nejedná se o klimatizaci, která by snad byla umístěna v prostoru kanálu. Jedná se o typ klimatizace, jež se zabuduje do mezistropního prostoru.
  • Podstropní klimatizace – klimatizace, která má své místo na stropě v příslušné místnosti.
  • Okenní klimatizace – typ klimatizace, která se umisťuje v oknech dané místnosti.

Odvlhčovač

Typy klimatizací podle rychlosti proudu vzduchu

Klimatizaci také můžete volit s ohledem na rychlost proudícího vzduchu. Hovoříme zde o tzv. nízkotlakém zařízení a vysokotlakém zařízení.

Typy klimatizací podle teplonosného prostředí

V neposlední řadě se klimatizace člení na vzduchová zařízení, vodní zařízení a kombinovaná zařízení. U vzduchové klimatizace je nositelem tepla vzduch. U vodní klimatizace se ventilátorové konvektory starají o nezbytné předávání tepla a kombinovaná zařízení představují a kloubí vzduchovou a vodní klimatizaci.

Typy klimatizací podle možnosti přemístění

Dle možnosti přemístění máte na možnost volit ze dvou typů klimatizace, a to pevné a mobilní.

  • Pevná klimatizace – název napovídá, že se jedná o klimatizaci, která zůstává na svém místě, nikam se dle potřeb nepřesouvá.
  • Mobilní klimatizace – aby byl výčet kompletní, je třeba ještě zmínit mobilní klimatizace. Jak již název napovídá, tento typ klimatizace prakticky nevyžaduje žádnou odbornou montáž. Klimatizaci jednoduše můžete využít v místnosti, kde se zrovna nacházíte, kde ji potřebujete mít. Mobilní klimatizace se dále vyznačuje velmi jednoduchým ovládáním. Mobilní klimatizaci stačí pouze připojit do zásuvky, a buď zasunout příslušnou hadici do předem určeného otvoru, nebo ven oknem. U mobilní klimatizace také potřebujete méně financí. Je však třeba počítat s určitými nevýhodami, jak již to tak bývá. Kupříkladu se jedná o vyšší hlučnost při samotném provozu, což Vás může značně rušit při práci, relaxaci, soustředění aj. Také je zapotřebí pamatovat na pravidelné vylévání zkondenzované vody z nádržky. A v neposlední řadě se musíte v případě mobilní klimatizace spokojit s nižším výkonem a účinnosti chlazení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13132 (magazinpodnikani.cz#1038)


Přidat komentář