Přestavba automobilových motorů na LPG - Praha 4

Mnoho z nás se zamýšlí nad tím jak ušetřit finanční prostředky za pohonné hmoty. Ceny jsou často neúnosné a ne každý si může dovolit měsíčně utratit několik tisíc pouze za palivo. Jak ušetřit je zcela jednoduché.

Jedním a velmi efektivním řešením je již dlouhá léta využívání LPG. Toto palivo dává neuvěřitelné možnosti. Cena benzínu stále vzrůstá, kdežto cena plynu si drží stále svůj standart. Tím standardem je, že jeho využití je bezkonkurenční. Na LPG se dá ušetřit až několik tisíc měsíčně. Je výhodné zejména pro firemní vozy, ale zajisté jej v dnešní době využije rád každý z nás. Pojďme si tento „ skvost“ blíže přiblížit.

Přestavba automobilových motorů na LPG - Praha 4

Výhod je v značné míře celá škála. My Vám velmi rádi některé z nich přiblížíme. První výhodou je, že nejenže šetříte finance, ale také motor ve Vašem automobilu. Další výhodou je ekologická stránka, LPG návratnost a 100% spolehlivost i v zimním období. Všechny přestavby jsou velmi efektivním ekologickým a technologickým parametrem. Díky kvalitnímu technologickému postupu je přestavba naprosto bezpečná. Další velmi kvalitní výhodou je, že jste osvobozeni od placení silniční daně podle § 5 písm. F z roku 2009.  Jsou ovšem i nevýhody, pokud si necháte udělat přestavbu LPG, ovšem s ohledem na úsporu a další výhody jsou tyto nevýhody minimální. Nevýhodami jsou, že zavazadlový prostor se značně zmenší, spotřeba se zvětší na 10-15 %, motor je o něco málo výkonnější. Výhod je ovšem mnohem více a to zejména z těchto dalších důvodů:

 • náklady na pohonné hmoty jsou nižší téměř o polovinu a nebezpečí výbuchu je o mnoho menší než-li u benzínu
 • nevytváří usazeniny v motoru
 • můžete používat kombinaci plyn – benzín
 • plyn nikdo z Vašeho vozidla neodcizí oproti benzínu či nafty
 • LPG čerpací stanice jsou po celé České republice
 • při přestavbě můžete využít splátkového prodeje
 • úspora až o necelé 2,- Kč za 1 km
 • rychlá návratnost za přestavbu co se spotřeby a financí týče

Postup při přestavbě motoru na LPG Praha 4

Zaměříme – li se na postup přestavby, potom celá přestavba trvá 1 – 3 dny, dle náročnosti. Jakmile se rozhodnete pro tuto montáž, je potřebné mít vždy platné STK, musíte být vlastníkem vozidla a doložit malý a velký technický průkaz. Do technického průkazu se vždy zapisuje konečná montáž a typ provedení přestavby a dostáváte revizní zprávu. Na základě těchto dokumentů je nutné zajistit úpravy na magistrátu dopravy. Je vhodné i podotknout, že každou přestavbou Vám daný servis dává záruční i pozáruční servis, ale také možnosti různých slev na tento typ pohonné hmoty. Tato přestavba vyžaduje pravidelné kontroly, po každých 15.000 km, nechat si vyměnit filtry. U mnoha servisů máte také možnost využít možnosti splátek. Celkové zaměření na postup při montáži LPG je následovný:

 • Před samotnou montáží Vám automobil prohlédne technik a na základě toho si vozidlo převezme servis a předloží Vám zakázkový list.
 • Předběžně se určí, kudy povedou elektrické a vodní okruhy.
 • Podle plánů se usadí, napojí a upevní veškeré komponenty a následně zapojí do elektrického ovládání.
 • Namontuje se nádrž, rozvodové vedení a provede se celková kontrola.
 • Pro konečnou úpravu se naplní nádrž plynem a doladí se veškeré nedostatky a hotová přestavba se předává majiteli vozidla.

Z čeho se skládá přestavba LPG?

Tento druh** přestavby vozidla na LPG** se provádí na všechny typy aut. Přestavba je složena z těchto dílů:

 • Nádrž – je zavedena do vozidla místo rezervy. Je to ocelová nádoba přichycena na rámu.
 • Přípojka dálkového plnění – na čerpání LPG.
 • Víceúčelový multiventil s plynotěsnou schránkou – bývá usazený do nádrže s plnící jednotkou, hladinoměrem, tlakový pojistný, provozní a přepadový ventil, ale také plynotěsná schránka.
 • Odpařovač s regulátorem tlaku – je potřebný k dokonalému odpařování plynu.
 • Uzavírací ventil LPG – uzavírá nebo otevírá přívod plynu, podle Vámi zvolené polohy
 • Elektroinstalace a příslušenství – jsou z měděných trubek potažených plastem, spony, konektory a mnoho dalších potřebných součástí.
 • Řídící jednotka – je určena na vyhodnocování směsi a zároveň ji řídí. Je to sonda pro hodnocení optimálního výkonu a podobně.
 • Přepínač benzin/plyn – je umístěný přímo v palubě vozidla, aby mohl řidič přepínat palivo, podle vlastní potřeby.

Servis LPG v Praze 4

Již před prvním krokem montáže LPG do vozidla je vhodné si uvědomit, že bude potřebný pravidelný servis. Ten je nezbytný pro naprostou bezpečnost. Každá firma, kde jste si nechali namontovat nádrž na LPG, Vám přesně určí, kdy je nutný servis. Veškerý servis se zapisuje do technického průkazu a poplatek se pohybuje od 350,- Kč. Životnost nádrže je 10 let. Veškerý servis zahrnuje zejména revizi LPG, diagnostiku a platnost nádrže. Dále se jedná o těsnost plynových rozvodů, vyhřívacího systému, spojů a kabeláže. K tomuto servisu se započítává také emisní měření, podle potřebné kontroly.

Ochrana ventilů motoru - promazání ventilů

Ochrana je zejména výhodná pro ochranu motoru. Veškeré ventily a sedla je potřebné proto vždy řádně promazávat. Ochranou jsou myšleny různé maziva a doplňky. Doplňky je potřebné vyměnit již po několika kilometrech při servisní kontrole. Jsou jimi například reduktory, vstřikovače, různé filtry a podobně. Jsou vhodné nejen pro naprostou bezpečnost, ale i pro vyšší a plynulou rychlost motoru.

Ceny za montáž a servis LPG v Praze 4

Ceny se pohybují individuálně s ohledem na daný servis. Tyto montáže se dají využívat pomocí splátkového prodeje. Splátkový prodej využívají pouze některé servisy, proto se o této možnosti informujte. Pokud si přiblížíme ceny v průměru, potom jsou počítány podle výkonu motoru, typu motoru, obsahu, kW, nádrží, jenž je cca:

 • 3 – 4 válcový motor se pohybuje od 23000,- Kč
 • 8 - válcový motor - 31000,- Kč

Montáž FlashLube - 2000,-Kč, tato montáž je velmi efektivní volbou, co se ochrany ventilů motoru týče. Zde je jistota, že Váš motor nebude zatížen a bude maximálně chráněn.

Jestliže si vyberete možnost** přestavby vozidla na LPG**, zajisté nebudete zklamáni. Pro to, aby tomu tak bylo a byli jste 100% spokojeni, je nutné navštívit pouze kvalifikovaný servis. Správnou volbou servisu a odbornou montáží ušetříte finance, čas a správný výkon motoru.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12990 (magazinpodnikani.cz#707)


Přidat komentář