PB lahve

Propan butanové lahve nabízí široké využití nejen v domácnostech, ale také ve firmách, v různých odvětvích průmyslu nebo v přírodě při kempování či turistice. O jejich prodej, dopravu a plnění se Vám postará profesionální firma.

Jaké je využití PB lahví?

Specializované firmy na PB lahve disponují velmi širokým sortimentem tlakových lahví se zkapalněným plynem a jsou tak schopny uspokojit každého zákazníka, jak v oblasti velikosti lahve, tak i její náplně. Tyto firmy jsou neustále připraveny plnit úkoly svých zákazníků a vycházet jim maximálně vstříc. Jak propan, tak i propan butan svým přechodem do plynného skupenství zvětší svůj objem až 260 krát a proto je skladování i doprava v kapalné fázi vysoce efektivní. PB lahve umožňují nezávisle a naprosto hospodárně vařit, svítit, grilovat, topit, sušit, tavit, odlívat, rozmrazovat, svařovat, opalovat, řezat apod. Možnosti jsou opravdu široké. Plyn v lahvích se díky svému praktickému balení využívá nejen v nejrůznějších průmyslových oblastech, ale také v domácnosti nebo během pobytu v přírodě, nejčastěji v rámci turistiky.

Kam je možné umístit PB lahev?

Láhev o hmotnosti náplně 10 kg může být umístěna uvnitř budovy. Toto je možné učinit pouze v tom případě, že PB lahev slouží pouze pro jeden byt. PB láhve můžou být umístěné také na chodbě nebo na schodišti, ale jen za předpokladu, že budou umístěné v uzamčeném krytu nebo skříňce vyrobené z nehořlavého materiálu, která bude přístupná pouze uživateli lahve a členům rodiny. Nesmí se jednat o únikovou cestu. PB lahev může být umístěna v kuchyně, kde se nacházejí plynové, uhelné nebo jiné spotřebiče. Je ale potřeba PB lahev umístit tak, aby se nacházelo minimálně 1 metr od zdrojů tepla. Pokud není možné vzdálenost 1 metr dodržet, potom je potřeba zajistit, aby povrchová teplota PB lahve nepřekročila 40 stupňů Celsia. PB láhev, které je o hmotnosti náplně 33 kg, nesmí být umístěna v budově a to ani v budově, která je prázdná. Takové láhve se vždy umísťují vně budovy a to ve vzdálenosti alespoň 2,5 metru od otvorů do budovy. Vždy se umísťují pod úrovní terénu.

Kam se nesmí PB lahve umísťovat?

Lahve se nesmí umísťovat v místnostech v prostorách nacházejících se pod úrovní terénů, jako jsou sklepy, šachty, apod., dále v cizích objektech mimo domácnosti odběratele, v instalačních šachtách bytových jader, ve skladištích, kde se nachází snadno hořlavé a výbušné látky, v místnostech, kde je zvýšené riziko požáru, dále v prostorách, které jsou určené výhradně ke spaní, potom se PB lahve nesmí umísťovat tam, kde se udržuje teplota, která je vyšší než 30 stupňů Celsia, v garážích a jiných úschovnách pro auta, v koupelnách a prádelnách, v půdních prostorách, nebo např. v chráněných únikových cestách.

Jak se postupuje při výměně PB lahve?

Hned na úvod musíme upozornit, že při jakékoliv manipulaci s PB lahvemi, jak s plnými, tak i s prázdnými, je zakázáno kouřit a nepoužívat otevřený oheň. Při výměně  PB lahve se uzavřou ventily všech spotřebičů, které z lahve odebírají plyn. Uzavře se i ventil prázdné lahve. Následně se z lahvového ventilu odšroubuje regulátor. Na místo prázdné lahve se postaví láhev plná. Z ventilu plné lahve se odšroubuje plastová zátka, která má levý závit. Vizuálně se zkontroluje, zda není gumové těsnění v převlečné matce regulátoru zpuchřelé nebo jinak poškozené. Otáčením doleva s pomocí klíče se našroubuje regulátor. Pomalu se otevře lahvový ventil a zkontroluje se těsnost připojení.

Plnění PB lahví

Použití PB lahve jsou určené pouze pro jedno použití. Nikdy se nepokoušejte je znovu plnit. PB lahve se plní jedině ve výrobním závodě směsí, která se vyznačuje přesného složení a to 20% propanu a 80% butanu. To vše na přesně stanovenou hmotnost. V případě, že by byla PB lahev naplněna směsí o jiném poměru a nekontrolované hmotnosti náplně, hrozí pak riziko exploze lahve vlivem nárůstu tlaku směsi v závislosti na teplotě. Obecně platí, že plnění plynové lahve jinde, než v plnírnách, je zakázáno. Někteří však tento zákaz porušují, což je velmi nebezpečné. Největším nebezpečím, které hrozí amatérským plněním lahví, je pak přeplnění lahve. Každá nádoba určena pro plyn s čerpáním plynné fáze má konkrétní předepsaný odpařovací prostor, který slouží zároveň jako bezpečnostní prostor pro tlak. Pokud nedojde k ponechání předepsaného prostoru v plné míře, k čemuž dochází tehdy, je-li láhev naplněna víc, než se smí, hrozí riziko jejího roztržení při stoupající okolní teplotě, především k vážným nehodám docházím v letních měsících.

Jak změřit obsah lahve?

Tím nejjednodušším a nejlevnějším způsobem měření obsahu lahve je ji zvážit. Méně spolehlivé měření je měření teploty na láhvi. Tento způsob měření funguje pouze při teplotách mezi + 12 a + 27 stupni Celsia a k tomu musí být odběr plynu. Pokud není odběr plynu, pak je pod hladinou a nad hladinou teplota stejná a není co měřit. Další možností měření obsahu láhví jsou** ultrazvukové měřáky**, které vysílají signál do láhve a ta vrací množství nebo teplotu na budík.

Tlaková zkouška PB lahví

Určující je těsnost potrubí. Ta se kontroluje manometrem. Každá profesionální firma, která prodává, dováží a plní PB lahve, je vybavena pumpou s manometrem, který je schopný vyvinou tlak 150 mbar, který systém musí udržet nejméně 5 minut. Těsnost se měří při otevřených ventilech topení, lednice a vařiče, aby byla maximálně zkontrolována funkce termoelektrických pojistek. Pokud není možné takovou kontrolu provést, je možné pořídit si regulátor s manometrem, který je dnes na našem trhu spousty. Manometr měří tlak v systému, spolu s ním se dá kontrolovat i stav PB lahve. Manometr by měl ukazovat stejný tlak po dobu až několika hodin. V případě, že by na manometru klesl tlak dříve než za 30 minut, už je to důvod pro znepokojení a je potřeba vyhledat pomoc. Nedoporučuje se měřit tlak hned po zhasnutí spotřebičů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13947 (magazinpodnikani.cz#2922)


Diskuze a zkušenosti

Miloslav Jurka.---Prostějovsko | 11.11.2015 23:16
Dotaz.Mám PB lahve 33 kg a 10 kg s prošlou tlakovou zkouškou.Nikdy jsem nevěděl že se na to mám podívat a nyní to nelze vyměnit.Kdo a kde provádí tlakové zkoušky a kolik to stojí Love.Kdo mě poradí? Děkuji. Jurka

Pete | 05.01.2016 13:30
Prošlou tlakovou zkoušku správně nemáte vůbec řešit vy. Asi jste natrefil na nějakou plnírnu, kde jsou vyčůraní, protože to je riziko jejich podnikání a oni mají zaplatit za provedení servisu a tlakové zkoušky. Jděte si to vyměnit k velkým firmám jako Flaga,Kralupol,Primagas,Tomegas tam vám s tím problémy dělat nebudou. Za vším jsou samozřejmě peníze. Když na výměnném místě malé firmy platíte za 10 kg bombu 300-350 Kč a u velkých firem 370-435,- tak je jasné, kde jim zbývá více peněz na pokrytí nákladů za servis láhve.


Přidat komentář